T/203/36. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

az illetékrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítására beadott T/203. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendõ a T/203/34. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) valamint az Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság) megvitatta az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) módosítására beadott, T/203. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/203/35. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

I.

    1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat Melléklete 20. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/20. Az Itv. Melléklete a következõ XXII. címmel és rendelkezéssel egészül ki:

XXII. A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági eljárások illetéke/

"1. Kérelemre indult [eljárási illetékek] eljárások illetéke:"

Indokolás: Lásd a T/203/35. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

II.

Az Önkormányzati bizottság a T/203/34. sz. ajánlás pontjairól a következõképpen foglalt állást:

pont

Bizottság

Elõterjesztõ

6.

támogatja

egyetért

25.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

26.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

27.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

28.

támogatja

egyetért

29.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

30.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

31.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

32.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

33.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

34.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

35.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

36.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

37.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

38.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

39.

támogatja

egyetért

40.

támogatja

egyetért

41.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

42.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

43.

támogatja

egyetért

44.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

45.

támogatja

egyetért

46.

támogatja

egyetért

47.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

48.

támogatja

egyetért

49.

támogatja

egyetért

50.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

51.

nem támogatja

nem ért egyet

52.

nem támogatja

nem ért egyet

53.

támogatja

egyetért

54.

nem támogatja

nem ért egyet

55.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

56.

támogatja

egyetért

57.

nem támogatja

nem ért egyet

Az Emberi jogi bizottság a T/203/34. sz. ajánlás pontjairól a következõképpen foglalt állást:

pont

Bizottság

Elõterjesztõ

1.

nem támogatja

nem ért egyet

13.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

14.

támogatja

egyetért

15.

támogatja

egyetért

16.

támogatja

egyetért

39.

támogatja

egyetért

56.

támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 29.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
Költségvetési és pénzügyi
bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke

Páva Zoltán s.k.,
Ifjúsági és sport
bizottságának elnöke