T/457/. szám

T/457/1.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a külföldiek önálló vállalkozóként történõ gazdasági célú letelepedésérõl szóló T/457. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. november 25-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján a törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1998. november 25.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke