Készült: 2019.10.20.01:25:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

83. ülésnap (2019.07.12.),  71-72. felszólalás
Felszólalás oka Napirend utáni felszólalások
Felszólalás ideje 5:31


Felszólalások:   69-70   71-72   73-74      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dúró Dóra képviselő asszony, független képviselő: „Határozottabb fellépést sürget a nemzetpolitikában a Mi Hazánk” címmel. Megadom a szót, képviselő asszony.

DÚRÓ DÓRA (független): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A román nagykövetség előtti tüntetéssel is kifejezte a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom azt az elvárását, miszerint közel száz évvel a trianoni békediktátum hatálybalépését követően határozottabb fellépésre van szükség a nemzetpolitikában.Ezen akció keretében a Hatvannégy Vármegye vezetőjének, Barcsa-Turner Gábornak személyesen is sikerült bejutnia a Külügyminisztérium épületébe is, ahol sikerült a petíciónkat átadni a minisztérium munkatársainak. Ezért köszönet illeti őket, és reméljük, hogy ezen petícióban foglaltak végrehajtásában is serénykedni fognak a minisztérium munkatársai, illetve maga Szijjártó Péter miniszter úr. Az úzvölgyi eset tanulsága is rávilágít arra, hogy erre a határozottabb, nemzeti szempontokat figyelembe vevő fellépésre szükség van, és ezért is kértük arra a minisztériumot, hogy a petícióban foglaltakra különös figyelmet fordítson.

Ugyanakkor csalódásunkat kell kifejeznünk azért, mert addig már nem terjedt a Fidesz hazafisága, hogy például azt a költségvetési módosító javaslatot támogassák, amelyet a 2020. évi központi költségvetéshez nyújtottam be, miszerint egy katolikus kápolnát kellene építenünk az úzvölgyi temetőhöz azért, hogy meggátoljuk azt a román térhódítást, ami egy ortodox templom felépítésében fog testet ölteni, hiszen ezt kezdeményezte ott egy román parlamenti képviselő és több ortodox főpap is. Egyértelművé kell tennünk a románok számára is, hogy az úzvölgyi temető a magyar nemzeti örökség része, ott döntő többségében magyar katonák nyugszanak, és bármit tesznek, bármit építenek oda, ez így is marad, ez a temető soha nem lesz a románoké, ez egy emlékhely, amely a magyarokat illeti.

A petícióban 12 pontban foglalta össze a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom azokat a legégetőbb, legsürgősebb, legfontosabb nemzetpolitikai követeléseket, amelyeknek a megvalósítása most már nem tűr halasztást, és ezt az Országgyűlésben is szeretném ismertetni. Egyrészt Beke István és Szőcs Zoltán, akik szintén a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai, kegyelemben való részesítését kellene kérnie a Külügyminisztériumnak a román államfőnél, másrészről pedig az úzvölgyi magyar katonatemető eredeti állapot szerinti helyreállításához ragaszkodnia kell a magyar külügynek, illetve a magyar államnak ahhoz, hogy békésen tudjuk rendezni ezt a kérdést is. A budapesti román nagykövetnek az az elképesztő pökhendi magatartása, amely botrányos és elfogadhatatlan távolmaradásában öltött testet, egyértelműen magával kellene hogy hozza azt, hogy kitiltjuk Magyarországról, és ezzel is egyértelműen és határozottan megüzenjük a románoknak, hogy ez a magatartás semmiféle jóra nem vezet.

A Hatvannégy Vármegye azt is követeli, hogy nemzetközi szinten vizsgáltassa ki Magyarország Románia állami szintű részvételét és érintettségét az úzvölgyi katonatemetőben történtek esetében, hiszen nagyon súlyos lehetőségek merülnek fel ezzel kapcsolatban is. Nemcsak a budapesti román nagykövet kitiltására kellene sort keríteni, hanem annak a magyarellenes Dan Tanasă nevű soviniszta bloggernek is, aki folyamatosan azzal véteti észre magát a közéletben, hogy a magyar szimbólumokat és feliratokat, ezek jogszerű használatát igyekszik sértő módon eltávolítani.

A Hatvannégy Vármegye követelései közt szerepel az is, hogy a Romániával kötött kétoldalú hadisíregyezményt Magyarország mondja fel, és több módon is hívja fel a nemzetközi közvélemény figyelmét is arra, hogy Románia magyarellenes és soviniszta politikát folytat a magyarok kárára. Arra is kérik a magyar kormányt, hogy a szomszédos államok területéről kitiltott magyar állampolgárok listáját hozzák nyilvánosságra, szavatolják a magyar nyelvű oktatást minden trianoni utódállamban, illetve bírja rá Szlovákiát a magyar kormány arra, hogy szüntesse meg azt a törvényt, amely megvonja a szlovák állampolgárságot mindazoktól, akik más állampolgárságot is felvesznek. Illetve a Beneš-dekrétumok nemzetközi jogba ütköző örökségét is fel kellene számolnia Szlovákiának, valamint hatékonyan fel kell lépni a kárpátaljai magyar állampolgárok kényszersorozása ellen, például úgy, hogy nem támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását. Végül, de nem utolsósorban a trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából különösen aktuális a nemzeti közösségek területi autonómiájának kiharcolása.

Erre kérjük a Külügyminisztériumot, hogy határozottan lépjen fel a nemzetpolitikai törekvések terén is. Köszönöm a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
Felszólalások:   69-70   71-72   73-74      Ülésnap adatai