T/296/119.

Dr. Áder János úrnak,

az Országgyûlés elnökének

Helyben

Bizottsági kapcsolódó módosító indítvány

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. -ának (1) bekezdése alapján a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló, T/296. számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elõ.

Kapcsolódva Dr. Wekler Ferenc által T/296/88. számon benyújtott módosító indítványhoz a törvényjavaslat 2. (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:

"b) közoktatási intézménynek a tanulók által is használt helyiségeiben, illetve a pedagógusok tanórán kívüli munkaköri feladatainak ellátására szolgáló egyéb helyiségeiben;"

Indokolás

A tanórákra valamint az egyéb pedagógiai feladatokra való felkészülést nagy mértékben akadályozná az ún. tanári szobákban a dohányzás lehetõvé tétele. Ezen túlmenõen - a közoktatási intézmények mûködésének jellegébõl adódóan - nem zárható ki ezeknek a helyiségeknek az esetében sem az, hogy oda a tanulók bármely okból belépni kényszerülnek.

Budapest, 1999. március 17.

Dr. Kökény Mihály

elnök