T/272/90.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

második kiegészítõ ajánlása
a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló T/272. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/272/80. számú ajánlással és a T/272/89. számú kiegészítõ ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló, T/272. számon beterjesztett törvényjavaslatot, és döntött abban a kérdésben, hogy a T/272/80. számú ajánlás és a T/272/89. számú kiegészítõ ajánlás, mely pontjaiban foglalt módosító javaslatokhoz (kapcsolódó módosító javaslatokhoz) szükséges a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata.

I.

Az Alkotmányügyi bizottság 1998. december 14-i ülésén hozott döntése alapján a jelenlévõ képviselõk kétharmadának igen szavazata szükséges az alábbi ajánláspontokban foglalt módosító javaslatatok (kapcsolódó módosító javaslatok) elfogadásához:

T/272/80. számú ajánlás pontjai: 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 78., 95., 96.

T/272/89. számú kiegészítõ ajánlás pontjai: 6. pontból az Idtv. 12. §-ának (3) bekezdése, 8., 9., 10., 11.

II.

Az Alkotmányügyi bizottság 1998. december 14-i ülésén a T/272/89. számú ajánlás következõ pontjait megtárgyalta, és azokról az alábbiak szerint foglalt állást:

ajánláspont

Bizottság

Elõterjesztõ

3.

támogatja.

egyetért.

5.

támogatja.

egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 14.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke