Parlament képe
Készült: 2019.04.20.09:25:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

234. ülésnap (2005.06.07.), 60. felszólalás
Felszólaló Mádl Ferenc
Beosztás a Magyar Köztársaság elnöke
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:20


Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MÁDL FERENC köztársasági elnök: Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés igen tisztelt Elnöke! Hölgyeim és Uraim! Nagyrabecsüléssel, tisztelettel és szeretettel köszöntöm és gratulálok dr. Sólyom László professzor úrnak abból az alkalomból, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választotta.

Az alkotmányos többség kifejezi és jól közvetíti a magyar népképviselet bizalmát. Sólyom László a maga nagy általános és nyelvi műveltségével, politikai és jogi kultúrájával, politikai és jogi tapasztalatával a nép, a nemzet, az alkotmány, a demokrácia és a jogállamiság iránti rendíthetetlen elkötelezettségével bizonnyal rászolgált erre a bizalomra.

(15.40)

 

Ahogy ennek folytán biztosan azt is tudja, hogy ez a bizalom nagy jogi, politikai és emberi felelősséget ró rá. Közismert szavak, alkotmányunk szavai: neki kell őrködnie a nemzet egységén, határokon innen és határainkon túl élőkén, velünk élő kisebbségeink magyarságán, gazdagén és szegényén, politikai és világnézeti irányultságra tekintet nélkül mindenkién, nemzeti és európai aspirációink, törekvéseink, anyagi és erkölcsi felemelkedésünk javára.

Végül a másik rendkívül fontos alkotmányos parancs, hogy neki kell őrködnie az államszervezet demokratikus működése felett - súlyos kötelezettség.

Göncz Árpád elnök úr ezelőtt öt évvel, hasonló alkalomkor így szólt hozzánk: “Magam tapasztalatából tudom - mondotta akkor -, hogy az elnök feladata valóban embert próbáló. Testileg, szellemileg és lelkileg egyaránt. Mindennap számot kell vetnie a saját lelkiismeretével, és hivatalának lejártakor szembe kell néznie a történelem ítéletével is.ö Kívánom és bízom benne, hogy maradandó sikerrel fogja ezt elnök úr tenni.

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magam ötéves elnöki működésének tapasztalatával csak hozzá tudom tenni, hogy elődünk, előző elnökünk szavainak nagy igazsága van. És engedjék meg, hogy úgy fejezzem be, ahogy öt évvel ezelőtt közös elődünk befejezte: Isten áldása kísérje valóban elnök úr munkáját.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Hosszan tartó, nagy taps. - Dr. Mádl Ferenc a helyére lép, és kezet fog dr. Sólyom Lászlóval.)
Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai