Parlament képe
Készült: 2019.07.23.19:58:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

154. ülésnap (2008.06.09.),  31-34. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 10:20


Felszólalások:   1-30   31-34   35-38      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Hoffmann Rózsa frakcióvezető-helyettes asszony, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjából, kíván ugyancsak napirend előtt szólni: "A törvényeket a kormánynak is tisztelnie kell" címmel. (Zaj.) Egy pillanatra a türelmét kérem, frakcióvezető-helyettes asszony. Most kérem a frakcióvezető-helyettes asszony mikrofonját bekapcsolni.

Öné a szó.

DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Az imént hallhattuk a pénzügyminiszter úr és a miniszterelnök úr szájából a kormány diadaljelentését és az ellenzék szapulását. Mindeközben az elmúlt napokban ismét olyan történések váltak ismertté, amelyek precízen bizonyítják a kormány megtévesztő politikáját, hazug állításait.

A sajtó jóvoltából nyilvánosságot kapott az Állami Számvevőszék jelentése, amely a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről szól, májusi keltezéssel. Az Állami Számvevőszék, az ÁSZ jelentése külön fejezetben foglalkozik a nem állami, nem önkormányzati, kiemelten az egyházi, valamint az egyetemi gyakorlóiskolákkal.

Napirend előtti felszólalásomban az előzőekkel kívánok foglalkozni. Az ÁSZ-jelentés most számos olyan megállapítást tesz, amelyet eddig is tudtunk. Ám a független szakértői testület dokumentuma most ékes bizonyosságot szolgáltatott a tekintetben, hogy egyfelől az egyházi iskolák teljesítménye minden részterületet tekintve magasan az országos átlag fölött van. Ez örömteli tény, ennek örülnünk kell, annál is inkább, mert arról is szól az ÁSZ-jelentés, hogy az elmúlt években fokozatosan csökkentek a közoktatásra fordított költségvetési összegek. Ezzel együtt a kiemelkedő teljesítmény tehát örömteli.

Kevésbé örömteli, mi több, megdöbbentő megállapítás az, amit egyébként szintén tudtunk, hiszen erről szóltak az elmúlt évek nagy egyházi iskolai demonstrációi, hogy az egyházi iskolákat a kormány mintegy 2,7 milliárd forinttal megrövidítette. Idézem: "Az állami támogatás során 2005-2006. években az egyházak részére megállapított közoktatási kiegészítő támogatás összege nem felelt meg az egyház-finanszírozási törvény előírásainak, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtaknak, valamint az éves költségvetési törvények végrehajtásáról szóló törvények indoklásában foglaltaknak." És folytathatnám az idézetet, de nem teszem.

Ezt a súlyos helyzetet az ÁSZ azzal kívánja feloldani, hogy azt javasolja a kormánynak, hogy miniszteri hatáskörbe vont személyi felelősséget vonjon le. Ám az oktatási és kulturális miniszter nem osztja az ÁSZ álláspontját, mintegy fölébe helyezi a saját szervezetét a független legfelső szakértő testületnek, megkérdőjelezi annak számos állítását, mintegy törvényen kívül helyezve önmagát és minisztériumát.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, hogyan lehetséges egy jogállamban, hogy az egyházak minden korábbi tiltakozása ellenére, törvényeket sértve állapították meg a kiegészítő támogatást. Hogyan lehetséges a deklarált vallásszabadság és a demokrácia idején, hogy a kormány vagy annak tagja megszegi a törvényt, és hogy semmibe veszi a legfelső testület szakmailag megalapozott álláspontját?

A Kereszténydemokrata Néppárt úgy látja, hogy déj vu érzése nem alaptalan. Itt még mindig elevenen élnek a volt koalíciós partnerek és a kormányzati politikusok egyház- és vallásellenes reflexiói.

(13.40)

Erről tanúskodnak egyebek mellett az ugyancsak a sajtó jóvoltából ismertté vált tatai Eötvös Gimnázium ügyei, az ezzel kapcsolatos MSZP-s politikus és volt oktatási miniszter nyilatkozatai. Ezt is idézem: az egyház így nem kényszeríthetné a diákokra saját szellemét. A tízezer aláírás gyűjtése és a többi bizony azt kell hogy hitesse velünk, tovább élnek azok a lenini tanok, amelyek szerint - idézem Lenint - nekünk a vallás ellen harcolnunk kell, és - egy másik idézet - érteni kell a módját a vallás elleni harcnak.

Tisztelt Országgyűlés! Hatvan éve lesz annak, hogy az egyházi iskolákat egyetlen tollvonással államosították, holott az akkori hatalom birtokosai akkor is előre ígérték, hogy szó sincs államosításról. Mégis megtették, ezeréves értékeket téve tönkre pótolhatatlanul. A Kereszténydemokrata Néppárt felszólítja a kormányt, hogy adják vissza az egyházi iskoláknak azt, amivel megrövidítették, és vonják le a személyi felelősséget, azért is, hogy érvényesüljön az igazságosság, és hogy senki ne mondhassa, Magyarország következmények nélküli ország. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a KDNP és a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető-helyettes asszony. A kormány részéről megadom a szót Hiller István oktatási és kulturális miniszter úrnak. Miniszter úr!

DR. HILLER ISTVÁN oktatási és kulturális miniszter: Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő Asszony! Igen tisztelt Országgyűlés! Az úgynevezett vatikáni szerződés, amelyet a Magyar Országgyűlés törvénybe iktatott, rendelkezik arról, hogy az egyházi fenntartású közoktatási intézményeknek úgynevezett kiegészítő normatív támogatást biztosítson az állam, vagyis hogy mindenki számára érthető legyen, az egyházi fenntartású közoktatási intézmények a köz pénzéből kiegészítő normatívát, több pénzt kapjanak.

A vatikáni szerződés azonban értelemszerűen nem rendelkezett a törvény szövegén belül arról, hogy ennek a kiegészítő egyházi közoktatási normatívának mi a kiszámítási módja. A bizonytalanságot és a különböző értelmezések lehetőségét az nyújtja, hogy ez a rendelkezés, a pontos kiszámítási módra való precíz törekvés nem jelent meg az elmúlt tíz évben. Olyan kormányrendeletet, amely minden kétséget kizárólag részletekbe menően és szakmai alapossággal mutatja be, hogy hogyan kell végrehajtani az előbb említett rendelkezést, nem alkotott a kormány, akkor sem alkotott, amikor önök voltak kormányon, amikor egyébként éppen az ön pártjának tisztelt frakcióvezetője töltötte be az egyházi ügyekkel kapcsolatos állami kapcsolattartás felelősi tisztét államtitkári szinten.

Milyen jó lett volna, ha születik egy olyan rendelkezés, képviselő asszony, amelyik ezt a nagy általánosságot tételesen lebontja, megmondja, hogy a kiszámításnak pontosan mi a módja, ezt egyezteti az egyházakkal, s nemcsak a katolikus, hanem a többi egyházzal is, és akkor mintegy képletet alkotva pontosan lehetne arról véleményt alkotni, hogy mennyi az, amit kiegészítő támogatásként vitatunk. No ez a kérdés nem született meg, ezért van, hogy a múltra nézve különböző értelmezési lehetőségek nyílnak, ezért vitatjuk azt a megállapítást, amelyet ön is idézett.

Ugyanakkor a történet itt nem fejeződik be. A kormány az elmúlt évben éppen a vatikáni-magyar vegyes bizottságban, illetve a különböző egyházakkal folytatott tárgyalásokon azt vállalta, hogy ezt a rendeletet megalkotja, többek között az önök kormányának a hiányát is pótolva egy olyan kormányrendeletet alkot, amely a kiegészítő normatíva kiszámítási módját határozza meg, ezt egyezteti. Képviselő asszony, ezt június 30-ig megalkotjuk, és akkor az ilyen vitáknak nyilvánvalóan nem lesz alapja.

Azért azt szeretném elmondani, hogy az a tanév, amelyet az Állami Számvevőszék kiemelt, amire ön is hivatkozott, a 2005-2006-os tanév. Hogy teljesen világosak legyenek mindenki számára az adatok, és hogy miről beszélünk, szeretném idézni, hogy az Állami Számvevőszék által vitatott 2006. évi elszámolás szerint például az önkormányzati intézményekben az egy tanulóra jutó állami és önkormányzati támogatás összege 519 ezer forint, az egyházi intézményekben az egy főre jutó normatív és kiegészítő állami támogatás összege 552 ezer forint volt. Vagyis arról van szó, hogy a magyar közoktatási rendszer kilenctizedét kitevő önkormányzati fenntartású intézményekbe járó gyermekeink, diákjaink állami alapon 519 ezer forintot kaptak, míg a 7 százalékot kitevő egyházi fenntartású közoktatási intézményekben 552 ezer forintot. 519 ezer az egyik, 552 ezer a másik.

De hogy ilyen viták ne forduljanak elő, június 30-ig megszületik a kormányrendelet. Ez a részletes, számokkal bizonyított és összehasonlítható igazság.

Köszönöm, hogy fölvetette a kérdést. (Taps az MSZP soraiban. - Dr. Semjén Zsolt: Szégyen! - Zaj a Fidesz és a KDNP soraiban.)
Felszólalások:   1-30   31-34   35-38      Ülésnap adatai