Parlament képe
Készült: 2019.09.22.08:16:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

113. ülésnap (2011.09.26.), 307. felszólalás
Felszólaló Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 1:59


Felszólalások:  Előző  307  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az ajánlás 1., 2. és 3. pontjához, Ferenczi Gábor képviselőtársam javaslataihoz szeretnék hozzászólni.

Úgy gondolom, minden olyan érvnek helye van az elnevezéssel kapcsolatos vitában, amely az elnevezés körül forog, tehát jelen esetben vitéz nagybányai Horthy Miklós személyének erre való alkalmasságáról és történelmi léptékű jelentőségéről szól. Éppen ezért, ha már a vitában elérkeztünk arra a pontra, hogy visszatekintünk, akkor idézzük fel, hogyan jött létre már egyszer Magyarországon a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem.

Az 1940. évi XXVIII. törvénycikk rendelkezett a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem újjászervezéséről és a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem felállításáról. Ennek volt egy nagyon komoly történelmi oka és indoka, mégpedig, ahogyan a törvény preambuluma fogalmaz, a Magyar Országgyűlés abból az ünnepélyes alkalomból, hogy a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészekkel együtt Kolozsvár szabad királyi város is hazatért, megemlékezvén a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem művelődésszolgálatában szerzett érdemeiről és arról a szeretetről, amellyel Szeged szabad királyi város közönsége a székhelyétől megfosztott tudományegyetemet a falai közé fogadta, 20 éven keresztül sok áldozattal a további működését biztosította és a többi - és kifejezi az Országgyűlés a kormányzó előtti megbecsülését és háláját. Ezért nevezte el 1940-ben tehát Szegeden az ott felállítandó egyetemet Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetemnek, a Ferenc József Tudományegyetem pedig visszakerült Kolozsvárra. Ott négy évig azért magyar idők voltak, a nagypapám, büszke vagyok rá, Marosvásárhelyen teljesített bírói szolgálatot, a Magyar Királyi Szent Korona nevében hozta az ítéleteit.

Tehát igenis azt gondolom, hogy ilyen történelmi előzményekre is tekintettel minden feltétel adott ahhoz, hogy ezt az újonnan felállítandó egyetemet vitéz nagybányai Horthy Miklósról nevezzük el. (Taps a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  307  Következő    Ülésnap adatai