T/499/40.

Módosító javaslat

dr. Áder János úrnak,

az Országgyûlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a területszervezési eljárásról szóló T/499. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztjük elõ:

1. A törvényjavaslat 8. -a új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az új község alakításával, a település egyesítés megszûntetésével érintett képviselõi testület elkészíti a tervezett változás után megmaradó településre vonatkozó költségvetés számítási anyagait."

Indokolás

A megalapozott döntés érdekében szükséges, hogy a költségvetési hatások is pontosan ismertek legyenek.

2. A törvényjavaslat 9.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) Az elõkészítõ bizottság a javaslatáról kikéri a képviselõ testület állásfoglalását. Javaslatát a költségvetések számítási anyag[á]aival együtt a helyi népszavazás elõtt ismerteti a választópolgárokkal."

Indokolás

Nem elégséges egy költségvetésnek a bemutatása, indokolt mindkét költségvetés megismertetése a választópolgárokkal.

Budapest, 1999. február 11.

Gyárfás Ildikó
MSZP

dr. Balogh László
MSZP

Iváncsik Imre
MSZP

Jauernik István
MSZP

dr. Pusztai Gyula
MSZP

dr. Wiener György
MSZP

dr. Zongor Gábor
MSZP