280/31.

Kapcsolódó módosító javaslat

DR. ÁDER JÁNOS úrnak
az Országgyûlés elnökének

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 102. (1) bekezdése alapján a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról rendelkezõ T/280. számú törvényjavaslathoz - a T/280/20. számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - az Egészségügyi és szociális bizottság a következõ

kapcsolódó módosító javaslatot

terjeszti elõ:

A törvényjavaslat 4. -ának felvezetõ rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

4. "/Az Eb.tv. 27. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:/"

I n d o k o l á s

A javasolt módosítás jogtechnikai jellegû, aminek az az oka, hogy az eredeti javaslat szerint a törvény 23. -ának (3) bekezdését a jogalkotó az elsõ fordulatban hatályon kívül helyezi, ugyanakkor a mondat második fordulatában a hatályon kívül helyezett rendelkezés számozását (3) bekezdésrõl (4) bekezdésre változtatja. A módosítás eredményeképpen egyértelmûvé válik, hogy a jogalkotó az eredeti (3) bekezdésének számozását váltja fel azzal egyidejûleg, hogy új (3) bekezdést iktat az érintett szakaszba.

Budapest, 1998. november 5.

Dr. Kökény Mihály
elnök