Az Alkotmány- és igazságügyi
bizottság elnöke

H/67/1. szám

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról szóló H/67. számú országgyûlési határozati javaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. szeptember 3-i ülésén a határozati javaslatot megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján a határozati javaslat általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1998. szeptember 3.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke