T/42/3.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló 1996. évi CXXIV. törvény végrehajtásáról szóló T/42. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. szeptember 9-i ülésén a törvényjavaslatot, továbbá a tárgybani költségvetés végrehajtásának ellenõrzésérõl szóló T/42/1. sz. Állami Számvevõszék jelentését megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be.

A bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását egyhangúlag támogatja.

Budapest, 1998. szeptember 9.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke