Infojegyzet archívum Infojegyzet archívum

Infojegyzet archívum 2017 Infojegyzet archívum 2017

2017/91. Ingatlan-nyilvántartás

2017/90. Orvoselvándorlás

2017/89. Országos Mentőszolgálat

2017/88. Az állami vagyongazdálkodás egyes területei

2017/87. Az üzleti titok védelme

2017/86. Európai területi társulások 2.

2017/85. Civil szervezetek

2017/84. Filmek akadálymentesítése

2017/83. Szociális Jogok Európai Pillére

2017/82. Vasúti személyszállítás 2.

2017/81. Utazási csomagok

2017/80. Légiközlekedés

2017/79. Víziközmű szolgáltatások - Okosmérők

2017/78. Vámigazgatás

2017/77. Magyarországi világörökségi helyszínek

2017/76. Az adózás rendje

2017/75. Pénzügyi fogyasztóvédelem

2017/74. Adóhatósági végrehajtás

2017/73. Iskolai drogprevenció

2017/72. Rizikómagatartás az iskoláskorúak körében

2017/71. Gyümölcsös ületetvények összeírása

2017/70. Növényfajok és fajták

2017/69. Kölcsönös bűnügyi jogsegély

2017/68. Versenypolitika

2017/67. Harmadik országbeli hallgatók és kutatók

2017/66. Környezetvédelmi termékdíj 3.

2017/65. Biztosításközvetítés

2017/64. Mezőgazdasági vízhasználat és öntözésfejlesztés

2017/63. Szakiskolai lemorzsolódás

2017/62. Gyakorlati képzés a duális szakképzésben

2017/61. Használati minták oltalma

2017/60. Költségkedvezmények a bírósági eljárásokban

2017/59. Bírósági polgári nemperes eljárások

2017/58. Internetes hálózatsemlegesség

2017/57. Nemzeti szabványok

2017/56. Építészeti alkotások szerzői joga

2017/55. Közjegyzői tevékenység

2017/54. Fizetésképtelenségi eljárás

2017/53. Közszolgálati tisztviselők 2.

2017/52. Feltétel nélküli alapjövedelem

2017/51. Áfa a turizmusban

2017/50. A könnyűzenei piac átalakulása

2017/49. A Magyar Honvédség békefenntartó missziói 2.

2017/48. Az Európai Ügyészség

2017/47. Azonos márkájú termékek eltérő minősége

2017/46. Nemzeti vagyon

2017/45. Egyéni gazdaságok

2017/44. Közös agrárpolitika

2017/43. Akadálymentesítés

2017/42. Akadálymentes turizmus

2017/41. Fenntartható turizmus

2017/40. Versenyképesség

2017/39. Állatkísérletek

2017/38. Fekvőbeteg-ellátás

2017/37. Egészségbiztosítás dióhéjban

2017/36. Előadó-művészeti szervezetek

2017/35. Földgázellátás

2017/34. Atomenergia 3.

2017/33. Földmérés, osztatlan közös tulajdon

2017/32. Földügyi igazgatás

2017/31. Élelmiszerlánc

2017/30. Keskeny nyomtávú vasutak

2017/29. Közösségi művelődés

2017/28. Ügyvédi tevékenység

2017/27. Gyermekvédelmi jelzőrendszer

2017/26. Az általános meghatalmazások nyilvántartása

2017/25. Pénzügyi piacok működése

2017/24. "Tiszta energia minden európainak"

2017/23. Bioüzemanyagok az Európai Unióban

2017/22. Víziközmű-szolgáltatások

2017/21. Cégnyilvántartás

2017/20. Nemzetiségek parlamenti képviselete

2017/19. Nemzetiségek jogai - nemzetiségi önkormányzatok

2017/18. Pénzmosás

2017/17. Európai Nyomozási Határozat

2017/16. Halgazdálkodás és halvédelem 2.

2017/15. Európai Határ- és Parti Őrség

2017/14. Nemzetközi adóigazgatási együttműködés az EU-ban

2017/13. Energiahatékonyság 3.

2017/12. Erdőtörvény

2017/11. A fogva tartás körülményei a büntetés-végrehajtásban

2017/10. Nők a munkaerőpiacon

2017/9. Állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adása 2. 

2017/8. Nemzetközi magánjog

2017/7. Nemzetközi tanulói teljesítménymérések

2017/6. Pedagógus-továbbképzés

2017/5. Termékmegjelenítés a médiában

2017/4. Büntetőeljárás

2017/3. Fogyatékossággal élő gyermekek

2017/2. Közúti közlekedés - buszvezetők

2017/1. Mezőgazdasági kárenyhítés