Parlament képe
Készült: 2019.10.21.16:01:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

90. ülésnap (2015.06.23.), 52. felszólalás
Felszólaló Dr. Fónagy János (Fidesz)
Beosztás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 2:57


Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés!Tisztelt Képviselőtársaim! Elöljáróban engedjék meg, hogy megköszönjem az előterjesztésnek mind az általános vitában, mind az előbbi felszólalásokban megnyilvánuló támogatását. Ezzel a törvényjavaslattal valóban egy hatékony és gyors megoldást kívántunk nyújtani a felszámolás alatt álló Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephelye környezeti problémáira.

Ugyanakkor a törvényjavaslat célja, mint ahogy korábban erről részletesebben is beszéltünk, a konkrét eseten túlmenően az, hogy az új rendelkezések a jövőben általánosan is lehetővé tegyék a hasonló esetek megelőzését, illetve a bekövetkező környezeti károk gyors, eredményes elhárítását. A törvényjavaslat hangsúlyosabbá teszi a környezetvédelem szempontjait a csődeljárások és a felszámolási eljárások során, továbbá intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az állam által a környezeti károk elhárítására fordított költségek a felszámolási eljárás, valamint az esetleges kisajátítási eljárás során legalább részben megtérüljenek.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előbb elhangzottakkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a csődeljárás folyamatos szakmai felülvizsgálatát, ahogy az a jelen előterjesztésből is kitűnik, a kormány feladatának tartja. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy az egyébként célszerű indítványok végrehajtása során azért a tiltott támogatás határmezsgyéjét figyelembe kell venni. Tehát nyilvánvaló, hogy a csődeljárások kormányzati célja az kell hogy legyen, hogy a tevékenységet, amennyiben lehet gazdaságosan folytatni, folytassuk, a munkahelyeket a lehető legnagyobb számban megtartsuk, az esetleges ehhez hasonló környezeti károkat megelőzzük. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az állami beavatkozásnak európai uniós keretei is vannak.

Mindazonáltal a vitában elhangzottakat a kormány az elkövetkezendő munkája során, ideértve az egészségügyi következményekkel való szembenézést vagy intézkedést, figyelembe fogja venni. Ismételten köszönöm a támogatást, és kérem, hogy ezt a szavazáskor is tegyék meg. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai