Parlament képe
Készült: 2019.07.20.21:06:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

47. ülésnap (2007.02.12.),  37-38. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 5:17


Felszólalások:   33-36   37-38   39-42      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Boross Péter frakcióvezető-helyettes úr, a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportjából, szintén napirend előtti felszólalásra kért lehetőséget: "Egység vagy viszály?" címmel. Öné a szó, frakcióvezető-helyettes úr.

DR. BOROSS PÉTER (MDF): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Felvillanyozva az elmúlt több mint három órától, engedjék meg, hogy egy levélről tájékoztassam önöket, ami a szemem elé került, és különösen aktuálisnak tűnik, rövidítve természetesen.

(15.20)

Így szól: "Mindnyájan jól tudjuk, hogy hazánk, amelyet egykor a világ minden nemzete megbecsült, a mai veszélyes időkben milyen bajok között vergődik, és mindenfelől részekre szaggatva, felosztva és lesújtva már-már végveszélybe jutott. Ezért, ha hamarosan nem teszünk meg mindent fenntartására, rövidesen megmaradt részeiben is elpusztul. Miként egykor egyezség és összetartás szerezte meg és tartotta fenn ezt a hazát, ezentúl is csak összefogás és egyetértés őrizheti meg mostani és jövendő bajaiban. Mi, akik szeretjük hazánkat és boldogulásunkat, azért gyűltünk össze, hogy a magyar nemzetnek, amelyet a pártoskodás és polgárháborúk már majdnem tönkretettek, visszaadjuk egységét, és közös hazánkat megmenthessük. Hogy pedig ez üdvös elhatározásunk jó eredményre vezessen, valamennyien elhatároztuk, hogy az elszakított részek lakosaival a testvéri szeretet, kölcsönös megértés és egyetértés megerősítéséről tárgyaljunk. Ezért kérünk és felhívunk benneteket, hogy ha kedves előttetek közös hazánk java, küldjétek el társaitokat, hogy félretéve minden gyűlöletet, ellenségeskedést, pártviszályt, mások birtokainak megkívánását és megszerzését, egyedül országunk jövő nyugalmát tartva szem előtt, mindenki szabad akaratát meghagyva csak arról tárgyaljunk, ami közös megegyezésre, e magyar nemzet egységére, a haza védelmére és fenntartására vonatkozik." Eddig az idézet.

E levél egyébként országgyűlés összehívását kezdeményezte Veszprémbe, amire nem került sor. A pártviszály e régi jeleseiről feltételezték, hogy csak a haza ügye érdekli őket, a másikról, hogy elegendő erővel rendelkeznek egy még nagyobb veszély elhárítására. Mindkettőben csalódni kellett. És mivel az összegyűlt urak jogos aggodalmát kifejező levél 1531. március 20-án keletkezett Bélaváron, Somogyban, ahol találkoztak Zápolya és Ferdinánd hívei is, kimondhatjuk, hogy az adományokra és juttatásokra építő ígérgetés legalább úgy kárára van az országnak, mint ami csak a szívet célozza meg egy nemzeti érzelmekre oly fogékony országban. Persze, a levél fohászkodik Istenhez, a Boldogságos Szűz segítségét is kéri. Ezt mellőztem, mert egyesek szerint transzcendens pórusaink mintha eldugultak volna mára.

A történelmi örökségként jelen lévő nemzeti ethosz iránti érzéketlenség, a nemzettudat rombolása, hagyományaink lejáratására irányuló szándék akkora bűn, mint a háromszínű zászlót pelerinként használni, és abba burkolózva nem érteni semmit valóságos helyzetünkben valóságos gondjainkból.

Tisztelt Ház! A pártküzdelem nálunk döntően hatalmi célzatú. A választási kampányok felelőtlen ígéretei, majd a jórészt megfontolatlan reformok, a hazai tömegek kritikai érzékének eltompulása jogos aggodalmakat váltanak ki. Kérdés, vajon hányan értik meg az előbb idézett levél öt évszázados üzenetét.

Tisztelt Barátaim! Agyonliberalizált közgondolkodásunk szellemi zűrzavaraiban képtelenné válunk a szintézisre. Az örök analizátorok úgy teremnek a politikai piacon, mint a sáskák. Mit miért nem lehet - és közben felborul az ország rendje, és hírünk a világban egyre mélyebbre csúszik.

Kedves Barátaim! Ha egyáltalán volt szándék a szokásos szórványos tapsra, kérem, ne tegyék. Hisz az ország romlásának mindnyájan részesei vagyunk, és sokan közülünk okai is.
Felszólalások:   33-36   37-38   39-42      Ülésnap adatai