Készült: 2019.10.19.07:52:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

83. ülésnap (2019.07.12.),  49-51. felszólalás
Felszólalás oka Mentelmi ügy megtárgyalása
Felszólalás ideje 8:24


Felszólalások:   45-49   49-51   51-52      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggesztie Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 131 igen szavazattal, 52 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül Demeter Márta képviselő asszony mentelmi jogát felfüggesztette.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy dr. Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett 18.B.204/2019/81. számon a Fővárosi Törvényszéktől közvádas ügyben. Az Országgyűlés elnöke ezt megvizsgálásra kiadta a Mentelmi bizottságnak. A Mentelmi bizottság H/6859. számon határozati javaslatot terjesztett elő Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló mentelmi jogával kapcsolatban. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

A határozathozatal előtt megadom a szót Hargitai Jánosnak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni ötperces időkeretben. Elnök úr, öné a szó.

DR. HARGITAI JÁNOS, a Mentelmi bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ahogy elhangzott, dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló mentelmi jogának felfüggesztését indítványozza a Fővárosi Törvényszék. Az a cselekménysor, amelyre ezt alapozzák, még 2014 októberében, az akkori nemzetiségi kisebbségi választásokra nyúlik vissza, akkor a szószóló még nem rendelkezett mentelmi joggal, hisz nem volt a kisebbség szószólója, hanem egy kulturális egyesület színeiben indult a választásokon. A cselekmény, amelyet a nyomozati iratokból látunk, azt alapozza meg, a vád szerint 13 rendbeli, ebből háromszor társtettesként és tíz esetben bűnsegédként követte el azt a cselekményt, amit a Btk. 350. § (1) bekezdés e) pontja ír le, és az a választás rendje elleni bűntettet jelenti. Röviden azzal írhatnám le, amit a sajtón keresztül mindig etnobizniszként hallottunk: hajléktalan személyeket kerestek fel hajléktalanszállón, némi anyagi előny ígéretével és anyagi juttatással rávették őket arra, hogy vallják magukat örmény nemzetiségűnek és regisztráljanak az örmény listán, és a választás napján hozzásegítették őket ahhoz, hogy a szavazatukat is leadják. Ha ezt jól abszolválták, akkor ezt az anyagi ígéretet anyagi előnnyé is változtatták. Ez van az eseménysor mögött a szószóló úr esetében is és mások esetében.

(12.00)

A bíróság nyilvánvalóan észlelte, hogy Serkisian Szeván időközben mentelmi joggal rendelkezik, az Országgyűlés szószólója, és ezért fordul az Országgyűléshez, megállítva addig az eljárást, amiben azt kéri, hogy függesszük fel az ő mentelmi jogát.

A Mentelmi bizottság mai ülésén a szószóló úr hosszasan kifejthette álláspontját. Közvádas ügyről lévén szó, itt a Mentelmi bizottság egyhangúlag döntött amellett, hogy az adott ügyben a szószóló mentelmi jogát függesszük fel. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Serkisian Szeván Simon szószóló úr nem tartózkodik az ülésteremben, tehát nincs lehetőség arra, hogy felszólaljon. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a szószóló mentelmi jogát az Országgyűlés függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggesztie dr. Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló mentelmi jogát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Serkisian Szeván Simon mentelmi jogát 174 egyhangú igen szavazattal felfüggesztette.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. Amíg a teremben tartózkodnak, engedjék meg, hogy kellemes nyarat, jó pihenést kívánjak önöknek, és megköszönjem eddigi együttműködésüket. Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! Kettőperces szünetet rendelek el. (Rövid szünet.  Számos képviselő távozik az ülésteremből.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Arra kérem képviselőtársaimat, aki az ülés további részében jelen kíván lenni közöttünk, foglalja el helyét, akik el akarják hagyni a termet, kérem, tegyék azt. Köszönöm megértésüket.

Tisztelt Országgyűlés! Most napirend utáni felszólalások következnek.

Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Nyitrai Zsolt képviselő úr, Fidesz-képviselőcsoport. Megadom a szót képviselő úrnak, és kérem képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek csendben elhagyni a termet! Parancsoljon, képviselő úr!
Felszólalások:   45-49   49-51   51-52      Ülésnap adatai