Készült: 2021.09.24.14:09:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

49. ülésnap (2015.02.26.), 60. felszólalás
Felszólaló Dr. Ujhelyi István
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:45


Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

UJHELYI ISTVÁN európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a tisztelt Országgyűlésnek, hogy lehetővé tették, hogy az európai parlamenti képviselők is hozzászólhassanak ehhez a vitához. A vita mindig jó, az érdekek ütköztetése és persze a nézetek ilyen plénumon való megvitatása hasznos lehet, különösen egy olyan kérdésben, amely egészen biztos, hogy a következő évtizedeinket, de akár gyermekeink, unokáink jövőjét is meghatározza.

Éppen ezért egy meglepő információval hadd szolgáljak rögtön az elején: hogy én magam nem döntöttem még el, hogy európai parlamenti képviselőként hogyan fogok majd egyszer szavazni, akkor, amikor ‑ még nem tudjuk, mikor ‑ bejön az Európai Parlament plenáris ülésére ez, ennek a vitának a legvégét hozó, magának a tárgyalásoknak az eredményét hozó szerződése. Ezt azért szerettem volna rögtön az elején elmondani, mert sok tekintetben közel állok ahhoz a nézőponthoz, amit Németh Zsolt úr mondott, hogy már-már szinte hitvita alakult ki, sőt mintha esetleg egy-egy párt ezzel szeretne feltűnni a magyar közéletben, hogy vagy nagyon populista álláspontot képviselnek, vagy pedig rendkívül radikális, szélsőséges, „nem, nem, soha” elutasító magatartást képviselnek, aminek biztos van helye a történelemben számos esetben, de egy tárgyalás legelején ilyenekben lázítani a magyar társadalmat (Dr. Schiffer András: Lázítani!) vagy bármely másik ország választóit talán felesleges és veszélyes.

Megnyugtató volt számomra mindaz, amit hallottam a kormány képviselőitől, és tudom, hogy az én számból meglepő, számtalan esetben bírálom például Navracsics Tibor uniós biztosunkat, de amit most mondott, abból nekem úgy tűnik ki, mintha a Bizottság tagjai és ott a magyar kormány által delegált biztos is legalábbis felelősségteljesen vizsgálná, hogy Magyarországnak és az Európai Uniónak mennyiben áll érdekében majd megkötni egy ilyen megállapodást, és milyen feltételeink vannak, és mik nincsenek.

Ehhez képest csak kérdezem, hogy akkor most melyik a Fidesz valódi arca, merthogy az a szélkakas-politika, amit számtalan esetben bíráltunk és bírálunk, az ebben a kérdésben is megmutatkozik. Nemcsak arról van szó, hogy egyes fideszes politikusok mást mondanak, hanem arról is, hogy ugyanazok a politikusok is egyik nap mással kelnek, mint ahogy másnap nyilatkoznak, és csak hadd emlékeztessek én is Rogán Antal képviselő úr, frakcióvezető úr szavaira, aki egyenesen az Amerikai Egyesült Államok nyomásgyakorlását látta a TTIP-tárgyalásokban, Schöpflin György európai parlamenti képviselő ugyanezt tette, sőt maga Orbán Viktor is egy karácsonyi interjújában. És miközben egyébként Takács Szabolcs miniszterelnökségi államtitkár itt teljesen korrekt mondatokban fogalmazta meg, hogy mit vár el a magyar kormány a következő évek tárgyalásaiból, nem tudom, ön tud-e arról, hogy ezekben a percekben a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az ön főnöke, Lázár János odakint, a parlament előtti Kossuth téren egy TTIP-ellenes demonstráció aláíróívét írta alá. (Dr. Schiffer András tapsol.)

(12.50)

Akkor most melyik a valódi arca a magyar kormányzatnak? Hogy tájékozódjon a magyar kormány magatartása alapján a magyar társadalom? Mi alapján várják el önök, hogyha az egyik politikai párt, nevesül az LMP olyan populista szöveget mond itt, amit én a ’70-es évek óta nem hallottam az imperializmus és a kapitalizmus ellen, még meg sem születtem annak elején, a Jobbik pedig, ahogy sokan Magyarországon fogalmaznak: „az oroszok már a Jobbikban vannak”, alapvető álláspontot itt is hangsúlyozva, az Amerikai Egyesült Államokkal való bármilyen típusú megállapodás ellen szólalt föl.

Szóval, nehéz így eligazodni a magyar társadalomnak, és éppen ezért óvom magunkat attól, hogy egy ilyen rendkívül hosszú távú kihatású egyezményt a magyar belpolitika silányságára vigyünk le a következő években. Én úgy prognosztizálom, hogy a Magyar Országgyűlésnek és az Európai Parlamentnek ezt a szerződést ratifikálnia egészen biztos, hogy két-három éven belül nem szükséges, mert nem lesz az asztalunkon a végső megállapodás.

Hadd jegyezzem meg önöknek, hogy miközben a féligazságok sokaságát elmondó Jobbik-LMP-koalí­ció egészen biztos, hogy sok minden érdemi észrevételt elmond, hogy mire kell figyelnünk, mik a veszélyes pontok, ezenközben arra nem hallottam egyetlenegy mondatot sem, hogy mi az alternatívája ennek a megállapodásnak. A bezárkózás? Az Európai Unióból való kiszállásunk (Dr. Schiffer András és Balla György közbeszól.), mint amit egyébként sokszor más pártok is megpendítenek? Merthogy közben figyeljünk arra, hogy mi történik a világgazdaságban.

Létrejött több mint egy évvel ezelőtt az Eurázsiai Gazdasági Unió, amit Putyin elnök úr szorgalmaz, és szed össze, amelynek a lényege ‑ és még a Wikipédia is így fogalmaz, tehát nehogy azt gondolják, hogy én vagyok ennyire furcsa szóhasználattal élő szocialista politikus itt a Házban ‑, azt mondja az Eurázsiai Gazdasági Unióról, amelynek célja a tőke és szolgáltatások szabad áramlása, az Európai Unió mintájára jön létre, az Európai Unió alapértékeit elutasítva. Tehát valami érdekes folyamat zajlik a világban, hogy van egy Eurázsiai Gazdasági Unió, és mintha sokszor a magyar kormány néhány tagja is, a Jobbik is mintha afelé táncolna, hogy ne az Európai Unió és az Egyesült Államok megállapodásához illesszük be a magyar érdekeket, hanem bontsuk belülről ezt a folyamatot, és inkább csatlakozzunk az Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország, Örményország által alkotott gazdasági unióhoz.

Ez egy létező alternatíva. Hát akkor tessék ezt kitenni az asztalra! Tessék arról beszélni, hogy vajon a Putyin-Orbán-találkozón volt-e erről szó. Mert nem tudjuk. Tessék arról beszélni, hogy vajon egyes politikai erőket, az Európai Unió parlamenti tagságával is bíró erőket, például a Jobbikot miről győzködi az orosz elnök és politikai környezete, vajon miért kell bomlasztani az Európai Unió belső fegyelmét és belső kohézióját, ahogy ezt sokszor hallottuk.

Szóval, lesz itt bőven kérdés, ezzel együtt még egyszer visszatérek arra, amit és ahogy elmondott a fideszes Navracsics Tibor biztos úr, amit és ahogy elmondott a kormány képviselője a mai vitában, az számomra korrekt. És lehet, hogy nem ugyanúgy fogunk szavazni majd egy-két év múlva, mert még egyszer hangsúlyozom, én még nem rendelkezem azokkal az információkkal, amelyek alapján olyan gyorsan mernék elutasító magatartást felvenni, mint Schiffer úr vagy mint a Jobbik. Hiszen önök sem rendelkeznek még ezekkel az információkkal.

Mindenesetre az MSZP frakciója arra kért, hogy ismertessem önökkel az Európai Szocialisták Pártjához tartozó frakciónak, tehát az S&D-frakciónak az álláspontját, hiszen talán fontos ebben a vitában. Néhány mondatban összegzem tehát: az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója elismeri, és felismeri a megegyezésben rejlő lehetőségeket, kiváltképp üdvözli az amerikai piac megnyitását a szolgáltatói szektor és a közbeszerzések tekintetében, az európai technológiai sztenderdek és szabványok, minőségügyi eljárások amerikai piacon való bevezetését illetően. Különösen szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy a rendkívül szigorú, tehát az USA-beli jogszabályoknál szigorúbb Nemzetközi Munkaügyi Hivatal és az EU-munkavállalók jogait és szabályrendszerét jelző jogszabályokat szeretnénk érvényesíteni ebben a megállapodásban, ezért üdvözlöm az MSZP-frakció által elmondott szakszervezetekkel való együttműködési tárgyalási javaslatot.

Összességében tehát az S&D álláspontja, hogy az európai uniós szabályrendszert semmilyen tekintetben sem lazíthatja a megállapodás, szigorú adatvédelmi intézkedések biztosítása szükséges, a pénzügypiacok szabályozása, hogy a világgazdasági válságkor tapasztalt regulázatlan transzatlanti pénzáram ne járulhasson hozzá többé hasonló helyzet kialakulásához. Ne lehessen kijátszani a demokratikus jogalkotási folyamatot, a munkavállalói jogok érvényesítése, ez a bizonyos vitarendezési eljárás ne kerüljön bele a végső megállapodásba, és a megállapodásról szóló tanácskozások, illetve az egész folyamat legyenek átláthatóak ‑ hozzátéve a GMO- és az agrárkérdéseket is.

Na hát, kedves jobbikos és LMP-s kollégák, amennyiben a mi feltételrendszerünk, amit mi hangsúlyozunk, önöknek nem tetszik, akkor persze van miről vitázni, de legalább engedjük tovább a vitát, és aztán majd eldöntjük, hogy ki hogy szavaz. Köszönöm szépen. Azt a graffitit pedig, ami úgy szól, hogy „Állítsuk meg a Földet, ki akarok belőle szállni!”, ezt most önök ne írogassák sűrűn az iroda falára, mert pont az a probléma, hogy észlelnünk kell, hogy közben a Föld forog, amihez nekünk is idomulnunk kell. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai