Kosár popup

Tartalom megjelenítő

Vissza A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények – Átdolgozott, bővített kiadás

Az Országház Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott Tóth Endre A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények című 2018-as megjelenésű reprezentatív kötet bővített, átdolgozott kiadása. Az alapos, tudományos igényű, rendkívül gazdag képi illusztrációval rendelkező monográfia második kiadását három új tanulmány is gazdagítja.

A kötetben Tóth Endre több évtizedes kutatómunkájának eredményeit foglalja össze, áttekinti a korona keletkezéstörténetét, rávilágít jelentőségére. Ismerteti kutatásának történetét, módszertani problémákat vet fel, alapkérdéseket válaszol meg, egyúttal történeti kontextusba helyezi a Szent Koronát és a koronázási jelvények kiemelkedő jelentőségét.

Zsoldos Attila tanulmánya elhelyezi az Árpád-kori Magyarországot az akkori Európa viszonyrendszerében, Pálffy Géza írása a Szent Korona sokszor igencsak kalandos történetét vizsgálja, Horváth Attila zárótanulmánya pedig nemzetünk becses ereklyéjének közjogi vonatkozásait ismerteti.

A kötetbe belelapozni itt van lehetőség.