T/273/8.

Módosító javaslat!

Áder János úr
az Országgyûlés elnöke

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94.. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján - a alapján a T/273. sz. "A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

tejresztjük elõ:

" 18.

(1) E törvény - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - [1999. január 1.] 2000. január 1. napján lép hatályba.

(4) E törvény 13. és 14. -a [2000. január 1.] 2001. január 1. napján, 17.-a az e törvény kihirdetését követõnyolcadik napon lép hatályba.

(5) A Htv. 25.-a, 30.-a (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése, 32.-ának b) pontja, 33. -ának c) pontja, 50. -a, valamint 52. -ának 20. pontja [2000. január 1.] 2001. január 1. napjával hatályát veszti."

Indokolás:

A beterjesztett törvényjavaslat azonnali és gyors bevezetése nagyon komoly helyi és jogi konfliktust hozhat létre. Az új értékszámítási mód a magyar valóságtól távol esik és a jelenlegi jövedelmi viszonyok között irreális terheket rak az állampolgárokra. Az önkormányzatok felkészületlenek a törvény gyors bevezetésre. A módosító javaslatunk célja, hogy idõt adjunk az önkormányzatoknak a felkészüléshez, illetve a szakmai érdekszövetségeknek ahhoz, hogy tovább finomítsák a törvényjavaslatot az igazságos helyi közteherviselés megteremtése érdekében.

Budapest, 1998. október 27.

Dr. Gémesi György Szászfalvi László
MDF MDF