Az Alkotmány- és igazságügyi
bizottság elnöke

H/65/1. szám

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

az állampolgári jogok országgyûlési biztosának és általános helyettesének tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadására benyújtott H/65. számú országgyûlési határozati javaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. szeptember 3-i ülésén a határozati javaslatot megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján a határozati javaslat általános vitára bocsátását egyhangúlag támogatja.

Budapest, 1998. szeptember 3.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke