Parlament képe
Készült: 2019.09.22.06:46:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

166. ülésnap (2012.02.27.), 191. felszólalás
Felszólaló Bana Tibor (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:52


Felszólalások:  Előző  191  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik képviselőcsoportja nem támogatja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, ahogy az európai ügyek bizottságának ülésén nem támogattuk a javaslat általános vitára való alkalmasságát sem.

Nem támogatjuk, mert határozott meggyőződésünk az, hogy ez a javaslat olyan kötelezettségeket keletkeztet Magyarországra nézve, amelyek jelentős mértékben csorbítják hazánk önrendelkezési jogát. Emlékeztetném a tisztelt Országgyűlést, hogy a válságalap megszavazása olyan súlyos ügy volt, hogy belpolitikai válságot eredményezett Szlovákiában. Igaz, hogy a tanácsi határozat azokra a tagállamokra vonatkozik, amelyek a közös fizetőeszközt alkalmazzák, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a valutaövezeten kívül eső tagországok esetében - így Magyarország tekintetében is - komoly kötelezettséget vállalunk magunkra azáltal, ha megszavazzuk ennek a javaslatnak a kihirdetését.

Az állandó válságkezelési mechanizmus kizárólag az euróövezet stabilitását célozza, bár a nem eurózónatag tagállamok is részt vehetnek az állandó válságkezelési mechanizmus finanszírozásában - olvashatjuk a törvényjavaslat általános indokolásában.

Szeretném aláhúzni és kiemelni, hogy ez a tanácsi határozat már nem kerül elénk újólag, így ha hazánk adott esetben bevezeti majd az eurót mint közös fizetőeszközt, akkor ezáltal ránk is vonatkozni fog a válságkezelési alappal összefüggő kötelezettség.

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak az az álláspontja, hogy ez a határozat szervesen illeszkedik azon határozatok sorába, melyek az európai egyesült államok megteremtődésének irányába hatnak, azon határozatok sorába illeszkedik az előttünk fekvő javaslat, amely egyfelől egyre nagyobb áldozatvállalásra készteti a tagállamokat, másfelől pedig szuverenitásuk újabb és újabb szeleteinek feladását eredményezi. Határozott véleményünk, hogy ez Magyarország számára rövid távon sem, hosszú távon pedig egyáltalán nem kifizetődő, így, ahogy a költségvetési paktumhoz való csatlakozást is határozottan elutasítottuk, úgy az előttünk fekvő tanácsi határozatot is határozottan ellenezzük, és nemmel fogunk szavazni a szavazás során.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  191  Következő    Ülésnap adatai