Parlament képe
Készült: 2019.09.19.13:32:12 Dinamikus lap

Elfogadott új törvények és törvénymódosítások


Paraméterek
Dátum : 2010.05.14. - 2014.05.05.

Sor- szám Törvény száma Törvény címe Magyar Közlöny (MK) száma
1 2010: XLII. tv. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
(T/11 - 2010.05.20.)
85. szám
2 2010: XLIII. tv. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
(T/17 - 2010.05.20.)
85. szám
3 2010: XLIV. tv. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról
(T/29 - 2010.05.26.)
89. szám
4 2010: XLV. tv. A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről
(T/39 - 2010.05.31.)
92. szám
5 2010: XLVI. tv. A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról
(T/24 - 2010.06.01.)
93. szám
6 2010: XLVII. tv. A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról
(T/27 - 2010.06.01.)
93. szám
7 2010: XLVIII. tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosításáról
(T/44 - 2010.06.01.)
93. szám
8 2010: XLIX. tv. A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról
(T/38 - 2010.06.01.)
101. szám
9 2010: L. tv. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
(T/32 - 2010.06.08.)
102. szám
10 2010: LI. tv. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
(T/23 - 2010.06.08.)
102. szám
11 2010: LII. tv. Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
(T/35 - 2010.06.08.)
102. szám
12 2010: LIII. tv. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
(T/372 - 2010.06.14.)
103. szám
13 2010: LIV. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/187 - 2010.06.14.)
106. szám
14 2010: LV. tv. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
(T/329 - 2010.06.14.)
106. szám
15 2010: LVI. tv. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
(T/25 - 2010.06.08.)
107. szám
16 2010: LVII. tv. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/284 - 2010.06.21.)
108. szám
17 2010: LVIII. tv. A kormánytisztviselők jogállásáról
(T/45 - 2010.06.21.)
108. szám
18 2010: LIX. tv. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosításáról
(T/351 - 2010.06.21.)
108. szám
19 2010: LX. tv. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
(T/58 - 2010.06.21.)
109. szám
20 2010: LXI. tv. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
(T/371 - 2010.06.21.)
109. szám
21 2010: LXII. tv. A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról
(T/89 - 2010.06.21.)
109. szám
22 2010: LXIII. tv. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
(T/59 - 2010.06.21.)
109. szám
23 2010: LXIV. tv. A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról
(T/389 - 2010.06.28.)
112. szám
24 2010: LXV. tv. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
(T/190 - 2010.06.28.)
113. szám
25 2010: LXVI. tv. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
(T/21 - 2010.06.28.)
113. szám
26 2010: LXVII. tv. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi Cl. törvény módosításáról
(T/468 - 2010.06.28.)
113. szám
27 2010: LXVIII. tv. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
(T/42 - 2010.06.28.)
114. szám
28 2010: LXIX. tv. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
(T/317 - 2010.07.05.)
117. szám
29 2010: LXX. tv. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
(T/318 - 2010.07.05.)
117. szám
30 2010: LXXI. tv. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
(T/96 - 2010.07.05.)
117. szám
31 2010: LXXII. tv. Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról
(T/337 - 2010.07.05.)
118. szám
32 2010: LXXIII. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
(T/386 - 2010.07.05.)
118. szám
33 2010: LXXIV. tv. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
(T/510 - 2010.07.05.)
118. szám
34 2010: LXXV. tv. Az egyszerűsített foglalkoztatásról
(T/336 - 2010.07.05.)
118. szám
35 2010: LXXVI. tv. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
(T/420 - 2010.07.12.)
121. szám
36 2010: LXXVII. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(T/416 - 2010.07.12.)
121. szám
37 2010: LXXVIII. tv. A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/572 - 2010.07.12.)
123. szám
38 2010: LXXIX. tv. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
(T/657 - 2010.07.22.)
124. szám
39 2010: LXXX. tv. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról
(T/795 - 2010.07.22.)
128. szám
40 2010: LXXXI. tv. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
(T/648 - 2010.07.22.)
129. szám
41 2010: LXXXII. tv. A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról
(T/360 - 2010.07.22.)
129. szám
42 2010: LXXXIII. tv. Sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/573 - 2010.07.22.)
129. szám
43 2010: LXXXIV. tv. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
(T/415 - 2010.07.22.)
130. szám
44 2010: LXXXV. tv. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról
(T/616 - 2010.07.22.)
130. szám
45 2010: LXXXVI. tv. A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
(T/580 - 2010.07.22.)
130. szám
46 2010: LXXXVII. tv. A Nemzeti Földalapról
(T/578 - 2010.07.22.)
131. szám
47 2010: LXXXVIII. tv. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
(T/582 - 2010.07.22.)
131. szám
48 2010: LXXXIX. tv. Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról
(T/577 - 2010.07.22.)
131. szám
49 2010: XC. tv. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
(T/581 - 2010.07.22.)
132. szám
50 2010: XCI. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/1126 - 2010.09.13.)
148. szám
51 2010: XCII. tv. Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
(T/791 - 2010.09.13.)
152. szám
52 2010: XCIII. tv. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról
(T/1334 - 2010.10.11.)
158. szám
53 2010: XCIV. tv. Az egyes ágazatokat terhelő különadóról
(T/1374 - 2010.10.18.)
162. szám
54 2010: XCV. tv. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról
(T/1127 - 2010.10.18.)
162. szám
55 2010: XCVI. tv. Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról
(T/1278 - 2010.10.25.)
165. szám
56 2010: XCVII. tv. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
(T/1297 - 2010.10.18.)
165. szám
57 2010: XCVIII. tv. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
(T/1062 - 2010.10.18.)
165. szám
58 2010: XCIX. tv. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
(T/1172 - 2010.10.25.)
166. szám
59 2010: C. tv. A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról
(T/1425 - 2010.10.25.)
167. szám
60 2010: CI. tv. A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról
(T/1378 - 2010.10.25.)
167. szám
61 2010: CII. tv. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
(T/1379 - 2010.10.25.)
167. szám
62 2010: CIII. tv. A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról
(T/1268 - 2010.10.25.)
167. szám
63 2010: CIV. tv. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
(T/363 - 2010.11.02.)
170. szám
64 2010: CV. tv. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról
(T/1322 - 2010.11.08.)
171. szám
65 2010: CVI. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/1474 - 2010.11.08.)
171. szám
66 2010: CVII. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Azerbajdzsán közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/1475 - 2010.11.08.)
171. szám
67 2010: CVIII. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/1476 - 2010.11.08.)
171. szám
68 2010: CIX. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/1477 - 2010.11.08.)
171. szám
69 2010: CX. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és együttműködési megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/1478 - 2010.11.08.)
171. szám
70 2010: CXI. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről
(T/1473 - 2010.11.08.)
172. szám
71 2010: CXII. tv. Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
(T/1472 - 2010.11.08.)
173. szám
72 2010: CXIII. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/1247 - 2010.11.08.)
174. szám
73 2010: CXIV. tv. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
(T/1283 - 2010.11.02.)
174. szám
74 2010: CXV. tv. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról
(T/1244 - 2010.11.02.)
176. szám
75 2010: CXVI. tv. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
(T/1245 - 2010.11.08.)
176. szám
76 2010: CXVII. tv. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
(T/1243 - 2010.11.02.)
176. szám
77 2010: CXVIII. tv. Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
(T/1291 - 2010.11.02.)
176. szám
78 2010: CXIX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/1445 - 2010.11.16.)
177. szám
79 2010: CXX. tv. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
(T/1446 - 2010.11.16.)
177. szám
80 2010: CXXI. tv. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
(T/1380 - 2010.11.16.)
177. szám
81 2010: CXXII. tv. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
(T/1377 - 2010.11.16.)
177. szám
82 2010: CXXIII. tv. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról
(T/1376 - 2010.11.16.)
177. szám
83 2010: CXXIV. tv. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
(T/1447 - 2010.11.16.)
177. szám
84 2010: CXXV. tv. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
(T/1545 - 2010.11.16.)
177. szám
85 2010: CXXVI. tv. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
(T/1248 - 2010.11.16.)
177. szám
86 2010: CXXVII. tv. A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról
(T/1441 - 2010.11.16.)
180. szám
87 2010: CXXVIII. tv. Az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/1669 - 2010.11.22.)
181. szám
88 2010: CXXIX. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény kihirdetéséről
(T/1588 - 2010.11.22.)
181. szám
89 2010: CXXX. tv. A jogalkotásról
(T/1381 - 2010.11.22.)
181. szám
90 2010: CXXXI. tv. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
(T/1382 - 2010.11.22.)
181. szám
91 2010: CXXXII. tv. A Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény kihirdetéséről
(T/1589 - 2010.11.22.)
181. szám
92 2010: CXXXIII. tv. A Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. április 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/1587 - 2010.11.22.)
181. szám
93 2010: CXXXIV. tv. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
(T/1815 - 2010.11.29.)
183. szám
94 2010: CXXXV. tv. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
(T/1320 - 2010.11.22.)
184. szám
95 2010: CXXXVI. tv. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról
(T/1507 - 2010.11.29.)
184. szám
96 2010: CXXXVII. tv. A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról
(T/1481 - 2010.11.29.)
184. szám
97 2010: CXXXVIII. tv. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról
(T/1731 - 2010.11.29.)
184. szám
98 2010: CXXXIX. tv. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
(T/1794 - 2010.11.29.)
184. szám
99 2010: CXL. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
(T/1670 - 2010.11.29.)
184. szám
100 2010: CXLI. tv. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról
(T/1860 - 2010.12.06.)
188. szám
101 2010: CXLII. tv. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvény módosításáról
(T/1787 - 2010.12.06.)
188. szám
102 2010: CXLIII. tv. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
(T/1784 - 2010.12.06.)
188. szám
103 2010: CXLIV. tv. Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről
(T/1702 - 2010.12.06.)
188. szám
104 2010: CXLV. tv. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(T/1850 - 2010.12.06.)
188. szám
105 2010: CXLVI. tv. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről
(T/1785 - 2010.12.06.)
188. szám
106 2010: CXLVII. tv. Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról
(T/1426 - 2010.12.06.)
188. szám
107 2010: CXLVIII. tv. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról
(T/1427 - 2010.12.06.)
191. szám
108 2010: CXLIX. tv. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
(T/1888 - 2010.12.14.)
191. szám
109 2010: CL. tv. Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról
(T/1616 - 2010.12.13.)
191. szám
110 2010: CLI. tv. A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/1804 - 2010.12.13.)
191. szám
111 2010: CLII. tv. Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
(T/1674 - 2010.12.13.)
192. szám
112 2010: CLIII. tv. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
(T/1665 - 2010.12.13.)
192. szám
113 2010: CLIV. tv. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról
(T/1817 - 2010.12.13.)
194. szám
114 2010: CLV. tv. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről
(T/1809 - 2010.12.13.)
196. szám
115 2010: CLVI. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2000. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről
(T/1803 - 2010.12.13.)
196. szám
116 2010: CLVII. tv. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
(T/1672 - 2010.12.13.)
196. szám
117 2010: CLVIII. tv. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
(T/1480 - 2010.12.13.)
196. szám
118 2010: CLIX. tv. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/1479 - 2010.12.13.)
196. szám
119 2010: CLX. tv. Egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról
(T/1590 - 2010.12.13.)
196. szám
120 2010: CLXI. tv. Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
(T/1673 - 2010.12.13.)
196. szám
121 2010: CLXII. tv. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
(T/1666 - 2010.12.13.)
196. szám
122 2010: CLXIII. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/1940 - 2010.12.20.)
197. szám
123 2010: CLXIV. tv. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
(T/1495 - 2010.12.20.)
197. szám
124 2010: CLXV. tv. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
(T/1496 - 2010.12.20.)
197. szám
125 2010: CLXVI. tv. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
(T/2039 - 2010.12.20.)
197. szám
126 2010: CLXVII. tv. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
(T/1900 - 2010.12.20.)
197. szám
127 2010: CLXVIII. tv. Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
(T/2040 - 2010.12.20.)
197. szám
128 2010: CLXIX. tv. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
(T/1498 - 2010.12.23.)
200. szám
129 2010: CLXX. tv. Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
(T/1745 - 2010.12.20.)
200. szám
130 2010: CLXXI. tv. Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
(T/1813 - 2010.12.23.)
200. szám
131 2010: CLXXII. tv. Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(T/1746 - 2010.12.20.)
200. szám
132 2010: CLXXIII. tv. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/1668 - 2010.12.20.)
201. szám
133 2010: CLXXIV. tv. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. módosításáról
(T/1494 - 2010.12.23.)
201. szám
134 2010: CLXXV. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
(T/1497 - 2010.12.23.)
201. szám
135 2010: CLXXVI. tv. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(T/1923 - 2010.12.23.)
201. szám
136 2010: CLXXVII. tv. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
(T/1812 - 2010.12.23.)
201. szám
137 2010: CLXXVIII. tv. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról
(T/2036 - 2010.12.23.)
201. szám
138 2010: CLXXIX. tv. Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról
(T/1810 - 2010.12.23.)
201. szám
139 2010: CLXXX. tv. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról
(T/1667 - 2010.12.20.)
201. szám
140 2010: CLXXXI. tv. Az egyes energetikai témájú törvények valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
(T/1935 - 2010.12.23.)
201. szám
141 2010: CLXXXII. tv. A Bethlen Gábor Alapról
(T/1811 - 2010.12.23.)
201. szám
142 2010: CLXXXIII. tv. A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló egyes törvények módosításáról
(T/1864 - 2010.12.23.)
201. szám
143 2010: CLXXXIV. tv. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról
(T/1865 - 2010.12.23.)
202. szám
144 2010: CLXXXV. tv. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
(T/1747 - 2010.12.21.)
202. szám
145   A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/9 - 2010.05.20.)
85. szám
146   A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/189 - 2010.06.28.)
113. szám
147   A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/359 - 2010.06.28.)
114. szám
148   A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/43 - 2010.06.28.)
114. szám
149   A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/676 - 2010.07.22.)
130. szám
150   A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/579 - 2010.07.22.)
130. szám
151 2011: I. tv. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
(T/2158 - 2011.02.21.)
17. szám
152 2011: II. tv. Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről
(T/2206 - 2011.02.21.)
19. szám
153 2011: III. tv. A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/2169 - 2011.02.14.)
19. szám
154 2011: IV. tv. Az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/1942 - 2011.02.14.)
19. szám
155 2011: V. tv. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
(T/1925 - 2011.02.14.)
19. szám
156 2011: VI. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/1926 - 2011.02.21.)
20. szám
157 2011: VII. tv. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
(T/1924 - 2011.02.14.)
20. szám
158 2011: VIII. tv. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/2202 - 2011.02.21.)
20. szám
159 2011: IX. tv. Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/2203 - 2011.02.21.)
21. szám
160 2011: X. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/2204 - 2011.02.21.)
21. szám
161 2011: XI. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/2205 - 2011.02.21.)
21. szám
162 2011: XII. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt módosítások kihirdetéséről
(T/2201 - 2011.02.21.)
22. szám
163 2011: XIII. tv. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról
(T/2250 - 2011.02.28.)
22. szám
164 2011: XIV. tv. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
(T/2239 - 2011.03.07.)
23. szám
165 2011: XV. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/1927 - 2011.02.28.)
25. szám
166 2011: XVI. tv. A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról
(T/2227 - 2011.03.07.)
26. szám
167 2011: XVII. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/2421 - 2011.03.07.)
26. szám
168 2011: XVIII. tv. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
(T/2605 - 2011.03.16.)
30. szám
169 2011: XIX. tv. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
(T/2471 - 2011.03.07.)
30. szám
170 2011: XX. tv. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról
(T/2230 - 2011.03.07.)
30. szám
171 2011: XXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
(T/2238 - 2011.03.07.)
30. szám
172 2011: XXII. tv. Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról
(T/2451 - 2011.03.07.)
30. szám
173 2011: XXIII. tv. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról
(T/2099 - 2011.03.07.)
30. szám
174 2011: XXIV. tv. Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról
(T/1861 - 2011.02.28.)
30. szám
175 2011: XXV. tv. A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/2420 - 2011.03.07.)
30. szám
176 2011: XXVI. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/2371 - 2011.03.07.)
30. szám
177 2011: XXVII. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/2422 - 2011.03.07.)
30. szám
178 2011: XXVIII. tv. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
(T/2423 - 2011.03.07.)
30. szám
179 2011: XXIX. tv. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról
(T/1941 - 2011.03.16.)
32. szám
180 2011: XXX. tv. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
(T/2241 - 2011.03.16.)
32. szám
181 2011: XXXI. tv. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
(T/2428 - 2011.03.16.)
32. szám
182 2011: XXXII. tv. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
(T/2427 - 2011.03.16.)
32. szám
183 2011: XXXIII. tv. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
(T/2491 - 2011.03.16.)
33. szám
184 2011: XXXIV. tv. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről
(T/2229 - 2011.03.16.)
33. szám
185 2011: XXXV. tv. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
(T/2564 - 2011.03.16.)
33. szám
186 2011: XXXVI. tv. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről
(T/2487 - 2011.03.16.)
33. szám
187 2011: XXXVII. tv. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
(T/2370 - 2011.03.16.)
36. szám
188 2011: XXXVIII. tv. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról
(T/2672 - 2011.04.11.)
40. szám
189 2011: XXXIX. tv. A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/2885 - 2011.04.26.)
47. szám
190 2011: XL. tv. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
(T/2990 - 2011.05.02.)
48. szám
191 2011: XLI. tv. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
(T/2489 - 2011.04.26.)
48. szám
192 2011: XLII. tv. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/2691 - 2011.04.26.)
48. szám
193 2011: XLIII. tv. A szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/2886 - 2011.05.02.)
50. szám
194 2011: XLIV. tv. A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetéséről
(T/2830 - 2011.04.26.)
50. szám
195 2011: XLV. tv. A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/2831 - 2011.04.26.)
50. szám
196 2011: XLVI. tv. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
(T/3091 - 2011.05.09.)
51. szám
197 2011: XLVII. tv. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról
(T/2732 - 2011.05.09.)
51. szám
198 2011: XLVIII. tv. Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről
(T/2486 - 2011.05.09.)
51. szám
199 2011: XLIX. tv. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
(T/2942 - 2011.05.16.)
53. szám
200 2011: L. tv. A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(T/3012 - 2011.05.16.)
53. szám
201 2011: LI. tv. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
(T/1836 - 2011.05.16.)
53. szám
202 2011: LII. tv. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
(T/2941 - 2011.05.23.)
56. szám
203 2011: LIII. tv. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
(T/2767 - 2011.05.23.)
57. szám
204 2011: LIV. tv. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(T/2882 - 2011.05.23.)
57. szám
205 2011: LV. tv. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról
(T/3090 - 2011.05.16.)
58. szám
206 2011: LVI. tv. A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én létrejött Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/3086 - 2011.05.23.)
61. szám
207 2011: LVII. tv. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról
(T/2940 - 2011.05.23.)
61. szám
208 2011: LVIII. tv. A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás kihirdetéséről
(T/3084 - 2011.05.23.)
61. szám
209 2011: LIX. tv. Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról
(T/2224 - 2011.06.06.)
62. szám
210 2011: LX. tv. A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéséről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
(T/3114 - 2011.06.06.)
62. szám
211 2011: LXI. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról
(T/3199 - 2011.06.06.)
63. szám
212 2011: LXII. tv. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
(T/3200 - 2011.06.06.)
63. szám
213 2011: LXIII. tv. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról
(T/3006 - 2011.06.14.)
66. szám
214 2011: LXIV. tv. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról
(T/3124 - 2011.06.14.)
66. szám
215 2011: LXV. tv. A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/3292 - 2011.06.06.)
66. szám
216 2011: LXVI. tv. Az Állami Számvevőszékről
(T/3109 - 2011.06.20.)
69. szám
217 2011: LXVII. tv. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról
(T/3197 - 2011.06.20.)
69. szám
218 2011: LXVIII. tv. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
(T/3489 - 2011.06.20.)
69. szám
219 2011: LXIX. tv. Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról
(T/3360 - 2011.06.20.)
69. szám
220 2011: LXX. tv. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
(T/2236 - 2011.06.20.)
69. szám
221 2011: LXXI. tv. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
(T/3037 - 2011.06.20.)
69. szám
222 2011: LXXII. tv. Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
(T/3296 - 2011.06.20.)
70. szám
223 2011: LXXIII. tv. Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról
(T/3481 - 2011.06.20.)
70. szám
224 2011: LXXIV. tv. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
(T/2219 - 2011.06.20.)
70. szám
225 2011: LXXV. tv. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
(T/3498 - 2011.06.20.)
71. szám
226 2011: LXXVI. tv. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
(T/3005 - 2011.06.20.)
71. szám
227 2011: LXXVII. tv. A világörökségről
(T/3087 - 2011.06.14.)
71. szám
228 2011: LXXVIII. tv. A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
(T/3401 - 2011.06.14.)
73. szám
229 2011: LXXIX. tv. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
(T/3402 - 2011.06.14.)
73. szám
230 2011: LXXX. tv. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
(T/3403 - 2011.06.14.)
73. szám
231 2011: LXXXI. tv. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/3357 - 2011.06.27.)
74. szám
232 2011: LXXXII. tv. A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/3376 - 2011.06.27.)
74. szám
233 2011: LXXXIII. tv. A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. április 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/3482 - 2011.06.27.)
75. szám
234 2011: LXXXIV. tv. A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/3483 - 2011.06.27.)
75. szám
235 2011: LXXXV. tv. A környezetvédelmi termékdíjról
(T/3387 - 2011.06.27.)
75. szám
236 2011: LXXXVI. tv. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
(T/3358 - 2011.06.27.)
75. szám
237 2011: LXXXVII. tv. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
(T/3288 - 2011.06.27.)
75. szám
238 2011: LXXXVIII. tv. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról
(T/2883 - 2011.05.23.)
76. szám
239 2011: LXXXIX. tv. Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról
(T/3522 - 2011.07.04.)
79. szám
240 2011: XC. tv. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/3495 - 2011.07.04.)
79. szám
241 2011: XCI. tv. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(T/3298 - 2011.07.04.)
79. szám
242 2011: XCII. tv. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról
(T/3092 - 2011.07.04.)
79. szám
243 2011: XCIII. tv. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
(T/3359 - 2011.07.04.)
81. szám
244 2011: XCIV. tv. Egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról
(T/3141 - 2011.07.04.)
81. szám
245 2011: XCV. tv. Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról
(T/3415 - 2011.07.04.)
81. szám
246 2011: XCVI. tv. Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
(T/3414 - 2011.07.04.)
81. szám
247 2011: XCVII. tv. Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
(T/3701 - 2011.07.04.)
82. szám
248 2011: XCVIII. tv. Egyes választási törvények módosításáról
(T/3557 - 2011.07.11.)
85. szám
249 2011: XCIX. tv. Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról
(T/3589 - 2011.07.11.)
85. szám
250 2011: C. tv. A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
(T/3507 - 2011.07.12.)
85. szám
251 2011: CI. tv. Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/3649 - 2011.07.11.)
85. szám
252 2011: CII. tv. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról
(T/3538 - 2011.07.11.)
85. szám
253 2011: CIII. tv. A népegészségügyi termékadóról
(T/3652 - 2011.07.11.)
85. szám
254 2011: CIV. tv. A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(T/3480 - 2011.07.11.)
85. szám
255 2011: CV. tv. Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
(T/3404 - 2011.07.04.)
85. szám
256 2011: CVI. tv. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
(T/3500 - 2011.07.11.)
85. szám
257 2011: CVII. tv. Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról
(T/3505 - 2011.07.11.)
85. szám
258 2011: CVIII. tv. A közbeszerzésekről
(T/3502 - 2011.07.11.)
86. szám
259 2011: CIX. tv. A Magyar Művészeti Akadémiáról
(T/3485 - 2011.07.11.)
88. szám
260 2011: CX. tv. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról
(T/3497 - 2011.07.11.)
88. szám
261 2011: CXI. tv. Az alapvető jogok biztosáról
(T/3585 - 2011.07.11.)
88. szám
262 2011: CXII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(T/3586 - 2011.07.11.)
88. szám
263 2011: CXIII. tv. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
(T/3478 - 2011.07.11.)
89. szám
264 2011: CXIV. tv. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
(T/3636 - 2011.07.11.)
89. szám
265 2011: CXV. tv. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól
(T/3504 - 2011.07.11.)
89. szám
266 2011: CXVI. tv. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
(T/4003 - 2011.09.12.)
107. szám
267 2011: CXVII. tv. A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/3754 - 2011.09.12.)
108. szám
268 2011: CXVIII. tv. A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII.10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormány és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről
(T/3753 - 2011.09.12.)
108. szám
269 2011: CXIX. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/3891 - 2011.09.12.)
108. szám
270 2011: CXX. tv. Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
(T/3840 - 2011.09.12.)
108. szám
271 2011: CXXI. tv. Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/4144 - 2011.09.19.)
110. szám
272 2011: CXXII. tv. A központi hitelinformációs rendszerről
(T/4145 - 2011.09.19.)
110. szám
273 2011: CXXIII. tv. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól
(T/4124 - 2011.09.19.)
110. szám
274 2011: CXXIV. tv. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
(T/4079 - 2011.09.26.)
111. szám
275 2011: CXXV. tv. Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról
(T/4049 - 2011.09.26.)
111. szám
276 2011: CXXVI. tv. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
(T/4125 - 2011.09.26.)
112. szám
277 2011: CXXVII. tv. Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről
(T/3841 - 2011.09.12.)
112. szám
278 2011: CXXVIII. tv. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(T/3499 - 2011.09.19.)
113. szám
279 2011: CXXIX. tv. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
(T/3998 - 2011.10.03.)
116. szám
280 2011: CXXX. tv. Az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
(T/4476 - 2011.10.10.)
119. szám
281 2011: CXXXI. tv. A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltéséről
(T/4050 - 2011.10.10.)
119. szám
282 2011: CXXXII. tv. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
(T/4122 - 2011.10.10.)
120. szám
283 2011: CXXXIII. tv. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
(T/3927 - 2011.10.03.)
121. szám
284 2011: CXXXIV. tv. Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/4128 - 2011.10.17.)
125. szám
285 2011: CXXXV. tv. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
(T/4402 - 2011.10.17.)
125. szám
286 2011: CXXXVI. tv. "Civitas Invicta" - Szigetvár, a leghősiesebb városról
(T/4046 - 2011.10.17.)
125. szám
287 2011: CXXXVII. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/4443 - 2011.10.17.)
126. szám
288 2011: CXXXVIII. tv. Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
(T/4400 - 2011.10.10.)
126. szám
289 2011: CXXXIX. tv. A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről
(T/4401 - 2011.10.10.)
126. szám
290 2011: CXL. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
(T/4260 - 2011.10.24.)
128. szám
291 2011: CXLI. tv. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(T/4458 - 2011.10.24.)
128. szám
292 2011: CXLII. tv. Az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
(T/4469 - 2011.10.24.)
128. szám
293 2011: CXLIII. tv. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(T/4747 - 2011.10.24.)
128. szám
294 2011: CXLIV. tv. A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/4648 - 2011.10.24.)
128. szám
295 2011: CXLV. tv. A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/4649 - 2011.10.24.)
128. szám
296 2011: CXLVI. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/4658 - 2011.11.07.)
132. szám
297 2011: CXLVII. tv. Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/4831 - 2011.11.07.)
132. szám
298 2011: CXLVIII. tv. A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/4832 - 2011.11.07.)
132. szám
299 2011: CXLIX. tv. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
(T/3486 - 2011.11.07.)
132. szám
300 2011: CL. tv. Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról
(T/4657 - 2011.11.14.)
135. szám
301 2011: CLI. tv. Az Alkotmánybíróságról
(T/4424 - 2011.11.14.)
136. szám
302 2011: CLII. tv. A Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről
(T/4787 - 2011.11.07.)
137. szám
303 2011: CLIII. tv. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
(T/3525 - 2011.11.14.)
137. szám
304 2011: CLIV. tv. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
(T/4659 - 2011.11.21.)
139. szám
305 2011: CLV. tv. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
(T/4862 - 2011.11.21.)
139. szám
306 2011: CLVI. tv. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
(T/4662 - 2011.11.21.)
140. szám
307 2011: CLVII. tv. Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről
(T/4979 - 2011.11.21.)
140. szám
308 2011: CLVIII. tv. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
(T/4247 - 2011.11.14.)
140. szám
309 2011: CLIX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
(T/4996 - 2011.11.28.)
142. szám
310 2011: CLX. tv. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
(T/4660 - 2011.11.28.)
142. szám
311 2011: CLXI. tv. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
(T/4743 - 2011.11.28.)
143. szám
312 2011: CLXII. tv. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról
(T/4744 - 2011.11.28.)
143. szám
313 2011: CLXIII. tv. Az ügyészségről
(T/4745 - 2011.11.28.)
143. szám
314 2011: CLXIV. tv. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
(T/4746 - 2011.11.28.)
143. szám
315 2011: CLXV. tv. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
(T/4865 - 2011.11.28.)
144. szám
316 2011: CLXVI. tv. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
(T/4656 - 2011.11.28.)
148. szám
317 2011: CLXVII. tv. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
(T/4663 - 2011.11.28.)
148. szám
318 2011: CLXVIII. tv. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
(T/4861 - 2011.11.28.)
148. szám
319 2011: CLXIX. tv. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
(T/4661 - 2011.11.21.)
148. szám
320 2011: CLXX. tv. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
(T/4858 - 2011.12.05.)
151. szám
321 2011: CLXXI. tv. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
(T/4816 - 2011.11.28.)
151. szám
322 2011: CLXXII. tv. A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal kapcsolatos módosításáról
(T/4877 - 2011.12.05.)
151. szám
323 2011: CLXXIII. tv. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
(T/4859 - 2011.12.05.)
151. szám
324 2011: CLXXIV. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/4855 - 2011.12.05.)
151. szám
325 2011: CLXXV. tv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
(T/4866 - 2011.12.05.)
151. szám
326 2011: CLXXVI. tv. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/4857 - 2011.12.05.)
151. szám
327 2011: CLXXVII. tv. Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről
(T/4991 - 2011.12.05.)
151. szám
328 2011: CLXXVIII. tv. A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/5205 - 2011.12.13.)
153. szám
329 2011: CLXXIX. tv. A nemzetiségek jogairól
(T/4997 - 2011.12.19.)
154. szám
330 2011: CLXXX. tv. A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/4918 - 2011.12.13.)
157. szám
331 2011: CLXXXI. tv. A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
(T/4916 - 2011.12.13.)
157. szám
332 2011: CLXXXII. tv. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(T/4986 - 2011.12.13.)
157. szám
333 2011: CLXXXIII. tv. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről
(T/4906 - 2011.12.13.)
157. szám
334 2011: CLXXXIV. tv. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/4998 - 2011.12.19.)
160. szám
335 2011: CLXXXV. tv. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
(T/4839 - 2011.12.19.)
160. szám
336 2011: CLXXXVI. tv. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről
(T/5070 - 2011.12.19.)
160. szám
337 2011: CLXXXVII. tv. A szakképzésről
(T/4919 - 2011.12.20.)
160. szám
338 2011: CLXXXVIII. tv. Magyarország 2012. évi költségvetéséről
(T/4365 - 2011.12.20.)
161. szám
339 2011: CLXXXIX. tv. A helyi önkormányzatokról
(T/4864 - 2011.12.19.)
161. szám
340 2011: CXC. tv. A nemzeti köznevelésről
(T/4856 - 2011.12.20.)
162. szám
341 2011: CXCI. tv. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
(T/5000 - 2011.12.20.)
162. szám
342 2011: CXCII. tv. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról
(T/4992 - 2011.12.19.)
162. szám
343 2011: CXCIII. tv. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról
(T/5067 - 2011.12.23.)
163. szám
344 2011: CXCIV. tv. Magyarország pénzügyi stabilitásáról
(T/5130 - 2011.12.23.)
164. szám
345 2011: CXCV. tv. Az államháztartásról
(T/5069 - 2011.12.23.)
164. szám
346 2011: CXCVI. tv. A nemzeti vagyonról
(T/5161 - 2011.12.23.)
164. szám
347 2011: CXCVII. tv. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/4922 - 2011.12.23.)
164. szám
348 2011: CXCVIII. tv. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/5129 - 2011.12.23.)
164. szám
349 2011: CXCIX. tv. A közszolgálati tisztviselőkről
(T/5002 - 2011.12.20.)
164. szám
350 2011: CXCX. tv. A nemzeti mobil fizetési rendszerről
(T/5114 - 2011.12.23.)
164. szám
351 2011: CCI. tv. Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
(T/5001 - 2011.12.23.)
165. szám
352 2011: CCII. tv. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
(T/4988 - 2011.12.23.)
165. szám
353 2011: CCIII. tv. Az országgyűlési képviselők választásáról
(T/5006 - 2011.12.23.)
165. szám
354 2011: CCIV. tv. A nemzeti felsőoktatásról
(T/4999 - 2011.12.23.)
165. szám
355 2011: CCV. tv. Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról
(T/4276 - 2011.12.23.)
165. szám
356 2011: CCVI. tv. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
(T/5315 - 2011.12.30.)
166. szám
357 2011: CCVII. tv. Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
(T/5004 - 2011.12.30.)
166. szám
358 2011: CCVIII. tv. A Magyar Nemzeti Bankról
(T/5248 - 2011.12.30.)
166. szám
359 2011: CCIX. tv. A víziközmű-szolgáltatásról
(T/5206 - 2011.12.30.)
166. szám
360 2011: CCX. tv. Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről
(T/4714 - 2011.12.30.)
166. szám
361 2011: CCXI. tv. A családok védelméről
(T/5128 - 2011.12.23.)
166. szám
362   Magyarország Alaptörvénye
(T/2627 - 2011.04.18.)
43. szám
363   Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései
(T/5005 - 2011.12.30.)
166. szám
364 2012: I. tv. A Munka Törvénykönyvéről
(T/4786 - 2011.12.13.)
2. szám
365 2012: II. tv. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
(T/4863 - 2011.12.23.)
2. szám
366 2012: III. tv. A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről
(T/5841 - 2012.02.13.)
17. szám
367 2012: IV. tv. Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/5840 - 2012.02.13.)
20. szám
368 2012: V. tv. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(T/5003 - 2012.02.20.)
22. szám
369 2012: VI. tv. A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény módosításáról
(T/5708 - 2012.02.20.)
22. szám
370 2012: VII. tv. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról
(T/5839 - 2012.02.27.)
24. szám
371 2012: VIII. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról
(T/5952 - 2012.02.27.)
24. szám
372 2012: IX. tv. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről
(T/5950 - 2012.02.27.)
26. szám
373 2012: X. tv. A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről
(T/5946 - 2012.02.27.)
26. szám
374 2012: XI. tv. A Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/5947 - 2012.02.27.)
26. szám
375 2012: XII. tv. A közkegyelem gyakorlásáról
(T/5951 - 2012.03.05.)
28. szám
376 2012: XIII. tv. A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról
(T/5358 - 2012.03.05.)
28. szám
377 2012: XIV. tv. Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/6154 - 2012.03.12.)
32. szám
378 2012: XV. tv. Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/6155 - 2012.03.12.)
32. szám
379 2012: XVI. tv. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
(T/5842 - 2012.03.19.)
35. szám
380 2012: XVII. tv. Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról
(T/6187 - 2012.03.26.)
36. szám
381 2012: XVIII. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
(T/4956 - 2012.03.26.)
36. szám
382 2012: XIX. tv. A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
(T/6302 - 2012.03.19.)
40. szám
383 2012: XX. tv. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/6152 - 2012.03.26.)
41. szám
384 2012: XXI. tv. Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/6153 - 2012.03.26.)
41. szám
385 2012: XXII. tv. A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/6469 - 2012.04.02.)
41. szám
386 2012: XXIII. tv. A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chµaba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/6470 - 2012.04.02.)
41. szám
387 2012: XXIV. tv. A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/6468 - 2012.04.02.)
41. szám
388 2012: XXV. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
(T/6319 - 2012.04.02.)
41. szám
389 2012: XXVI. tv. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
(T/5994 - 2012.04.02.)
41. szám
390 2012: XXVII. tv. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
(T/5948 - 2012.04.02.)
41. szám
391 2012: XXVIII. tv. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról
(T/6361 - 2012.04.02.)
41. szám
392 2012: XXIX. tv. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
(T/6163 - 2012.04.02.)
42. szám
393 2012: XXX. tv. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
(T/5539 - 2012.04.02.)
42. szám
394 2012: XXXI. tv. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
(T/6390 - 2012.04.10.)
44. szám
395 2012: XXXII. tv. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
(T/6389 - 2012.04.10.)
44. szám
396 2012: XXXIII. tv. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
(T/6387 - 2012.04.10.)
44. szám
397 2012: XXXIV. tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
(T/6321 - 2012.04.10.)
44. szám
398 2012: XXXV. tv. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
(T/5932 - 2012.04.10.)
45. szám
399 2012: XXXVI. tv. Az Országgyűlésről
(T/6391 - 2012.04.16.)
47. szám
400 2012: XXXVII. tv. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról
(T/6320 - 2012.04.10.)
50. szám
401 2012: XXXVIII. tv. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(T/6588 - 2012.04.23.)
51. szám
402 2012: XXXIX. tv. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
(T/6814 - 2012.04.23.)
51. szám
403 2012: XL. tv. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
(T/6474 - 2012.04.23.)
52. szám
404 2012: XLI. tv. A személyszállítási szolgáltatásokról
(T/6044 - 2012.04.23.)
52. szám
405 2012: XLII. tv. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról
(T/6984 - 2012.05.08.)
55. szám
406 2012: XLIII. tv. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának kihirdetéséről
(T/6949 - 2012.05.08.)
55. szám
407 2012: XLIV. tv. A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(T/6950 - 2012.05.08.)
55. szám
408 2012: XLV. tv. A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/6951 - 2012.05.08.)
55. szám
409 2012: XLVI. tv. A földmérési és térképészeti tevékenységről
(T/6352 - 2012.05.07.)
61. szám
410 2012: XLVII. tv. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(T/6589 - 2012.05.07.)
61. szám
411 2012: XLVIII. tv. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
(T/6952 - 2012.05.14.)
61. szám
412 2012: XLIX. tv. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról
(T/6954 - 2012.05.14.)
61. szám
413 2012: L. tv. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról
(T/6570 - 2012.05.14.)
61. szám
414 2012: LI. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
(T/6970 - 2012.05.21.)
62. szám
415 2012: LII. tv. Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács Magyarországon működő intézményeire és tisztségviselőire való kiterjesztéséről
(T/6848 - 2012.05.21.)
63. szám
416 2012: LIII. tv. Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez fűzött nyilatkozat visszavonásáról
(T/6947 - 2012.05.21.)
63. szám
417 2012: LIV. tv. A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/6948 - 2012.05.21.)
63. szám
418 2012: LV. tv. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról
(T/6467 - 2012.05.14.)
63. szám
419 2012: LVI. tv. A távközlési adóról
(T/7031 - 2012.05.18.)
63. szám
420 2012: LVII. tv. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/6993 - 2012.05.21.)
63. szám
421 2012: LVIII. tv. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról
(T/6946 - 2012.05.21.)
63. szám
422 2012: LIX. tv. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(T/6939 - 2012.05.21.)
63. szám
423 2012: LX. tv. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról
(T/6858 - 2012.05.21.)
63. szám
424 2012: LXI. tv. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról
(T/6774 - 2012.05.21.)
63. szám
425 2012: LXII. tv. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(T/6577 - 2012.05.21.)
63. szám
426 2012: LXIII. tv. A közadatok újrahasznosításáról
(T/6585 - 2012.05.21.)
63. szám
427 2012: LXIV. tv. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról
(T/7242 - 2012.05.24.)
66. szám
428 2012: LXV. tv. Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról
(T/7410 - 2012.06.05.)
71. szám
429 2012: LXVI. tv. A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/7022 - 2012.06.04.)
73. szám
430 2012: LXVII. tv. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/6930 - 2012.06.04.)
73. szám
431 2012: LXVIII. tv. A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/7216 - 2012.06.04.)
73. szám
432 2012: LXIX. tv. Az adózást érintő egyes törvények módosításáról
(T/7028 - 2012.06.04.)
74. szám
433 2012: LXX. tv. A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/7034 - 2012.06.11.)
74. szám
434 2012: LXXI. tv. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
(T/6767 - 2012.06.04.)
74. szám
435 2012: LXXII. tv. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról
(T/7357 - 2012.06.11.)
74. szám
436 2012: LXXIII. tv. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
(T/7493 - 2012.06.14.)
75. szám
437 2012: LXXIV. tv. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
(T/7231 - 2012.06.11.)
76. szám
438 2012: LXXV. tv. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról
(T/7263 - 2012.06.11.)
76. szám
439 2012: LXXVI. tv. Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról
(T/6957 - 2012.06.25.)
77. szám
440 2012: LXXVII. tv. A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás kihirdetéséről
(T/7408 - 2012.06.18.)
78. szám
441 2012: LXXVIII. tv. A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről
(T/7412 - 2012.06.18.)
78. szám
442 2012: LXXIX. tv. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/6960 - 2012.06.18.)
78. szám
443 2012: LXXX. tv. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról
(T/7039 - 2012.06.18.)
78. szám
444 2012: LXXXI. tv. A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról
(T/7409 - 2012.06.18.)
78. szám
445 2012: LXXXII. tv. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról
(T/4719 - 2012.06.18.)
78. szám
446 2012: LXXXIII. tv. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/7480 - 2012.06.18.)
79. szám
447 2012: LXXXIV. tv. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(T/7417 - 2012.06.18.)
79. szám
448 2012: LXXXV. tv. Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről
(T/7035 - 2012.06.18.)
79. szám
449 2012: LXXXVI. tv. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
(T/7415 - 2012.06.18.)
80. szám
450 2012: LXXXVII. tv. A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/7411 - 2012.06.18.)
82. szám
451 2012: LXXXVIII. tv. A termékek piacfelügyeletéről
(T/6945 - 2012.06.18.)
82. szám
452 2012: LXXXIX. tv. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról
(T/7033 - 2012.06.18.)
82. szám
453 2012: XC. tv. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
(T/7029 - 2012.06.18.)
84. szám
454 2012: XCI. tv. A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(T/7468 - 2012.06.25.)
86. szám
455 2012: XCII. tv. A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről
(T/7470 - 2012.06.25.)
86. szám
456 2012: XCIII. tv. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
(T/6590 - 2012.06.25.)
86. szám
457 2012: XCIV. tv. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról
(T/7233 - 2012.06.25.)
86. szám
458 2012: XCV. tv. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről
(T/7671 - 2012.06.25.)
86. szám
459 2012: XCVI. tv. Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról
(T/7770 - 2012.07.02.)
87. szám
460 2012: XCVII. tv. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról
(T/7771 - 2012.07.02.)
87. szám
461 2012: XCVIII. tv. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
(T/7769 - 2012.07.02.)
87. szám
462 2012: XCIX. tv. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról
(T/7742 - 2012.07.06.)
91. szám
463 2012: C. tv. A Büntető Törvénykönyvről
(T/6958 - 2012.06.25.)
92. szám
464 2012: CI. tv. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
(T/7425 - 2012.07.09.)
93. szám
465 2012: CII. tv. A biztosítási adóról
(T/7032 - 2012.07.09.)
93. szám
466 2012: CIII. tv. Az Erzsébet-programról
(T/7855 - 2012.07.06.)
93. szám
467 2012: CIV. tv. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról
(T/6842 - 2012.07.02.)
93. szám
468 2012: CV. tv. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
(T/7672 - 2012.07.02.)
93. szám
469 2012: CVI. tv. Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról
(T/7309 - 2012.07.09.)
93. szám
470 2012: CVII. tv. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
(T/7653 - 2012.07.09.)
93. szám
471 2012: CVIII. tv. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
(T/7673 - 2012.07.09.)
93. szám
472 2012: CIX. tv. A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(T/7756 - 2012.07.09.)
94. szám
473 2012: CX. tv. Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről
(T/7767 - 2012.07.09.)
94. szám
474 2012: CXI. tv. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
(T/6393 - 2012.07.02.)
94. szám
475 2012: CXII. tv. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
(T/7414 - 2012.07.02.)
94. szám
476 2012: CXIII. tv. Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről
(T/7857 - 2012.07.09.)
95. szám
477 2012: CXIV. tv. Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről
(T/7927 - 2012.07.12.)
98. szám
478 2012: CXV. tv. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/7858 - 2012.07.12.)
98. szám
479 2012: CXVI. tv. A pénzügyi tranzakciós illetékről
(T/7037 - 2012.07.09.)
98. szám
480 2012: CXVII. tv. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
(T/7676 - 2012.07.09.)
98. szám
481 2012: CXVIII. tv. Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
(T/7678 - 2012.07.09.)
98. szám
482 2012: CXIX. tv. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(T/7416 - 2012.07.12.)
98. szám
483 2012: CXX. tv. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
(T/7772 - 2012.07.12.)
98. szám
484 2012: CXXI. tv. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról
(T/7854 - 2012.07.12.)
98. szám
485 2012: CXXII. tv. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/7755 - 2012.07.09.)
98. szám
486 2012: CXXIII. tv. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
(T/7668 - 2012.07.12.)
99. szám
487 2012: CXXIV. tv. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
(T/7667 - 2012.07.12.)
99. szám
488 2012: CXXV. tv. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
(T/7666 - 2012.07.12.)
99. szám
489 2012: CXXVI. tv. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
(T/7930 - 2012.07.12.)
99. szám
490 2012: CXXVII. tv. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
(T/7768 - 2012.07.12.)
99. szám
491 2012: CXXVIII. tv. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről
(T/7674 - 2012.07.09.)
99. szám
492 2012: CXXIX. tv. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
(T/7925 - 2012.07.12.)
99. szám
493 2012: CXXX. tv. Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról
(T/7670 - 2012.07.12.)
99. szám
494 2012: CXXXI. tv. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
(T/7905 - 2012.07.09.)
101. szám
495 2012: CXXXII. tv. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosításáról
(T/8285 - 2012.09.11.)
122. szám
496 2012: CXXXIII. tv. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/8287 - 2012.09.11.)
125. szám
497 2012: CXXXIV. tv. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
(T/5281 - 2012.09.11.)
125. szám
498 2012: CXXXV. tv. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról
(T/8370 - 2012.09.17.)
125. szám
499 2012: CXXXVI. tv. A Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/7986 - 2012.09.17.)
125. szám
500 2012: CXXXVII. tv. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és az egyezmény módosításának kihirdetéséről
(T/8004 - 2012.09.17.)
125. szám
501 2012: CXXXVIII. tv. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról
(T/8367 - 2012.09.24.)
128. szám
502 2012: CXXXIX. tv. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/8487 - 2012.09.24.)
128. szám
503 2012: CXL. tv. Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról
(T/8137 - 2012.09.24.)
128. szám
504 2012: CXLI. tv. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról
(T/7669 - 2012.09.24.)
133. szám
505 2012: CXLII. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
(T/8480 - 2012.10.01.)
133. szám
506 2012: CXLIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
(T/8274 - 2012.10.01.)
133. szám
507 2012: CXLIV. tv. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
(T/8597 - 2012.10.02.)
133. szám
508 2012: CXLV. tv. Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról
(T/6959 - 2012.10.01.)
136. szám
509 2012: CXLVI. tv. A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(T/7955 - 2012.10.01.)
136. szám
510 2012: CXLVII. tv. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
(T/7954 - 2012.10.01.)
136. szám
511 2012: CXLVIII. tv. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
(T/8588 - 2012.10.08.)
136. szám
512 2012: CXLIX. tv. A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról
(T/8484 - 2012.10.08.)
136. szám
513 2012: CL. tv. A Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(T/8569 - 2012.10.15.)
140. szám
514 2012: CLI. tv. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/8099 - 2012.10.08.)
140. szám
515 2012: CLII. tv. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
(T/8165 - 2012.10.08.)
140. szám
516 2012: CLIII. tv. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/8640 - 2012.10.15.)
140. szám
517 2012: CLIV. tv. Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról
(T/7953 - 2012.10.15.)
140. szám
518 2012: CLV. tv. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról
(T/8196 - 2012.10.15.)
140. szám
519 2012: CLVI. tv. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
(T/8445 - 2012.10.15.)
140. szám
520 2012: CLVII. tv. A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/7675 - 2012.10.15.)
144. szám
521 2012: CLVIII. tv. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról
(T/8441 - 2012.10.29.)
149. szám
522 2012: CLIX. tv. A postai szolgáltatásokról
(T/8483 - 2012.10.29.)
149. szám
523 2012: CLX. tv. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
(T/8990 - 2012.11.06.)
149. szám
524 2012: CLXI. tv. Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/8635 - 2012.11.05.)
149. szám
525 2012: CLXII. tv. A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról
(T/9000 - 2012.11.05.)
149. szám
526 2012: CLXIII. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
(T/8509 - 2012.11.05.)
150. szám
527 2012: CLXIV. tv. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
(T/8315 - 2012.11.05.)
150. szám
528 2012: CLXV. tv. A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/8738 - 2012.11.12.)
154. szám
529 2012: CLXVI. tv. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
(T/8481 - 2012.11.12.)
154. szám
530 2012: CLXVII. tv. Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
(T/7757 - 2012.11.19.)
155. szám
531 2012: CLXVIII. tv. A közművezetékek adójáról
(T/9166 - 2012.11.20.)
155. szám
532 2012: CLXIX. tv. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
(T/8881 - 2012.11.19.)
155. szám
533 2012: CLXX. tv. A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról
(T/8885 - 2012.11.19.)
157. szám
534 2012: CLXXI. tv. A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/8884 - 2012.11.19.)
157. szám
535 2012: CLXXII. tv. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
(T/8749 - 2012.11.12.)
157. szám
536 2012: CLXXIII. tv. A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről
(T/8883 - 2012.11.19.)
157. szám
537 2012: CLXXIV. tv. A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről
(T/8882 - 2012.11.19.)
157. szám
538 2012: CLXXV. tv. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
(T/8967 - 2012.11.19.)
157. szám
539 2012: CLXXVI. tv. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról
(T/8679 - 2012.11.19.)
157. szám
540 2012: CLXXVII. tv. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/9061 - 2012.11.19.)
157. szám
541 2012: CLXXVIII. tv. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
(T/8750 - 2012.11.19.)
159. szám
542 2012: CLXXIX. tv. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/9239 - 2012.11.27.)
159. szám
543 2012: CLXXX. tv. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
(T/7984 - 2012.11.19.)
160. szám
544 2012: CLXXXI. tv. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról
(T/8572 - 2012.11.05.)
160. szám
545 2012: CLXXXII. tv. A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/9160 - 2012.11.26.)
160. szám
546 2012: CLXXXIII. tv. A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről
(T/8832 - 2012.11.26.)
160. szám
547 2012: CLXXXIV. tv. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(T/8286 - 2012.11.19.)
160. szám
548 2012: CLXXXV. tv. A hulladékról
(T/5538 - 2012.11.26.)
160. szám
549 2012: CLXXXVI. tv. Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról
(T/8989 - 2012.11.19.)
160. szám
550 2012: CLXXXVII. tv. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
(T/9167 - 2012.12.03.)
162. szám
551 2012: CLXXXVIII. tv. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
(T/8888 - 2012.11.26.)
164. szám
552 2012: CLXXXIX. tv. Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról
(T/8890 - 2012.11.26.)
164. szám
553 2012: CXC. tv. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról
(T/8887 - 2012.11.26.)
164. szám
554 2012: CXCI. tv. A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/8886 - 2012.11.26.)
164. szám
555 2012: CXCII. tv. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról
(T/8889 - 2012.11.26.)
164. szám
556 2012: CXCIII. tv. Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/9102 - 2012.12.03.)
165. szám
557 2012: CXCIV. tv. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről
(T/9182 - 2012.12.03.)
165. szám
558 2012: CXCV. tv. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. évi módosításának kihirdetéséről
(T/9103 - 2012.12.03.)
167. szám
559 2012: CXCVI. tv. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
(T/7677 - 2012.12.03.)
170. szám
560 2012: CXCVII. tv. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról
(T/7456 - 2012.12.03.)
170. szám
561 2012: CXCVIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
(T/8880 - 2012.12.03.)
170. szám
562 2012: CXCIX. tv. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
(T/8751 - 2012.12.03.)
170. szám
563 2012: CC. tv. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról
(T/9062 - 2012.12.11.)
170. szám
564 2012: CCI. tv. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
(T/9235 - 2012.12.11.)
170. szám
565 2012: CCII. tv. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/9336 - 2012.12.10.)
170. szám
566 2012: CCIII. tv. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról
(T/9165 - 2012.12.11.)
170. szám
567 2012: CCIV. tv. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
(T/7655 - 2012.12.11.)
172. szám
568 2012: CCV. tv. A honvédek jogállásáról
(T/9234 - 2012.12.11.)
172. szám
569 2012: CCVI. tv. Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/9337 - 2012.12.17.)
177. szám
570 2012: CCVII. tv. Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról
(T/9244 - 2012.12.17.)
177. szám
571 2012: CCVIII. tv. Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
(T/9401 - 2012.12.17.)
178. szám
572 2012: CCIX. tv. Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról
(T/9243 - 2012.12.17.)
180. szám
573 2012: CCX. tv. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(T/9242 - 2012.12.17.)
180. szám
574 2012: CCXI. tv. Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/9233 - 2012.12.17.)
180. szám
575 2012: CCXII. tv. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/9065 - 2012.12.17.)
180. szám
576 2012: CCXIII. tv. Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
(T/9240 - 2012.12.17.)
180. szám
577 2012: CCXIV. tv. Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról
(T/9241 - 2012.12.17.)
180. szám
578 2012: CCXV. tv. Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról
(T/9237 - 2012.12.17.)
180. szám
579 2012: CCXVI. tv. Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
(T/9063 - 2012.12.11.)
180. szám
580 2012: CCXVII. tv. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(T/9245 - 2012.12.17.)
180. szám
581 2012: CCXVIII. tv. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
(T/8737 - 2012.12.17.)
180. szám
582 2012: CCXIX. tv. A hegyközségekről
(T/9238 - 2012.12.17.)
180. szám
583 2012: CCXX. tv. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
(T/8879 - 2012.12.11.)
180. szám
584 2012: CCXXI. tv. A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról
(T/9236 - 2012.12.17.)
180. szám
585 2012: CCXXII. tv. Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/9402 - 2012.12.17.)
180. szám
586 2012: CCXXIII. tv. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
(T/9246 - 2012.12.17.)
181. szám
587   Magyarország Alaptörvényének első módosítása
(T/6817 - 2012.06.04.)
73. szám
588   Magyarország Alaptörvényének második módosítása
(T/8404 - 2012.10.29.)
149. szám
589   Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása
(T/9400 - 2012.12.17.)
177. szám
590 2013: I. tv. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról
(T/9863 - 2013.02.18.)
26. szám
591 2013: II. tv. Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/9464 - 2013.02.18.)
28. szám
592 2013: III. tv. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
(T/9930 - 2013.02.12.)
29. szám
593 2013: IV. tv. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről
(T/9463 - 2013.02.18.)
30. szám
594 2013: V. tv. A Polgári Törvénykönyvről
(T/7971 - 2013.02.11.)
31. szám
595 2013: VI. tv. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
(T/10061 - 2013.02.18.)
32. szám
596 2013: VII. tv. A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(T/9777 - 2013.02.25.)
37. szám
597 2013: VIII. tv. Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/9560 - 2013.02.25.)
37. szám
598 2013: IX. tv. A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/10046 - 2013.02.25.)
37. szám
599 2013: X. tv. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról
(T/10200 - 2013.03.05.)
41. szám
600 2013: XI. tv. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
(T/10242 - 2013.03.05.)
43. szám
601 2013: XII. tv. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
(T/10330 - 2013.03.12.)
43. szám
602 2013: XIII. tv. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
(T/9926 - 2013.03.05.)
46. szám
603 2013: XIV. tv. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
(T/9559 - 2013.03.05.)
46. szám
604 2013: XV. tv. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
(T/9465 - 2013.03.04.)
46. szám
605 2013: XVI. tv. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
(T/9383 - 2013.03.04.)
46. szám
606 2013: XVII. tv. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
(T/9924 - 2013.03.04.)
46. szám
607 2013: XVIII. tv. Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
(T/10093 - 2013.03.04.)
46. szám
608 2013: XIX. tv. A Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/10159 - 2013.03.04.)
46. szám
609 2013: XX. tv. Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról
(T/9598 - 2013.03.11.)
49. szám
610 2013: XXI. tv. Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról
(T/9801 - 2013.03.11.)
49. szám
611 2013: XXII. tv. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
(T/10331 - 2013.03.14.)
51. szám
612 2013: XXIII. tv. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről
(T/10215 - 2013.03.18.)
51. szám
613 2013: XXIV. tv. A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(T/10094 - 2013.03.18.)
51. szám
614 2013: XXV. tv. A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
(T/10243 - 2013.03.18.)
51. szám
615 2013: XXVI. tv. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
(T/10132 - 2013.03.18.)
51. szám
616 2013: XXVII. tv. A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról
(T/10047 - 2013.03.18.)
54. szám
617 2013: XXVIII. tv. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
(T/10519 - 2013.03.26.)
54. szám
618 2013: XXIX. tv. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról
(T/10518 - 2013.03.26.)
54. szám
619 2013: XXX. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
(T/10520 - 2013.03.26.)
54. szám
620 2013: XXXI. tv. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
(T/10332 - 2013.03.25.)
56. szám
621 2013: XXXII. tv. A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről
(T/10220 - 2013.03.25.)
56. szám
622 2013: XXXIII. tv. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
(T/10051 - 2013.03.25.)
57. szám
623 2013: XXXIV. tv. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról
(T/9875 - 2013.03.25.)
57. szám
624 2013: XXXV. tv. Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
(T/10052 - 2013.03.25.)
57. szám
625 2013: XXXVI. tv. A választási eljárásról
(T/8405 - 2013.04.08.)
66. szám
626 2013: XXXVII. tv. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól
(T/10238 - 2013.04.08.)
66. szám
627 2013: XXXVIII. tv. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
(T/10053 - 2013.04.08.)
66. szám
628 2013: XXXIX. tv. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
(T/10048 - 2013.04.08.)
66. szám
629 2013: XL. tv. Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról
(T/10240 - 2013.04.08.)
66. szám
630 2013: XLI. tv. A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(T/10241 - 2013.04.08.)
66. szám
631 2013: XLII. tv. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről
(T/10219 - 2013.03.25.)
67. szám
632 2013: XLIII. tv. A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről
(T/10397 - 2013.04.15.)
67. szám
633 2013: XLIV. tv. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
(T/10591 - 2013.04.15.)
67. szám
634 2013: XLV. tv. A közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról
(T/10622 - 2013.04.15.)
67. szám
635 2013: XLVI. tv. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
(T/10507 - 2013.04.15.)
67. szám
636 2013: XLVII. tv. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
(T/10329 - 2013.04.15.)
67. szám
637 2013: XLVIII. tv. Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról
(T/10592 - 2013.04.22.)
69. szám
638 2013: XLIX. tv. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
(T/10809 - 2013.04.22.)
69. szám
639 2013: L. tv. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
(T/10327 - 2013.04.15.)
69. szám
640 2013: LI. tv. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról
(T/10353 - 2013.04.15.)
69. szám
641 2013: LII. tv. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(T/10328 - 2013.04.22.)
72. szám
642 2013: LIII. tv. A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/10402 - 2013.04.22.)
72. szám
643 2013: LIV. tv. A rezsicsökkentések végrehajtásáról
(T/10383 - 2013.04.29.)
73. szám
644 2013: LV. tv. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
(T/10571 - 2013.04.30.)
73. szám
645 2013: LVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról
(T/10905 - 2013.04.30.)
73. szám
646 2013: LVII. tv. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról
(T/10594 - 2013.05.06.)
77. szám
647 2013: LVIII. tv. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról
(T/10221 - 2013.05.06.)
77. szám
648 2013: LIX. tv. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
(T/10590 - 2013.05.06.)
79. szám
649 2013: LX. tv. Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(T/10831 - 2013.05.13.)
80. szám
650 2013: LXI. tv. Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/10830 - 2013.05.13.)
80. szám
651 2013: LXII. tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
(T/10746 - 2013.05.13.)
80. szám
652 2013: LXIII. tv. Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
(T/10877 - 2013.05.21.)
85. szám
653 2013: LXIV. tv. A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/10874 - 2013.05.21.)
85. szám
654 2013: LXV. tv. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
(T/11095 - 2013.05.21.)
85. szám
655 2013: LXVI. tv. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról
(T/10747 - 2013.05.21.)
85. szám
656 2013: LXVII. tv. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
(T/11109 - 2013.05.27.)
86. szám
657 2013: LXVIII. tv. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
(T/11299 - 2013.05.27.)
86. szám
658 2013: LXIX. tv. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
(T/10979 - 2013.05.21.)
86. szám
659 2013: LXX. tv. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
(T/10751 - 2013.05.21.)
86. szám
660 2013: LXXI. tv. A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/10881 - 2013.05.21.)
86. szám
661 2013: LXXII. tv. A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról
(T/10102 - 2013.05.21.)
87. szám
662 2013: LXXIII. tv. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
(T/10516 - 2013.05.27.)
91. szám
663 2013: LXXIV. tv. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról
(T/11110 - 2013.05.27.)
91. szám
664 2013: LXXV. tv. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról
(T/10901 - 2013.05.27.)
91. szám
665 2013: LXXVI. tv. Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról
(T/10902 - 2013.05.27.)
91. szám
666 2013: LXXVII. tv. A felnőttképzésről
(T/9928 - 2013.06.03.)
96. szám
667 2013: LXXVIII. tv. Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
(T/11105 - 2013.06.03.)
96. szám
668 2013: LXXIX. tv. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
(T/10896 - 2013.06.03.)
96. szám
669 2013: LXXX. tv. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
(T/10897 - 2013.06.03.)
96. szám
670 2013: LXXXI. tv. Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról
(T/10906 - 2013.06.03.)
96. szám
671 2013: LXXXII. tv. A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/10899 - 2013.06.03.)
96. szám
672 2013: LXXXIII. tv. A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről
(T/11102 - 2013.06.03.)
97. szám
673 2013: LXXXIV. tv. Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
(T/11111 - 2013.06.03.)
97. szám
674 2013: LXXXV. tv. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
(T/11104 - 2013.06.03.)
97. szám
675 2013: LXXXVI. tv. Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
(T/11108 - 2013.06.03.)
97. szám
676 2013: LXXXVII. tv. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
(T/11191 - 2013.06.10.)
101. szám
677 2013: LXXXVIII. tv. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
(T/11106 - 2013.06.10.)
101. szám
678 2013: LXXXIX. tv. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
(T/11200 - 2013.06.10.)
101. szám
679 2013: XC. tv. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
(T/11300 - 2013.06.10.)
101. szám
680 2013: XCI. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
(T/10904 - 2013.06.11.)
101. szám
681 2013: XCII. tv. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
(T/11209 - 2013.06.11.)
101. szám
682 2013: XCIII. tv. Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
(T/11207 - 2013.06.10.)
101. szám
683 2013: XCIV. tv. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
(T/10680 - 2013.06.11.)
101. szám
684 2013: XCV. tv. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
(T/10685 - 2013.06.11.)
101. szám
685 2013: XCVI. tv. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
(T/11098 - 2013.06.11.)
101. szám
686 2013: XCVII. tv. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
(T/11201 - 2013.06.10.)
102. szám
687 2013: XCVIII. tv. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/10903 - 2013.06.10.)
102. szám
688 2013: XCIX. tv. A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/11176 - 2013.06.11.)
102. szám
689 2013: C. tv. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról
(T/10682 - 2013.06.11.)
102. szám
690 2013: CI. tv. Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
(T/11101 - 2013.06.11.)
102. szám
691 2013: CII. tv. A halgazdálkodásról és a hal védelméről
(T/11113 - 2013.06.10.)
102. szám
692 2013: CIII. tv. Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról
(T/11208 - 2013.06.14.)
103. szám
693 2013: CIV. tv. Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
(T/11376 - 2013.06.14.)
105. szám
694 2013: CV. tv. Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
(T/11377 - 2013.06.14.)
105. szám
695 2013: CVI. tv. Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/11396 - 2013.06.21.)
105. szám
696 2013: CVII. tv. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
(T/11393 - 2013.06.14.)
105. szám
697 2013: CVIII. tv. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
(T/11336 - 2013.06.14.)
105. szám
698 2013: CIX. tv. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
(T/11390 - 2013.06.14.)
106. szám
699 2013: CX. tv. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
(T/11391 - 2013.06.14.)
106. szám
700 2013: CXI. tv. A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
(T/11392 - 2013.06.14.)
107. szám
701 2013: CXII. tv. A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(T/11523 - 2013.06.21.)
108. szám
702 2013: CXIII. tv. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
(T/11559 - 2013.06.21.)
108. szám
703 2013: CXIV. tv. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
(T/11205 - 2013.06.21.)
108. szám
704 2013: CXV. tv. Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
(T/11398 - 2013.06.21.)
108. szám
705 2013: CXVI. tv. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról
(T/11112 - 2013.06.21.)
108. szám
706 2013: CXVII. tv. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
(T/11473 - 2013.06.21.)
108. szám
707 2013: CXVIII. tv. Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról
(T/11211 - 2013.06.17.)
108. szám
708 2013: CXIX. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
(T/11296 - 2013.06.21.)
108. szám
709 2013: CXX. tv. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
(T/11562 - 2013.06.21.)
108. szám
710 2013: CXXI. tv. A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról
(T/11284 - 2013.06.21.)
108. szám
711 2013: CXXII. tv. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
(T/7979 - 2013.06.21.)
111. szám
712 2013: CXXIII. tv. Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról
(T/11563 - 2013.06.27.)
111. szám
713 2013: CXXIV. tv. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
(T/11564 - 2013.06.27.)
111. szám
714 2013: CXXV. tv. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
(T/11206 - 2013.06.27.)
115. szám
715 2013: CXXVI. tv. Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról
(T/10858 - 2013.06.26.)
115. szám
716 2013: CXXVII. tv. Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
(T/11107 - 2013.06.26.)
116. szám
717 2013: CXXVIII. tv. Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/11210 - 2013.06.26.)
116. szám
718 2013: CXXIX. tv. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
(T/11114 - 2013.06.26.)
116. szám
719 2013: CXXX. tv. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
(T/11665 - 2013.07.04.)
117. szám
720 2013: CXXXI. tv. Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
(T/10593 - 2013.07.05.)
120. szám
721 2013: CXXXII. tv. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
(T/11666 - 2013.07.05.)
120. szám
722 2013: CXXXIII. tv. A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
(T/10750 - 2013.07.05.)
120. szám
723 2013: CXXXIV. tv. Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
(T/11721 - 2013.07.05.)
120. szám
724 2013: CXXXV. tv. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról
(T/11651 - 2013.07.05.)
120. szám
725 2013: CXXXVI. tv. A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/11723 - 2013.07.05.)
120. szám
726 2013: CXXXVII. tv. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
(T/11933 - 2013.08.27.)
143. szám
727 2013: CXXXVIII. tv. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról
(T/11212 - 2013.09.09.)
152. szám
728 2013: CXXXIX. tv. A Magyar Nemzeti Bankról
(T/11474 - 2013.09.16.)
158. szám
729 2013: CXL. tv. A fémkereskedelemről
(T/10748 - 2013.09.16.)
158. szám
730 2013: CXLI. tv. A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról
(T/12233 - 2013.09.16.)
158. szám
731 2013: CXLII. tv. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról
(T/11548 - 2013.09.23.)
159. szám
732 2013: CXLIII. tv. Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
(T/12018 - 2013.09.23.)
159. szám
733 2013: CXLIV. tv. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
(T/12100 - 2013.09.24.)
159. szám
734 2013: CXLV. tv. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
(T/12030 - 2013.09.23.)
159. szám
735 2013: CXLVI. tv. A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről
(T/12215 - 2013.09.30.)
165. szám
736 2013: CXLVII. tv. A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/12016 - 2013.09.23.)
165. szám
737 2013: CXLVIII. tv. A Normafa Park történelmi sportterületről
(T/12083 - 2013.09.30.)
165. szám
738 2013: CXLIX. tv. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
(T/10749 - 2013.09.30.)
165. szám
739 2013: CL. tv. A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/11626 - 2013.09.30.)
165. szám
740 2013: CLI. tv. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
(T/11885 - 2013.09.30.)
166. szám
741 2013: CLII. tv. A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/12226 - 2013.09.30.)
166. szám
742 2013: CLIII. tv. A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/12092 - 2013.09.30.)
166. szám
743 2013: CLIV. tv. Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/12017 - 2013.09.23.)
168. szám
744 2013: CLV. tv. A támogatott döntéshozatalról
(T/12099 - 2013.10.07.)
172. szám
745 2013: CLVI. tv. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról
(T/12492 - 2013.10.07.)
172. szám
746 2013: CLVII. tv. A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről
(T/9634 - 2013.10.07.)
172. szám
747 2013: CLVIII. tv. Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról
(T/12093 - 2013.10.07.)
172. szám
748 2013: CLIX. tv. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
(T/11776 - 2013.10.07.)
172. szám
749 2013: CLX. tv. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
(T/12053 - 2013.10.07.)
172. szám
750 2013: CLXI. tv. A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/12488 - 2013.10.14.)
173. szám
751 2013: CLXII. tv. A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/12487 - 2013.10.14.)
173. szám
752 2013: CLXIII. tv. Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/12486 - 2013.10.14.)
173. szám
753 2013: CLXIV. tv. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról
(T/12228 - 2013.10.14.)
173. szám
754 2013: CLXV. tv. A panaszokról és közérdekű bejelentésekről
(T/11657 - 2013.10.14.)
173. szám
755 2013: CLXVI. tv. A közútkezelői feladatok átadásáról
(T/12338 - 2013.10.14.)
173. szám
756 2013: CLXVII. tv. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról
(T/12491 - 2013.10.14.)
173. szám
757 2013: CLXVIII. tv. Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról
(T/12337 - 2013.10.14.)
173. szám
758 2013: CLXIX. tv. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
(T/11456 - 2013.10.14.)
173. szám
759 2013: CLXX. tv. Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről
(T/11820 - 2013.09.23.)
174. szám
760 2013: CLXXI. tv. A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(T/12607 - 2013.10.28.)
185. szám
761 2013: CLXXII. tv. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
(T/12619 - 2013.10.28.)
185. szám
762 2013: CLXXIII. tv. A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(T/12920 - 2013.11.05.)
185. szám
763 2013: CLXXIV. tv. A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
(T/12097 - 2013.10.28.)
185. szám
764 2013: CLXXV. tv. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
(T/12096 - 2013.10.28.)
185. szám
765 2013: CLXXVI. tv. Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
(T/12095 - 2013.10.28.)
185. szám
766 2013: CLXXVII. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
(T/12094 - 2013.10.28.)
185. szám
767 2013: CLXXVIII. tv. Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
(T/12865 - 2013.11.05.)
185. szám
768 2013: CLXXIX. tv. Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
(T/12616 - 2013.10.28.)
185. szám
769 2013: CLXXX. tv. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról
(T/12364 - 2013.10.28.)
185. szám
770 2013: CLXXXI. tv. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről
(T/12636 - 2013.10.28.)
185. szám
771 2013: CLXXXII. tv. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről
(T/12783 - 2013.11.04.)
187. szám
772 2013: CLXXXIII. tv. Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
(T/12684 - 2013.11.04.)
187. szám
773 2013: CLXXXIV. tv. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról
(T/12608 - 2013.11.04.)
187. szám
774 2013: CLXXXV. tv. A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/12847 - 2013.11.04.)
187. szám
775 2013: CLXXXVI. tv. Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról
(T/12617 - 2013.11.11.)
190. szám
776 2013: CLXXXVII. tv. Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/12834 - 2013.11.11.)
193. szám
777 2013: CLXXXVIII. tv. Az egységes közszolgáltatói számlaképről
(T/12977 - 2013.11.12.)
193. szám
778 2013: CLXXXIX. tv. A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról
(T/12846 - 2013.11.11.)
193. szám
779 2013: CXC. tv. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról
(T/12789 - 2013.11.11.)
193. szám
780 2013: CXCI. tv. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
(T/12702 - 2013.11.11.)
193. szám
781 2013: CXCII. tv. Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról
(T/12615 - 2013.11.11.)
193. szám
782 2013: CXCIII. tv. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról
(T/12002 - 2013.11.11.)
194. szám
783 2013: CXCIV. tv. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
(T/12514 - 2013.11.11.)
194. szám
784 2013: CXCV. tv. Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról
(T/12791 - 2013.11.11.)
194. szám
785 2013: CXCVI. tv. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/12978 - 2013.11.12.)
194. szám
786 2013: CXCVII. tv. A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/12897 - 2013.11.18.)
198. szám
787 2013: CXCVIII. tv. A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról
(T/12614 - 2013.11.11.)
198. szám
788 2013: CXCIX. tv. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról
(T/12788 - 2013.11.18.)
198. szám
789 2013: CC. tv. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
(T/12792 - 2013.11.18.)
199. szám
790 2013: CCI. tv. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
(T/12790 - 2013.11.18.)
199. szám
791 2013: CCII. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/13057 - 2013.11.25.)
200. szám
792 2013: CCIII. tv. A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
(T/12513 - 2013.11.25.)
202. szám
793 2013: CCIV. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
(T/13052 - 2013.11.25.)
202. szám
794 2013: CCV. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról
(T/12911 - 2013.11.25.)
202. szám
795 2013: CCVI. tv. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
(T/12974 - 2013.12.04.)
204. szám
796 2013: CCVII. tv. Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról
(T/12912 - 2013.12.02.)
205. szám
797 2013: CCVIII. tv. Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről
(T/13107 - 2013.12.02.)
207. szám
798 2013: CCIX. tv. Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/12975 - 2013.12.02.)
207. szám
799 2013: CCX. tv. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/13209 - 2013.12.04.)
207. szám
800 2013: CCXI. tv. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/13210 - 2013.12.04.)
207. szám
801 2013: CCXII. tv. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
(T/13140 - 2013.12.02.)
207. szám
802 2013: CCXIII. tv. Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
(T/12833 - 2013.12.02.)
207. szám
803 2013: CCXIV. tv. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
(T/12664 - 2013.12.02.)
207. szám
804 2013: CCXV. tv. A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
(T/13291 - 2013.12.10.)
207. szám
805 2013: CCXVI. tv. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
(T/12909 - 2013.12.09.)
208. szám
806 2013: CCXVII. tv. Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
(T/13048 - 2013.12.09.)
208. szám
807 2013: CCXVIII. tv. A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/12939 - 2013.12.09.)
212. szám
808 2013: CCXIX. tv. Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
(T/13050 - 2013.12.09.)
213. szám
809 2013: CCXX. tv. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól
(T/13053 - 2013.12.09.)
213. szám
810 2013: CCXXI. tv. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról
(T/13054 - 2013.12.09.)
213. szám
811 2013: CCXXII. tv. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról
(T/13216 - 2013.12.09.)
213. szám
812 2013: CCXXIII. tv. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról
(T/12908 - 2013.12.09.)
213. szám
813 2013: CCXXIV. tv. Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról
(T/13049 - 2013.12.09.)
213. szám
814 2013: CCXXV. tv. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
(T/12971 - 2013.12.09.)
213. szám
815 2013: CCXXVI. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
(T/13156 - 2013.12.09.)
213. szám
816 2013: CCXXVII. tv. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(T/13055 - 2013.12.09.)
213. szám
817 2013: CCXXVIII. tv. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
(T/12973 - 2013.12.09.)
213. szám
818 2013: CCXXIX. tv. Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról
(T/12910 - 2013.12.09.)
214. szám
819 2013: CCXXX. tv. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
(T/12415 - 2013.12.17.)
216. szám
820 2013: CCXXXI. tv. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról
(T/13138 - 2013.12.17.)
216. szám
821 2013: CCXXXII. tv. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
(T/13406 - 2013.12.17.)
216. szám
822 2013: CCXXXIII. tv. A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről
(T/13208 - 2013.12.17.)
216. szám
823 2013: CCXXXIV. tv. A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről
(T/13207 - 2013.12.17.)
216. szám
824 2013: CCXXXV. tv. Az egyes fizetési szolgáltatókról
(T/13081 - 2013.12.17.)
217. szám
825 2013: CCXXXVI. tv. Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
(T/13082 - 2013.12.17.)
217. szám
826 2013: CCXXXVII. tv. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
(T/13080 - 2013.12.17.)
217. szám
827 2013: CCXXXVIII. tv. A népszavazás kezdeményezéséről
(T/3479 - 2013.12.17.)
218. szám
828 2013: CCXXXIX. tv. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról
(T/12570 - 2013.12.17.)
218. szám
829 2013: CCXL. tv. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
(T/13096 - 2013.12.17.)
218. szám
830 2013: CCXLI. tv. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról
(T/13215 - 2013.12.17.)
218. szám
831 2013: CCXLII. tv. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről
(T/13219 - 2013.12.17.)
218. szám
832 2013: CCXLIII. tv. Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/13217 - 2013.12.17.)
218. szám
833 2013: CCXLIV. tv. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
(T/13099 - 2013.12.17.)
218. szám
834 2013: CCXLV. tv. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
(T/13091 - 2013.12.17.)
218. szám
835 2013: CCXLVI. tv. Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
(T/12959 - 2013.12.17.)
218. szám
836 2013: CCXLVII. tv. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
(T/12953 - 2013.12.09.)
218. szám
837 2013: CCXLVIII. tv. A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről
(T/13404 - 2013.12.17.)
221. szám
838 2013: CCXLIX. tv. Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról
(T/13051 - 2013.12.17.)
221. szám
839 2013: CCL. tv. Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
(T/13139 - 2013.12.17.)
221. szám
840 2013: CCLI. tv. A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról
(T/13405 - 2013.12.17.)
221. szám
841 2013: CCLII. tv. Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
(T/12824 - 2013.12.17.)
222. szám
842   Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása
(T/9929 - 2013.03.11.)
49. szám
843   Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása
(T/12015 - 2013.09.16.)
158. szám
844 2014: I. tv. A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/13632 - 2014.02.06.)
18. szám
845 2014: II. tv. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/13628 - 2014.02.06.)
18. szám
846 2014: III. tv. A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/13575 - 2014.02.06.)
18. szám
847 2014: IV. tv. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
(T/13510 - 2014.02.06.)
18. szám
848 2014: V. tv. A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről
(T/13568 - 2014.02.06.)
18. szám
849 2014: VI. tv. Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről
(T/13633 - 2014.02.06.)
18. szám
850 2014: VII. tv. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról
(T/11187 - 2014.02.04.)
18. szám
851 2014: VIII. tv. A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/13631 - 2014.02.06.)
19. szám
852 2014: IX. tv. A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről
(T/13630 - 2014.02.06.)
20. szám
853 2014: X. tv. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
(T/12976 - 2014.02.04.)
20. szám
854 2014: XI. tv. A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(T/13629 - 2014.02.06.)
22. szám
855 2014: XII. tv. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről
(T/13696 - 2014.02.13.)
25. szám
856 2014: XIII. tv. A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
(T/13678 - 2014.02.13.)
25. szám
857 2014: XIV. tv. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
(T/13254 - 2014.02.13.)
26. szám
858 2014: XV. tv. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
(T/13218 - 2014.02.13.)
26. szám
859 2014: XVI. tv. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
(T/13478 - 2014.02.13.)
26. szám


Az új törvények száma: 321
A törvénymódosítások száma: 538
Összesen 859