ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

T/548/88.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

dr. Áder János Úrnak
az Országgyûlés Elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. -ának (1) bekezdése alapján a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló T/548. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

1. A törvényjavaslat 27. (2) bekezdésének szabályozása az alábbiakban módosul:

"27. (2) Egészségügyi intézményben - az egészségügyi igazgatás körébe tartozó, elhalálozással kapcsolatos ügyintézésen kívül -, [valamint az egészségügyi intézmény területének határvonalától számított 200 méteres körzetben] nem lehet temetkezési szolgáltatás céljából telephelyet létesíteni és mûködtetni. A megrendelés megszerzése érdekében az eltemettetõ nem befolyásolható sem az intézmények alkalmazottai, sem temetkezési szolgáltató által."

2. A törvényjavaslat 27. (3) bekezdésének szabályozása az alábbiakban módosul:

"27. (3) Tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetõtábla elhelyezése az egészségügyi intézmény területén, épületének falán, irodájában [és a kerítéstõl (határvonaltól) számított 200 m-en belül]. A temetkezési szolgáltatók névsorát és telephelyének címét - a szolgáltató kérelmére, az egyes szolgáltatók megkülönböztetése nélkül - ABC sorrendben az intézmény információs irodájában, tájékoztató jelleggel el lehet helyezni."

3. A törvényjavaslat 43. (3) bekezdésének szabályozása az alábbiakban módosul:

"43. (3) A törvény hatálybalépésekor az egészségügyi intézmény területén [vagy az intézmény területének határvonalától számított 200 méteres körzetben] mûködõ temetkezési szolgáltató telephelyét a törvény hatálybalépését követõ hatodik hónap elsõ napjáig meg kell szüntetni. A megszüntetésig a telephelyet csak a 27. -ban foglalt módon lehet megjelölni."

I n d o k o l á s

A temetkezési szolgáltatók kötelesek a törvényjavaslat alapján a törvény hatályba lépését követõ hatodik hónap elsõ napjáig megszüntetni a kórházak közelében (200 méteres körzetében) mûködõ telephelyüket. Ez a szabályozás nem veszi figyelembe a szerzett jogokat megilletõ védelmet, s nem rendelkezik az ingatlanok értékvesztésébõl, valamint az esetleges költözés okozta piacvesztés és bevételkiesés miatt keletkezõ károk megtérítésérõl. Az egészségügyi intézményekben valóban nem etikus temetkezési irodát, vállalkozást mûködtetni. Ellenben a temetést intézõ megrendelõk (köztük sok idõs, vidéki ember) számára kifejezett könnyebbséget jelent, ha az intézmény közelében, egy helyen intézheti ügyeit. Ezért nem indokolt a kórházak közvetlen közelében megszüntetni a temetkezési vállalkozásokat.

Budapest, 1999. február 8.

Dr. Szabó Erika
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Mátrai Márta
Fidesz - Magyar Polgári Párt