H/377/8. szm

Az Orszggyûlés
Alkotmny- és igazsgügyi bizottsgnak

k i e g é s z í t õ      a j n l s a

az ítélõtblk és a fellebbviteli fõügyészségek felllítsval kapcsolatos feladatokról szóló H/377. sz. orszggyûlési hatrozati javaslathoz

(Együtt kezelendõ a H/377/5. sz. ajnlssal!)

Tisztelt Orszggyûlés!

Az Orszggyûlés Alkotmny- és igazsgügyi bizottsg (a tovbbiakban: Alkotmnyügyi bizottsg) megvitatta az ítélõtblk és a fellebbviteli fõügyészségek felllítsval kapcsolatos feladatokról szóló H/377. szmú orszggyûlési hatrozati javaslatot, tovbb az ahhoz benyújtott H/377/6. és H/377/7. szmú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: Az orszggyûlési hatrozati javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [ÿÿ] zrójel közé téve, az új szövegrészeket pedig alhúzssal jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírls megkönnyítése érdekében - az ajnlsban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmra figyelemmel.
Ahol az ajnls a bizottsgok llsfoglalsaként a "nem tmogatja" megjegyzést hasznlja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadnak tmogatst megkapta.
Ahol az ajnls a bizottsg nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottsg a módosító javaslatról nem kívn llst foglalni.
Ahol az ajnlsban a bizottsg neve mellett nincs llsfoglals feltüntetve, ott a bizottsg a módosító javaslatról késõbb alakítja ki véleményét.

Amennyiben a módosító javaslat az orszggyûlési hatrozati javaslat õ-ainak, illetve a õ-ok bekezdéseinek szmozsra, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadsa esetén ezek értelemszerûen megvltoznak az orszggyûlési hatrozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozsban, az erre történõ külön utals nélkül is.

A Hzszably 145. õ (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajnls érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzk.

Módosítsra irnyuló orszggyûlési hatrozati javaslat (HSZ. 94. õ (3) bek.) esetén e hzszablyi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat az orszggyûlési hatrozati javaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

1. Dr. Turi-Kovcs Béla és dr. Boda Ilona képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tams képviselõ H/377/4. sz. módosító javaslathoz (a H/377/5. sz. ajnls 1. pontja) - a hatrozati javaslat 1. pontjnak a következõ módosítst javasoljk:

/Az Orszggyûlés/

"1. felkéri a Kormnyt, vizsglja meg az Orszgos Igazsgszolgltatsi Tancs és a legfõbb ügyész bevonsval -, hogy az ítélõtblk, valamint a fellebbviteli fõügyészségek felllítsnak személyi és trgyi feltételei milyen hatridõvel és milyen módon biztosíthatók. A felülvizsglat terjedjen ki a büntetõeljrs és a Polgri perrendtarts jogorvoslati rendszerének tgondolsra is. A felülvizsglat eredményeként a Kormny 1999. június 30-[]ig nyújtson be az Alkotmnnyal összhangban lló olyan törvényjavaslatot az Orszggyûléshez, amely tartalmazza az ítélõtblk felllítsnak idejét és helyét."

Indokols: Lsd a H/377/7. szmon pontosított H/377/6. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolst.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmnyügyi biz. egyharmada sem tmogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

(tm)sszellította: az Orszggyûlés Jogi Fõosztlya

Budapest, 1998. november 25.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmnyügyi bizottsg
elnöke