Az Országgyûlés Alkotmány- és
igazságügyi bizottsága

T/276/1.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítására benyújtott T/276. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. október 21-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be:

A bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását 17 igen, 12 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatja.

Budapest, 1998. október 21.

Dr. Szakács Imre
a bizottság alelnöke