T/274/3.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítására beadott T/274. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. október 21-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján a törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1998. október 21.

Dr. Szakács Imre
a bizottság alelnöke