Az Alkotmány- és igazságügyi
bizottság elnöke

J/5/2. szám

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

az adatvédelmi biztos 1997. évi beszámolójáról szóló J/5. számú jelentéshez

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. szeptember 3-i ülésén a beszámolót megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján a beszámoló általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1998. szeptember 3.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke