T/276/96. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Mezõgazdasági bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítására benyújtott T/276. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/276/74. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Gazdasági bizottsága,, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint a Mezõgazdasági bizottsága megvitatta a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) módosítására benyújtott, T/276. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/276/75., /76., /77., /78., /79., /80., /81., /82., /83., /84., /85., /85., /87., /88., /89., /90., /91., /92., /93., /94. /95. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

I.

  1. Göndör István, Farkas Imre, Kálmán András és Podolák György képviselõ - kapcsolódva Farkas Imre és Göndör István képviselõ T/276/57. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. (1) bekezdésében a Szja tv. 3. 9. pontja d/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:
  2. /(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:)

   9. Szokásos piaci érték: az ügylet idõpontjában vagy az idõpontot magában foglaló idõszakban a következõ módszerek valamelyikével megállapított (az általános forgalmi adót is tartalmazó) ár:/

   "d) az adózó által kialakított - APEH által jóváhagyott - egyéb módszer alapján, ha az adózó bizonyítja, hogy a szokásos piaci érték az a)-c) pontokban foglaltak szerint nem határozható meg [és az egyéb módszer az adott esetben megfelelõ]."

   Indokolás: Lásd a T/276/90. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. -ában a Szja tv. 20. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása esetén az ott említett bevételekre az átalányadózás nem alkalmazható és azok a mezõgazdasági õstermelõi bevétel megállapításánál nem vehetõk figyelembe."

   Indokolás: Lásd a T/276/95. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 8. -ában az Szja tv. 30. -ának a következõ módosítását javasolja:

"30. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

[0 - 400 000 Ft

20 %

400 001 - 1 000 000 Ft

80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész 30 %-a

1 000 001 Ft-tól

260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 40 %-a.]

0 - 320 000 Ft

20 %

320 001 - 1 000 000 Ft

64 000 Ft és a 320 000 Ft-on felüli rész 35 %-a

1 000 001 Ft-tól

302 000 Ft és a 1 000 000 Ft-on felüli rész 40 %-a"

T/276/81/2.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/276/81/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 1. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 8. -ában az Szja tv. 30. -ának a következõ módosítását javasolja:
 2. "30. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

  [0 - 400 000 Ft

  20 %

  400 001 - 1 000 000 Ft

  80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész 30 %-a

  1 000 001 Ft-tól

  260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 40 %-a.]

  0 - 330 000 Ft

  21 %

  330 001 - 1 000 000 Ft

  69 300 Ft és a 330 000 Ft-on felüli rész 34 %-a

  1 000 001 Ft-tól

  297 100 Ft és a 1 000 000 Ft-on felüli rész 42 %-a"

  T/276/82/2.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/276/82/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 8. -ában az Szja tv. 30. -ának a következõ módosítását javasolja:
 4. "30. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

  [0 - 400 000 Ft

  20 %

  400 001 - 1 000 000 Ft

  80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész 30 %-a

  1 000 001 Ft-tól

  260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 40 %-a.]

  0 - 320 000 Ft

  20 %

  320 001 - 900 000 Ft

  64 000 Ft és a 320 000 Ft-on felüli rész 35 %-a

  900 001 Ft-tól

  267 000 Ft és a 900 000 Ft-on felüli rész 40 %-a"

  T/276/83/2.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/276/83/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 8. -ában az Szja tv. 30. -ának a következõ módosítását javasolja:
 6. "30. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

  [0 - 400 000 Ft

  20 %

  400 001 - 1 000 000 Ft

  80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész 30 %-a

  1 000 001 Ft-tól

  260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 40 %-a.]

  0 - 360 000 Ft

  20 %

  360 001 - 900 000 Ft

  72 000 Ft és a 360 000 Ft-on felüli rész 34 %-a

  900 001 Ft-tól

  255 600 Ft és a 900 000 Ft-on felüli rész 40 %-a"

  T/276/84/2.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/276/84/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 8. -ában az Szja tv. 30. -ának a következõ módosítását javasolja:
 8. "30. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

  [0 - 400 000 Ft

  20 %

  400 001 - 1 000 000 Ft

  80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész 30 %-a

  1 000 001 Ft-tól

  260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 40 %-a.]

  0 - 310 000 Ft

  19 %

  310 001 - 800 000 Ft

  58 900 Ft és a 310 000 Ft-on felüli rész 35 %-a

  800 001 Ft-tól

  247 900 Ft és a 850 000 Ft-on felüli rész 40 %-a"

  T/276/85/2.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/276/85/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Bakonyi Tibor képviselõ a Hsz. 103. (3) bekezdése alapján Tállai András képviselõnek a Költségvetési bizottság 1998. november 5-i ülésén visszavont javaslatát fenntartva - kapcsolódva T/276/59. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 23. pontja) - a törvényjavaslat 8. -ában az Szja tv. 30. -ának a következõ módosítását javasolja:
 10. "30. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

  [0 - 400 000 Ft

  20 %

  400 001 - 1 000 000 Ft

   

  80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész

  30 %-a

  1 000 001 Ft-tól

   

  260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész

  40 %-a.]

  0 - 370 000 Ft

  20 %

  370 001 - 1 000 000 Ft

   

  74 000 Ft és a 370 000 Ft-on felüli rész

  30 %-a

  1 000 001 Ft-tól

   

  263 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész

  40 %-a"

  T/276/89.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/276/88. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 8. -ában az Szja tv. 30. -ának a következõ módosítását javasolja:
 12. "30. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

  [0 - 400 000 Ft

  20 %

  400 001 - 1 000 000 Ft

   

  80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész

  30 %-a

  1 000 001 Ft-tól

   

  260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész

  40 %-a.]

  0 - 370 000 Ft

  20 %

  370 001 - 1 000 000 Ft

   

  74 000 Ft és a 370 000 Ft-on felüli rész

  35 %-a

  1 000 001 Ft-tól

   

  294 500 Ft és a 1 000 000 Ft-on felüli rész

  41 %-a"

  T/276/86/2.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/276/86/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Burány Sándor képviselõ - kapcsolódva Keller László képviselõ T/276/40. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ában a Szja tv. 33. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. "(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér [10] 18 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [3000] 5000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az [1] 3,2 millió forintot nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/276/80. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ában a Szja tv. 33. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 16. "(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér [10] 16 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [3000] 6000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/276/81/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ában a Szja tv. 33. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 18. "(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér [10] 17 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [3000] 6000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/276/82/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ában a Szja tv. 33. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 20. "(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér [10] 15 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [3000] 6000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/276/83/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ában a Szja tv. 33. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 22. "(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér [10] 16 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [3000] 4800 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/276/84/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ában a Szja tv. 33. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 24. "(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér [10] 14 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [3000] 6000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/276/85/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/68. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ában a Szja tv. 33. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 26. "(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér [10] 16 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [3000] 5000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/276/86/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Bakonyi Tibor képviselõ a Hsz. 103. (3) bekezdése alapján Tállai András képviselõnek a Költségvetési bizottság 1998. november 5-i ülésén visszavont javaslatát fenntartva - kapcsolódva T/276/58. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 28. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ában az Szja tv. 33. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 28. "(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér [10] 15 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 3000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/276/89. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõ - kapcsolódva dr. Sándor László és Paszternák László képviselõ T/276/65. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 11. új (1) bekezdésében a Szja tv. 35. (2) bekezdése a/-c/ pontjának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 11. eredeti szövege (2) bekezdés számozást kap):
 30. "(1) Az Szja tv. 35. (2) bekezdésének a/-b/-c/ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  "a) kiegészítõ nyugdíjpénztár esetében az 50 százaléka,

  b) kiegészítõ egészségpénztár esetében a 40 százaléka,

  c) a kiegészítõ önsegélyezõ pénztár esetében 40 százaléka,

  de külön-külön, az egyes pénztárfajtánként legfeljebb 100 ezer forint.""

  Indokolás: Lásd a T/276/75. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. Béki Gabriella és Bauer Tamás képviselõ - kapcsolódva Béki Gabriella képviselõ T/276/48. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 12. -ában a Szja tv. 40. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 32. "40. (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az errõl szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdõ napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havi [1500] 1700 forint."

  Indokolás: Lásd a T/276/76. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 33. Dr. Hack Péter, dr. Kóródi Mária és Mécs Imre képviselõ - megváltoztatva T/276/39. számú módosító indítványát (T/276/74. számú ajánlás 42., 44. és 46. pontja) - a törvényjavaslat 12. -ában a Szja tv. 40. -a megelõzõ címének a következõ módosítását és ezzel összefüggésben új (7)-(10) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
 34. " Személyi [és] családi és egyéb kedvezmények

  40. (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az errõl szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdõ napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havi 1500 forint.

  (2) Az összevont adóalap adóját csökkenti a családi kedvezmény.

  (A változat)

  (3) A családi kedvezmény eltartottanként

  a) egy és kettõ eltartott esetében havi 1700 forint;

  b) három vagy több eltartott esetében havi 2300 forint;

  c) súlyosan fogyatékos eltartott esetében fogyatékos eltartottanként havi 2600 forint.

  (B változat)

  (3) A családi kedvezmény eltartottanként

  a) egy és kettõ eltartott esetében havi 1300 forint;

  b) három vagy több eltartott esetében havi 1700 forint;

  c) súlyosan fogyatékos eltartott esetében fogyatékos eltartottanként havi 2000 forint.

  (4) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásában eltartott az, akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak. Súlyosan fogyatékos eltartott az, aki után a családi pótlékot a fogyatékos állapotára tekintettel folyósítják, továbbá a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély is, abban a háztartásban, ahol ellátásáról folyamatosan gondoskodnak.

  (5) A családi kedvezményt az a szülõ, nevelõszülõ, hivatásos nevelõszülõ, gyám veheti igénybe, aki a családi pótlék igénybe vételére jogosult, illetõleg a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély esetében a folyamatos ellátásáról gondoskodó, egy háztartásban élõ magánszemélyek egyike, feltéve, hogy a kedvezmény érvényesítése esetén adóbevallásában (a munkáltatója az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban) a fogyatékos eltartott természetes azonosító adatait vagy adóazonosító jelét feltünteti.

  (6) Amennyiben a családi pótlékot olyan magánszemély nevére folyósítják, akinek a 33-34. rendelkezéseit is figyelembe véve nincs a családi kedvezmény összegének érvényesítéséhez elegendõ adója, akkor az (5) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen a családi kedvezményt a vele együttélõ házastársa is igénybeveheti, feltéve, hogy adóbevallásában (a munkáltatója az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban) az eltartott természetes azonosító adatait vagy adóazonosító jelét feltünteti, azonban az ugyanazon eltartottra vonatkozó családi kedvezmény a családi pótlék-folyósításban részesülõ magánszemély és abban nem részesülõ házastársa között nem osztható meg.

  (7) Az összevont adóalap adóját csökkenti az ingatlan illetve ingóság (a továbbiakban: vagyontárgy) védelmét szolgáló, az adóévben a magánszemély által be- vagy felszereltetett biztonsági berendezés beszerzési árának valamint beszerelési költségének 30 százaléka, de - a biztonsági berendezések számától függetlenül - legfeljebb 100 ezer forint (biztonsági berendezések adókedvezménye).

  (8) A biztonsági berendezések adókedvezménye akkor vehetõ igénybe, ha a vagyontárgy

  a/ a magánszemély tulajdonát képezi és birtokában illetve használatában van;

  b/ nem képezi a magánszemély tulajdonát, de jogszabály, jogerõs hatósági határozat vagy írásbeli szerzõdés alapján birtokában illetve használatában (a továbbiakban: használat) van. Szerzõdés alapján történõ használat esetén az is feltétel, hogy a vagyontárgy tulajdonosa a biztonsági berendezés be- vagy felszereléséhez írásban hozzájáruljon, továbbá - ha a tulajdonos magánszemély -, lemondjon az adókedvezmény saját részére történõ igénybevételétõl.

  (9) Közös tulajdonban vagy használatban lévõ vagyontárgyra be- vagy felszerelt biztonsági berendezés után az adókedvezmény a tulajdoni illetve használati arányoknak megfelelõen vehetõ igénybe, szerzõdéses viszony alapján történõ - tulajdonjoghoz nem kötõdõ - közös használat esetén a tulajdonossal való viszonyban a (8) bekezdés b/ pontja szerinti feltétellel, a használók egymás közti viszonyában a szerzõdés szerinti használat arányában.

  (10) Ha a magánszemély a (7) bekezdés szerinti adókedvezményt igénybe vette, ugyanarra az ingatlanra vagy ingóságra 2 éven belül be- vagy felszerelt biztonsági berendezésre újabb adókedvezményt nem vehet igénybe.""

  Indokolás: Lásd a T/276/79. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Dr. Hack Péter, dr. Kóródi Mária és Mécs Imre képviselõ - megváltoztatva T/276/39. számú módosító indítványát (T/276/74. számú 42., 44. és 46. pontja) - a törvényjavaslat 12. -ában a Szja tv. 40. -a megelõzõ címének a következõ módosítását és ezzel összefüggésben új (7)-(8) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
 36. " Személyi [és] családi és egyéb kedvezmények

  40. (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az errõl szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdõ napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havi 1500 forint.

  (2) Az összevont adóalap adóját csökkenti a családi kedvezmény.

  (A változat)

  (3) A családi kedvezmény eltartottanként

  a) egy és kettõ eltartott esetében havi 1700 forint;

  b) három vagy több eltartott esetében havi 2300 forint;

  c) súlyosan fogyatékos eltartott esetében fogyatékos eltartottanként havi 2600 forint.

  (B változat)

  (3) A családi kedvezmény eltartottanként

  a) egy és kettõ eltartott esetében havi 1300 forint;

  b) három vagy több eltartott esetében havi 1700 forint;

  c) súlyosan fogyatékos eltartott esetében fogyatékos eltartottanként havi 2000 forint.

  (4) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásában eltartott az, akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak. Súlyosan fogyatékos eltartott az, aki után a családi pótlékot a fogyatékos állapotára tekintettel folyósítják, továbbá a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély is, abban a háztartásban, ahol ellátásáról folyamatosan gondoskodnak.

  (5) A családi kedvezményt az a szülõ, nevelõszülõ, hivatásos nevelõszülõ, gyám veheti igénybe, aki a családi pótlék igénybe vételére jogosult, illetõleg a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély esetében a folyamatos ellátásáról gondoskodó, egy háztartásban élõ magánszemélyek egyike, feltéve, hogy a kedvezmény érvényesítése esetén adóbevallásában (a munkáltatója az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban) a fogyatékos eltartott természetes azonosító adatait vagy adóazonosító jelét feltünteti.

  (6) Amennyiben a családi pótlékot olyan magánszemély nevére folyósítják, akinek a 33-34. rendelkezéseit is figyelembe véve nincs a családi kedvezmény összegének érvényesítéséhez elegendõ adója, akkor az (5) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen a családi kedvezményt a vele együttélõ házastársa is igénybeveheti, feltéve, hogy adóbevallásában (a munkáltatója az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban) az eltartott természetes azonosító adatait vagy adóazonosító jelét feltünteti, azonban az ugyanazon eltartottra vonatkozó családi kedvezmény a családi pótlék-folyósításban részesülõ magánszemély és abban nem részesülõ házastársa között nem osztható meg.

  (7) Az összevont adóalap adóját csökkenti a magánszemély által az 1990. évi C. törvény rendelkezései alapján az adóévben a helyi önkormányzat adóhatóságához igazoltan befizetett adóösszeg egyharmada (helyi adók kedvezménye).

  (8) A helyi adók kedvezményét a magánszemély akkor veheti igénybe, ha azt egyébként adóalapot csökkentõ költségként nem veheti figyelembe.""

  Indokolás: Lásd a T/276/78. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. T. Asztalos Ildikó képviselõ - megváltoztatta T/276/34/1. számú módosító indítványát (T/276/74. számú ajánlás 60. pontja) - a törvényjavaslat 23. (1) bekezdését - amelyik a Szja tv. 66. (1) bekezdését módosítja - elhagyni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
 38. "[(1) A Szja tv. 66. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(1) A magánszemély osztalékból származó bevételének egésze jövedelem. E törvény alkalmazásában osztaléknak minõsül

  a) a társas vállalkozás adózott eredményébõl a társas vállalkozás magánszemély tagja (részvényese, alapítója) részesedése, ideértve az adózott eredménybõl a kamatozó részvény utáni kamatot is;

  b) a társas vállalkozás magánszemély tagja (részvényese, alapítója) által a jegyzett tõke emelésével értékpapír formájában vagy az értékpapír névértékének emelése révén megszerzett vagyoni értéknek az a része, amely a társas vállalkozás jegyzett tõkéjén felüli saját vagyonából származik, feltéve, hogy az nem minõsül a d) pont rendelkezésében említett jövedelemnek;

  T/276/87/2., /87/3

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. és a 23. pontjában ismertetett javaslattal.

  A módosító indítvány megegyezik a T/276/74. számú ajánlás 60. pontjában foglalt javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/276/87/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 39. T. Asztalos Ildikó képviselõ - megváltoztatta T/276/34/2. számú módosító indtítványát (T/276/74. számú ajánlás 64. pontja) - a törvényjavaslat 23. (3) bekezdésében az Szja tv. 66. (11) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 40. "(3) A Szja tv. 66. -a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

  "(11) Az (1) bekezdés d) pontjában említett esetben [az osztaléknak minõsülõ jövedelem után az adó 35 százalék, amelyet a kifizetõ a legközelebbi alkalommal kifizetett adóköteles jövedelembõl von le, vagy ha ez az adóévben nem lehetséges, akkor azt a magánszemély a kifizetõ által adott igazolás alapján az adott évrõl szóló bevallásának benyújtásával egyidejûleg fizeti meg. Nem] Nem kell ezt az adót megfizetni az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló törvény alapján nyújtott kedvezmény után, azzal, hogy utóbb az árfolyamnyereség számítása szempontjából a kedvezménynek megfelelõ érték az értékpapír megszerzésére fordított összeg (érték) részét képezi.""

  Indokolás: Lásd a T/276/87/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 41. T. Asztalos Ildikó képviselõ - megváltoztatta T/276/34/3. számú módosító indtítványát (T/276/74. számú ajánlás 66. pontja) - a törvényjavaslat 25. -át - amelyik a Szja tv. 69. (2) bekezdése f/ pontját módosítja - elhagyni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat -ainak számozása értelemszerûen változik):
 42. "[25. A Szja tv. 69. -a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (Nem minõsül természetbeni juttatásnak:)

  "f) a társas vállalkozás magánszemély tagja (részvényese, alapítója) által a jegyzett tõke emelésével értékpapír formájában vagy az értékpapír névértékének emelése révén, illetõleg a magánszemély által a jegyzett tõke emelésével dolgozói részvény, dolgozói üzletrész formájában megszerzett vagyoni értéknek az a része, amely a társas vállalkozás jegyzett tõkéjén felüli saját vagyonából származik."]"

  Megjegyzés: A módosító indítvány megegyezik a T/276/34/3. számú ajánlás 66. pontjában foglalt javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/276/87/3. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 43. Göndör István, Farkas Imre, Kálmán András és Podolák György képviselõ - kapcsolódva Burány Sándor, dr. Kökény Mihály, Farkas Imre, Göndör István és dr. Veres János képviselõ T/276/42/2. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 71. pontja) - a törvényjavaslat 29. új (8) bekezdésében a Szja tv. 80. -át új g/ ponttal kiegészíteni javasolja:
 44. "(8) A Szja tv. 80. -a a következõ g/ ponttal egészül ki:

  (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)

  "g/ az 1. számú melléklet 8.17. pontjában foglalt a munkáltató által nyújtott ingyenes vagy kedvezményes utalvány alkalmazásával összefüggõ részletes szabályokat.""

  Indokolás: Lásd a T/276/94. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 45. Bauer Tamás és Béki Gabriella képviselõ - kapcsolódva a T/276/13. számú módosító indítványukhoz (T/276/74. számú ajánlás 32. pontja) - a törvényjavaslat új 30. -ában a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvényt a következõ új 5/A. -sal és azt megelõzõ címmel kiegészíteni javasolja:
 46. "30. (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény a következõ címmel és 5/A. -sal egészül ki:

  "Kiegészítõ családi pótlék

  5/A. (1) Az a családi pótlékra jogosult személy, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény 40. -a alapján a családi kedvezményt az adóévben nem tudja igénybe venni, kiegészítõ pótlékra jogosult.

  (2) Aki családi pótlékra jogosult, és adóköteles jövedelmének adója az egyéb kedvezmények levonása után elõre láthatóan nem éri el az Szja tv. 40. (3) bekezdése szerinti családi kedvezmény összegét, az adókedvezmény igénybevétele helyett kiegészítõ pótlékot igényelhet.

  (3) A kiegészítõ pótlék összege azonos az Szja tv. 40. (3) bekezdésében megfogalmazott, egyébként reá irányadó családi kedvezmény összegével.

  (4) Az igénybenyújtés és kifizetés szabályait kormányrendelet állapítja meg.""

  Indokolás: Lásd a T/276/77. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 47. Göndör István, Farkas Imre, Kálmán András és Podolák György képviselõ - kapcsolódva Burány Sándor, dr. Kökény Mihály, Farkas Imre, Göndör István és dr. Veres János képviselõ T/276/42/1. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 77. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklete új 6. pontjában az Szja tv. 1. számú melléklet 8.17 pontjának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik)::
 48. "6. A Szja tv. 1. számú mellékletének 8.17 pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (A természetbeni juttatások közül adómentes:)

  "8.17. a meleg étel üzemi éttermi vagy vendéglátóipari egységben történõ fogyasztásának értékébõl legfeljebb havi 5000 forint, vagy kizárólag fogyasztásra kész élelmiszer kiskereskedelmi forgalomban történõ vásárlásának értékébõl legfeljebb havi 2400 forint, amely juttatások kizárólag a munkáltató által nyújtott ingyenes vagy kedvezményes utalvánnyal egyenlíthetõ ki. A magánszemély egy adott hónapban mind két kedvezményt igénybeveheti azzal, hogy az összes kedvezmény mértéke az 5000 forintot és ezen belül az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomban történõ vásárlása a 2400 forintot nem haladhatja meg. Ezen adómentességek megilletik a szakmunkástanulót (szakképzõ iskola tanulóját) és a kötelezõ szakmai gyakorlatának idején a diákot is és azt a magánszemélyt is, aki nyugdíjas, és a nyugdíjba vonulása idején volt munkáltatója, illetve annak jogutódja nyújtja részére ezt a természetbeni juttatást.""

  Megjegyzés: A dupla aláhúzás a T/276/74. számú ajánlás 77. pontjában foglalt indítványhoz viszonyított eltérést jelöli.

  Indokolás: Lásd a T/276/93. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 49. Göndör István, Farkas Imre, Kálmán András és Podolák György képviselõ - kapcsolódva Burány Sándor, dr. Kökény Mihály, Farkas Imre, Göndör István és dr. Veres János képviselõ T/276/42/1. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 77. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklete új 6. pontjában az Szja tv. 1. számú melléklet 8.17 pontjának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik)::
 50. "6. A Szja tv. 1. számú mellékletének 8.17 pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (A természetbeni juttatások közül adómentes:)

  "8.17. a meleg étel üzemi éttermi vagy vendéglátóipari egységben történõ fogyasztásának értékébõl legfeljebb havi 4000 forint, vagy kizárólag fogyasztásra kész élelmiszer kiskereskedelmi forgalomban történõ vásárlásának értékébõl legfeljebb havi 2000 forint, amely juttatások kizárólag a munkáltató által nyújtott ingyenes vagy kedvezményes utalvánnyal egyenlíthetõ ki. A magánszemély egy adott hónapban mind két kedvezményt igénybeveheti azzal, hogy az összes kedvezmény mértéke a 4000 forintot és ezen belül az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomban történõ vásárlása a 2000 forintot nem haladhatja meg. Ezen adómentességek megilletik a szakmunkástanulót (szakképzõ iskola tanulóját) és a kötelezõ szakmai gyakorlatának idején a diákot is és azt a magánszemélyt is, aki nyugdíjas, és a nyugdíjba vonulása idején volt munkáltatója, illetve annak jogutódja nyújtja részére ezt a természetbeni juttatást.""

  Indokolás: Lásd a T/276/91. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 51. Göndör István, Farkas Imre, Kálmán András és Podolák György képviselõ - kapcsolódva Burány Sándor, dr. Kökény Mihály, Farkas Imre, Göndör István és dr. Veres János képviselõ T/276/42/1. számú módosító indítványához (T/276/74. számú ajánlás 77. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklete új 6. pontjában az Szja tv. 1. számú melléklet 8.17 pontjának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik)::

"6. A Szja tv. 1. számú mellékletének 8.17 pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A természetbeni juttatások közül adómentes:)

"8.17. a meleg étel üzemi éttermi vagy vendéglátóipari egységben történõ fogyasztásának értékébõl legfeljebb havi 2200 forint, vagy kizárólag fogyasztásra kész élelmiszer kiskereskedelmi forgalomban történõ vásárlásának értékébõl legfeljebb havi 1400 forint, amely juttatások kizárólag a munkáltató által nyújtott ingyenes vagy kedvezményes utalvánnyal egyenlíthetõ ki. A magánszemély egy adott hónapban mind két kedvezményt igénybeveheti azzal, hogy az összes kedvezmény mértéke a 2200 forintot és ezen belül az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomban történõ vásárlása a 1400 forintot nem haladhatja meg. Ezen adómentességek megilletik a szakmunkástanulót (szakképzõ iskola tanulóját) és a kötelezõ szakmai gyakorlatának idején a diákot is és azt a magánszemélyt is, aki nyugdíjas, és a nyugdíjba vonulása idején volt munkáltatója, illetve annak jogutódja nyújtja részére ezt a természetbeni juttatást.""

Indokolás: Lásd a T/276/92. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

II.

A T/276/74. sz. ajánlás 39. pontjához:

Az Alkotmányügyi bizottság:

támogatja

egyetért

Az Egészségügyi bizottság:

támogatja

egyetért

A Gazdasági bizottság:

támogatja

nem ért egyet

Tállai András képviselõ a T/276/56., 58., 59. sz. módosító javaslatát (a T/276/74. sz. ajánlás 28., 29. és a 23. pontjai) visszavonta, de ezeket Bakonyi Tibor képviselõ a Költségvetési bizottság 1998. november 5-i ülésén a Hsz. 103. (3) bekezdése alapján sajátjaként fenntartotta.

Arnóth Sándor képviselõ a T/276/57. sz. módosító javaslatát (a T/276/74. sz. ajánlás 22. pontja) visszavonta, de ezt Mayer Bertalan képviselõ a Költségvetési bizottság 1998. november 5-i ülésén a Hsz. 103. (3) bekezdése alapján sajátjaként fenntartotta.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. november 5.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke