T/164/60.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottságának

a j á n l á s a

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/164. sz. törvényjavaslat
záró vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alktomány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) a Házszabály 107. § (2) bekezdése alapján megvitatta a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/164/56. számon beterjesztett Egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott, T/164/57., 58., 59. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

 1. Az Elõterjesztõ az Egységes javaslat 7. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
 2. "E törvény 1999. január 1. napján lép hatályba. Egyúttal a Kt. 17. §-ának (4) bekezdése, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 92. § (7) bekezdése és a törvény melléklete hatályát veszit.

  Indokolás: Lásd a T/164/57. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 3. A Környezetvédelmi bizottság az Egységes javaslat 1. számú mellékletében lévõ táblázat fejlécének a következõ módosítását javasolja:
 4. /1.számú melléklet a .........számú törvényhez /

  "1. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez "

  A gumiabroncsok termékdíjtételei

  Kategória [A t] Termékdíj [értéke] tétel Ft/kg

  Megjegyzés: E módosító javaslat annyiban tér el az egységes javaslatban lévõ szöveghez képest, hogy külön szavakban írja a "Termékdíj tétel"-t

  Indokolás: Lásd a T/164/58. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. A Környezetvédelmi bizottság az Egységes javaslat 5. számú mellékletében lévõ táblázat fejlécének a következõ módosítását javasolja:

/5.számú melléklet a ........számú törvényhez/

"6. számú melléklet az 1995. évi törvényhez

Az akkumulátorok termékdíjtétele

[Termékdíjköteles termék] Kategória [A t] Termékdíj [értéke] tétel Ft/kg

Megjegyzés: E módosító javaslat a "Kategóriánál" jelzetteken kívül annyiban tér még el az egységes javaslatban lévõ szöveghez képest, hogy külön szavakban írja a "Termékdíj tétel"-t

Indokolás: Lásd a T/164/59. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. november 11.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke