Parlament képe
Készült: 2019.04.18.23:31:15 Dinamikus lap

13. ülésnap (2010.06.08. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 88
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 5:28:51

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 1:13
 1-16 Napirend előtti felszólalások ...
2:03:01
 17-20 Napirend előtti felszólalások Belvízkárok kapcsán a kárenyhítési alapról
11:24
 21-24 Napirend előtti felszólalások "Azért a víz az úr"
10:42
 25-28 Napirend előtti felszólalások Kik védik a gátakat?
11:01
 29-30 Napirend előtti felszólalások A gazdaságról
5:27
 31 Sürgősség kérése T/187 A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
6:06
 31 Részletes vitára bocsátás T/189 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
6:06
 31 Részletes vitára bocsátás H/188 Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról
6:06
 31-33 Zárószavazás önálló indítványról T/23 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
8:40
 33-35 Záróvita T/25 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
10:13
 35 Zárószavazás önálló indítványról T/25 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
5:11
 35 Zárószavazás önálló indítványról H/34 Az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről
5:11
 35-36 Határozathozatal módosítókról H/26 A közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötéséről
5:14
 37 Zárószavazás önálló indítványról H/26 A közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötéséről
5:19
 37 Határozathozatal módosítókról H/19 Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről
5:19
 37-39 Határozathozatal módosítókról P/16 A Nemzeti Együttműködésről
14:37
 39-40 Záróvita T/35 Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
8:40
 40-41 Zárószavazás önálló indítványról T/35 Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
2:22
 41-47 Záróvita T/32 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
49:14
 47 Zárószavazás önálló indítványról T/32 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
26:11
 48-52 Részletes vita lefolytatása T/89 A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról
11:49
 60 Sürgős kihirdetés kérése T/32 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
15:36
 60 Záróvita T/45 A kormánytisztviselők jogállásáról
15:36
 60 Zárószavazás önálló indítványról T/45 A kormánytisztviselők jogállásáról
15:36
 60 Döntés személyi kérdésben H/206 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról (Elnök: Dr. Cser-Palkovics András, Alelnök: Dr. Baja Ferenc, Tagjai: Pálffy István, Novák Előd, Karácsony Gergely)
15:36
 60 Döntés személyi kérdésben H/237 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V.14.) OGY határozat módosításáról (az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba dr. Répássy Róbert helyett dr. György Istvánt,dr. Vinnai Győző helyett dr. Budai Gyulát,az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba Balog Zoltán helyett Révész Máriuszt,az Európai ügyek bizottságába Pelczné dr. Gáll Ildikó helyett dr. Vinnai Győzőt,a Fogyasztóvédelmi bizottságba dr. Budai Gyula helyett dr. Tóth Józsefet,az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba Jánosiné dr. Bene Ildikó helyett Erdős Norbertet,az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba dr. Tóth József helyett dr. Szűcs Lajost a bizottság tagjává)
15:36
 52-77 Részletes vita lefolytatása T/189 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
1:01:40
 76,78-86 Részletes vita lefolytatása H/188 Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról
2:33
10:21
 86-87 Napirend utáni felszólalások 100 éve halt meg a legnagyobb palóc, Mikszáth Kálmán
4:44
 88 Ülésnap lezárása 0:21