Parlament képe
Készült: 2019.09.19.13:31:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

162. ülésnap (2012.02.13.), 247. felszólalás
Felszólaló Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Európai ügyek bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:13


Felszólalások:  Előző  247  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HÖRCSIK RICHÁRD, az európai ügyek bizottságának elnöke, a bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés európai ügyek bizottsága 2012. február 13-i ülésén megtárgyalta a kormány által előterjesztett H/5834. számú határozati javaslat általános vitára alkalmasságát.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ma már mindenki előtt világos, hogy az Európai Unió történetének legnagyobb gazdasági és pénzügyi válságán megy keresztül, és soha nem látott kockázatnak van kitéve a valutaunió. A tagállamok állam-, illetve kormányfői 2011. december 8-9-ei csúcstalálkozójukon jutottak arra a döntésre, hogy a válság kezelése, a tagállami politikák nagyobb összehangolása érdekében egy új kormányközi szerződésre van szükség. Bizottsági ülésünkön elhangzott, hogy a kormányközi szerződés rendelkezései, amelyek a gazdaságpolitikai és költségvetési politikai koordinációra is kiterjedtek, az aláíró euróövezeti tagállamok számára kötelezőek, ugyanakkor a szerződés a még nem euróövezeti tagok számára is biztosítja a csatlakozás lehetőségét úgy, ahogy külügyminiszter úr az előbb elmondta.

Hangsúlyozandó, hogy az adóharmonizációra nem terjed ki a szerződés hatálya. Külön kiemelendő továbbá, hogy a szerződés előírja az adósságcsökkentést szolgáló alkotmányos szabályok megalkotását, amelyben az alaptörvény adósságfék-rendelkezése a többi tagállam számára is, úgy vélem, egy lehetséges modellként szolgálhat. Az Európai Tanács 2012. január 30-i informális ülésén 25 tagállam, köztük Magyarország jelezte csatlakozási szándékát a szerződéshez.

(20.00)

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő határozati javaslat az említett kormányközi szerződés aláírásának a támogatására irányul. Azaz nem utólagos megerősítést kér a kormány, hanem - ahogy külügyminiszter úr is említette - a március 1-jén tervezett aláírást megelőzően tartja szükségesnek a parlamenti támogatást. Nos, a kormányközi szerződés súlyát és a parlamenti döntés szükségességét jól mutatja, hogy uniós ügyekben hasonló előzetes parlamenti felhatalmazásra igen-igen ritkán került sor, legutóbb talán az alkotmányos szerződés kapcsán történt mindez. Az Országgyűlésnek pedig a választóktól kapott felhatalmazás alapján, úgy vélem, kötelessége, hogy a kormánynak a fenti szerződés aláírására vonatkozó támogatását méltó formában kifejezze.

Továbbá arra is felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a kormányközi szerződés kidolgozása tekintetében a kormányzat több alkalommal is tájékoztatta az Országgyűlés európai ügyek bizottságát, Győri Enikő államtitkár asszony már a bizottság 2011. december 19-ei ülésén beszámolt az akkori állapotról, január hó folyamán pedig írásbeli háttéranyagot küldött a bizottság tagjainak, hogy hogyan is áll, milyen formában van ez az úgynevezett paktum.

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormányközi szerződés számos aspektusa felmerült már a korábbi vitákban, és talán még fel is fog merülni az elkövetkezendő vita szakaszaiban, azonban egy elemét engedjék meg, hogy kiemeljem, ami ránk, a parlamentre tartozik. Ez pedig a szerződés azon rendelkezése, amely lehetővé teszi, hogy a szerződő felek nemzeti parlamentjei az Európai Parlamenttel közös vitákat, konferenciákat tartsanak a költségvetési politikák és a szerződésből fakadó kérdések kapcsán. Nagyon lényeges pont, hogy a szerződés nem zárja ki a nemzeti parlamenteket, hanem megnyitja, lehetőséget teremt a demokratikus viták előtt, ami különösen fontos számunkra, különösen a lisszaboni szerződés után, hogy megnövekedett a nemzeti parlamentek szerepe. Úgy érzem, ez a momentum rendkívül fontos.

A mai vitában a bizottság jelen lévő tagjainak túlnyomó többsége egyetértett azzal, hogy Magyarország számára a szerződés támogatásának nincs valós alternatívája.

Tisztelt Elnök Úr! A fentiek alapján az európai ügyek bizottsága a H/5834. számú határozati javaslatot 1 nem szavazat ellenében, 13 igen szavazat mellett támogatta, általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  247  Következő    Ülésnap adatai