Magyar Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

J/10/1. szám

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság legfõbb ügyészének az ügyészség 1997. évi tevékenységérõl szóló J/10. számú beszámolójához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1999. február 23-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és azt a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján egyhangúlag általános vitára ajánlja.

A Bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását ... "igen", ... "nem" szavazat és ... "tartózkodás" mellett támogatja.

A Bizottság elõadója:

A Bizottság kisebbségi elõadója:

Budapest, 1999. február 23.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke