Az Alkotmány- és igazságügyi
bizottság elnöke

J/4/2. szám

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl 1997. január 1-december 31. szóló J/4. számú jelentéshez

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. szeptember 3-i ülésén a beszámolót megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján a beszámoló általános vitára bocsátását egyhangúlag támogatja.

Budapest, 1998. szeptember 3.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke