Parlament képe
Készült: 2019.08.18.03:38:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

306. ülésnap, 54. felszólalás
Felszólaló Dr. Fónagy János (Fidesz)
Felszólalás oka interpellációt szóban megválaszolja
Beosztás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:48

Felszólalások:  <<  54  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. másfél éves tervező és előkészítő munka után a közbeszerzésről szóló törvény második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított (Nyakó István: Akkor más, azt hittem, anélkül!) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Integrált Közigazgatási Központ építési, kivitelezési munkálatainak elvégzésére. (Nyakó István: Most törvény van róla... - Az elnök csenget.) Mivel az építési beruházás becsült értéke meghaladta az uniós közbeszerzési értékhatárt, ezért a közbeszerzési eljárásra (Nyakó István: Robi, te hoztad a törvényt!) a szigorúbb eljárásrend szabályai voltak irányadóak, ennek megfelelően az ajánlati felhívást az Európai Unió hivatalos lapjában tették közzé, így bárki pályázhatott az Európai Unión belül - már akinek volt modora, tehát a képviselő úr kimaradt volna ebből a körből. (Derültség és taps a kormánypártok soraiban.)

Az ajánlattételi határidő lejártáig öt ajánlat érkezett az ajánlatkérőhöz. Az összességében legelőnyösebb ajánlatott a Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft. nyújtotta be nettó másfél milliárd forintos ajánlati áron. A nyertes ajánlat megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági kritériumoknak, valamint az ajánlati felhívásban s a dokumentációban meghatározott egyéb feltételeknek, az ajánlattevő nem tartozott kizáró okok hatálya alá.

Az eredményhirdetést követően az írásbeli összegzésben foglaltakkal kapcsolatban előzetes vitarendezési eljárást indítványoztam. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a közbeszerzési törvényben előírtaknak megfelelően tájékoztatta az közbeszerzési eljárás ajánlattevőit, amivel a vitarendezés lezárult. Amennyiben az előzetes vitarendezés az ajánlattevők számára nem járt volna elfogadható eredménnyel, jogorvoslatért a Közbeszerzési Döntőbizottság felé fordulhattak volna. Jogorvoslati eljárás hiányában 2013. február 19-én a felek aláírták a generálkivitelezési szerződést, és az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. ezt követően gondoskodott az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételéről.

A közbeszerzésekről szóló törvény kizárja az adóelkerülést célzó off-shore vállalkozásokat a közbeszerzési eljárások ajánlattevői köréből. A Mester-Építő Kft. a közbeszerzési eljárás során - a kizáró okok igazolásának módjára vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően - nyilatkozott a kizáró okok hiányáról. Az ajánlatkérő az ajánlattevővel szemben további vizsgálatot nem folytatott.

A cégnyilvántartás adatai szerint a nyertes ajánlattevő tulajdonosa valóban Cipruson bejegyzett cég, de a Mester-Építő Kft. a magyar jogi személy tevékenysége után Magyarországon adózik, a tulajdonos pedig az elmúlt években a beszámolók adatai szerint nem vett ki osztalékot. A minősített alvállalkozók között nem szerepel ciprusi társaság.

Arra vonatkozóan, hogy a kormányhivatal átépítése során a Mester-Építő Kft. kötött-e szerződést az említett ciprusi céggel, a közbeszerzési eljárás dokumentumai alapján nincs tudomásunk. Mindezek alapján kérem, hogy szíveskedjen válaszomat elfogadni.

A szövegben a közbevetett megjegyzésemért pedig a képviselőtársától elnézést kérek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Felszólalások:  <<  54  >>    Ülésnap adatai