Parlament képe
Készült: 2019.07.22.10:51:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

47. ülésnap (2007.02.12.),  43-45. felszólalás
Felszólalás oka Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás ideje 12:19


Felszólalások:   39-42   43-45   45      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A napirend előtti felszólalások végéhez értünk. Most felkérem Podolák György jegyző urat, hogy ismertesse a további napirenden kívüli felszólalások sorát. Jegyző úr!

PODOLÁK GYÖRGY jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Erdős Norbert képviselő úr, Fidesz; Cseresnyés Péter képviselő úr, Fidesz.

Tisztelt Országgyűlés! A holnapi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő frakcióvezető-helyettesek: Hoffmann Rózsa, KDNP; Magda Sándor, MSZP; Herényi Károly, MDF; V. Németh Zsolt, Fidesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottság múlt csütörtöki ülésén elfogadta az Országgyűlés 2007. évi tavaszi ülésszakának munkarendjét. Ennek értelmében az Országgyűlés február 12. és június 12. között folytatja rendes ülésszak keretében két-, illetve háromnapos üléseit. Az április 9-ével, továbbá az április 30-ával kezdődő héten az országgyűlési képviselők bizottságokban végzik munkájukat, a bizottságok előkészítő munkát végeznek. A bizottsági ülésekre a tavaszi ülésszakban is, ugyancsak a korábbi időszakhoz képest és annak gyakorlatát figyelembe véve, szerdai és csütörtöki napokon kerül sor.

A munkarend kézhez kapott és a számítógépes hálózaton is megtalálható változata tartalmazza az egyes ülésnapok kezdési időpontját is. A házbizottság által elfogadott munkarend szerint az Országgyűlés elnöke az üléseket szükség szerint más napokra is összehívhatja. Az Országgyűlés pedig az egyes ülések napirendjének elfogadásáról történő döntése során a munkarendtől szükség szerint eltérhet.

Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottság csütörtöki ülésén Házszabálytól való eltérésre tett javaslatot. A T/2001/1. számú javaslatban azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/2001. számú törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy bizottsági előkészítésre és sürgősségről történő szavazásra ne kerüljön sor, módosító javaslat benyújtására 2007. február 12-én, azaz a mai napon 16 óráig legyen lehetőség. A módosító javaslatokat az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tárgyalja meg, és a módosító javaslat vagy javaslatok beérkezése esetén is az együttes, összevont általános és részletes vitára, továbbá a módosító javaslatokról történő szavazásra és módosító javaslatok elfogadása esetén is a zárószavazásra 2007. február 12-én, azaz még a mai napon kerüljön sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a Házszabály értelmében képviselőcsoportonként egy-egy felszólalásra van lehetőség. Kérdezem önöket, kíván-e valaki ezzel a lehetőséggel élni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Most határozathozatalunk következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát önöket, hozzájárulnak-e a Házszabálytól való eltéréshez a házbizottság általam már ismertetett, T/2001/1. számú javaslata alapján. Kérem, most szavazzanak géppel! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 290 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Házszabálytól való eltérést.

Így tájékoztatom önöket, az előterjesztés vitájában az előterjesztő 10 percben ismertetheti expozéját, a kormány képviselője 5 percben kap szót, képviselői felszólalásokra pedig 8-8 perces időkeretben lesz lehetőség.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Figyelemmel arra, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja nem tett rendkívüli ülésre indítványt, továbbá a házbizottság mai ülésén elhangzottaknak megfelelően ezen a héten kétnapos ülésre tettem javaslatot, ugyanakkor a Szocialista Párt képviselőcsoportjának önálló indítványát február 9-én kiadtam az alkotmányügyi bizottságnak, ezt a házbizottság mai ülése után kiegészítettem egy további indítvánnyal, amely a minősítésről és a tárgyalástechnikáról kérdezi az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságot.

A napirendre, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlást elektronikus futárpostával mindannyian kézhez kapták, a benyújtott önálló indítványokról szintén ezúton tájékozódhattak.

(15.40)

Most a napirend módosítására irányuló kezdeményezésekről döntünk.

A Fidesz képviselőcsoportja a napirendi ajánlás kiegészítésére terjesztett elő indítványokat. A Házszabály 47. § (6) bekezdésének megfelelően vita nélkül döntünk ezekről. A Fidesz-képviselőcsoport indítványának megfelelően gépi szavazással határozunk.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a kormányzati negyed kialakítására vonatkozó kormánydöntés pénzügyi hatásainak állami számvevőszéki vizsgálatáról szóló H/1723. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 122 igen szavazattal, 186 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egységes élelmiszer-ellenőrzésről szóló törvény előkészítéséről szóló H/1722. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 118 igen szavazattal, 188 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett utasította el a kiegészítésre vonatkozó indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1721. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 112 igen szavazattal, 197 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett elutasította.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/1720. számú előterjesztéssel.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 120 igen szavazattal, 188 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló T/1719. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 121 igen szavazattal, 188 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül utasította el a kiegészítésre vonatkozó indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról szóló T/790. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 113 igen szavazattal, 197 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül utasította el.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/297. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 111 igen szavazattal, 201 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/296. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 120 igen szavazattal, 190 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett utasította el.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 114 igen szavazattal, 195 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most pedig az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az általam előterjesztett napirendi ajánlást. Kérem, most szavazzanak kézfelemeléssel! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! 15 óra 45 perc van, áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 90. § (4) bekezdése, valamint az ügyrendi bizottság 36/1998-2002. ÜB számú általános érvényű állásfoglalása alapján Hoffmann Rózsa képviselő asszony I/1972. számon benyújtott interpellációját visszautasítottam, tekintettel arra, hogy a feltett interpelláció nem tartozik a megkérdezett Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter feladatkörébe.

Tisztelt Képviselőtársaim! Átadom az elnöklést Lezsák Sándor alelnök úrnak. Köszönöm az eddigi munkájukat, kívánok önöknek további eredményes és sikeres napot. Viszontlátásra! (Taps az MSZP soraiban.)

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)
Felszólalások:   39-42   43-45   45      Ülésnap adatai