T/202/1.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosítására beadott T/202. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. szeptember 30-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján a törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1998. szeptember 30.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke