ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Fidesz-Magyar Polgári Párt
Képviselõcsoportja

T/223/23.

Módosító javaslat!

Dr. Áder János
az Országgyûlés Elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése alapján az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/223. sz. törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztjük elõ.

A törvényjavaslat 9. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(2) Az az adóalany, akinek (amelynek) a tárgyévet megelõzõ évben a gazdasági tevékenységébõl származó általános forgalmi adó nélküli tényleges bevétele, vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege a 3 millió forintot nem haladta meg, a tárgyévben éves adóbevallás benyújtására kötelezett."

INDOKOLÁS

A "tényleges bevétel" kifejezés nem egyértelmû az adóalanyok számára. A módosításban megfogalmazott általános forgalmi adó nélküli tényleges bevétel ugyanakkor érthetõ mindenki számára. Ezzel a várható jogértelmezési kérdések kizárhatók.

Budapest, 1998. október 20.

Tállai András
Fidesz-Magyar Polgári Párt

Dr. Horváth Zsolt
Fidesz-Magyar Polgári Párt