ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

T/548/89.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

dr. Áder János Úrnak
az Országgyûlés Elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. -ának (1) bekezdése alapján a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló T/548. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 22. (4) bekezdésének szabályozása az alábbiakban módosul:

"22. (4) A temetési hely feletti rendelkezési jog idõtartamát jogszabály határozza meg, amely hamvasztásos temetés esetében nem lehet kevesebb 10 évnél, egyéb esetekben nem lehet kevesebb 25 évnél."

I n d o k o l á s

A rendelkezési jog esetében világos különbséget kell tenni aszerint, hogy a biológiai lebomlási folyamatokat figyelembe véve milyen temetésrõl van szó. A hagyományos temetés esetében (nem hamvasztásos temetés) ez a folyamat a 10 évet jelentõsen meghaladhatja.

Budapest, 1999. február 8.

Dr. Szabó Erika
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Mátrai Márta
Fidesz - Magyar Polgári Párt