Parlament képe
Készült: 2019.08.18.03:34:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

270. ülésnap, 110. felszólalás
Felszólaló Dr. Fónagy János (Fidesz)
Felszólalás oka interpellációt szóban megválaszolja
Beosztás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:51

Felszólalások:  <<  110  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A világ legtöbb államához, fejlett országához hasonlóan Magyarországon is rendkívül aktuális kérdés, hogy hogyan lehet gátat szabni az off-shore pénzügyi szolgáltatások elterjedésének, illetve ha már elterjedtek, azok megszüntetésének. Megalakulása óta a kormány az elmúlt húsz év legintenzívebb korrupcióellenes intézkedéssorozatát hajtotta végre. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az állam iránti bizalmat növeljük, és minden eszközzel garantáljuk a nemzeti vagyonnal és a közpénzzel való felelős gazdálkodást, a korrupció felderítését, a bűnösök elszámoltatását.

Az alaptörvény részletezi a költségvetési bevételek célszerű felhasználásának követelményét, és kizárja a költségvetésből ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében az olyan szervezet számára juttatott támogatást, amelynek szervezeti vagy működési struktúrája nem teszi lehetővé a közpénzek törvényes és indokolt, ellenőrizhető felhasználását. Az átláthatóság érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a pályázatok benyújtása során nyilatkozatot kér, amelyben a pályázó kijelenti, hogy az általa képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismeri el a részletes felhívást és útmutatót, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat.

(15.40)

A kedvezményezett a támogatás aláírásával nyilatkozik azon felül is, hogy átlátható szervezetnek minősül.

Tisztelt Képviselő Úr! Ebben az uniós támogatási ciklusban összesen 110 ezer pályázat érkezett be, ebből 55 ezer igényt bíráltak el a szervek támogathatónak. Ebből valóban, ahogyan ön az interpellációs kérdésében is felvetette, az utóbbi vizsgálatok alapján néhány tucatról, tehát a 110 ezerből néhány tucatról bebizonyosodott, hogy ezek off-shore cégek. Éppen ezért a nemzeti fejlesztési miniszter elrendelte az érintett cégek pályázati dokumentációjának ismételt vizsgálatát, különös tekintettel a pályázó vállalkozások hátterére, teljes körű átláthatóságára és az általuk büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatukra.

A nemzetgazdasági tárca kezdeményezése azt a célt szolgálja, hogy a jövőben kizárólag olyan társaság számára adjon lehetőséget, például a könyvelők kötelező továbbképzésére, amely esetében nem áll fenn annak a veszélye, hogy működése során esetleg az adóelkerülést választja. Az ezt megalapozó jogszabályi háttér kidolgozása megkezdődött. Az új közbeszerzési törvény, a büntető törvénykönyv szigorítása, az általunk indított közigazgatási antikorrupciós program intézkedései már most is éreztetik hatásukat. Tisztában vagyunk vele, hogy sok még a teendő. Továbbra is alapvető, hogy a magánszemélyek minden, akár belföldről, akár külföldről származó jövedelme egyaránt adóköteles, ezért a titkos számlák feltárása és kifehérítése a kormány feketegazdaság elleni erőfeszítésének fontos állomása.

Kérem képviselő urat, hogy az elhangzottak alapján válaszomat fogadja el, és amennyiben ez a nem várt esemény netán mégis bekövetkezik, e tekintetben kérem képviselőtársaimat, hogy helyüket elfoglalni szíveskedjenek.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Felszólalások:  <<  110  >>    Ülésnap adatai