Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

T/459/1.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
a Nemzeti Biztonsági Felügyeletrõl szóló
T/459. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. november 25-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be.

A Bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását 5 "nem" és 1 "tartózkodás" mellett, többségi szavazattal támogatja.

Budapest, 1998. november 25.

Dr. Pokol Béla
a Bizottság elnöke