Készült: 2019.10.16.20:41:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

83. ülésnap (2019.07.12.),  45-49. felszólalás
Felszólalás oka Mentelmi ügy megtárgyalása
Felszólalás ideje 18:33


Felszólalások:   45   45-49   49-51      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6322/846. számú egységes költségvetésitörvény-javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Az Országgyűlés az egységes költségvetésitörvény-javaslatot 127 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló T/6552. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6552/5. számon, összegző jelentését pedig T/6552/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6552/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6552/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 128 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló T/6457. számú törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslatról történő döntés és az elhalasztott zárószavazás.

Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés a július 2-ai ülésnapján a zárószavazás elhalasztásáról döntött, az előterjesztő T/6457/19. számon zárószavazást előkészítő módosító javaslatot nyújtott be. A Törvényalkotási bizottság zárószavazás előtti módosító javaslatát T/6457/20. számon, zárószavazás előtti jelentését pedig T/6457/21. számon terjesztette elő. Felhívom figyelmüket, hogy a házszabály 55. § (1) bekezdése alapján a zárószavazás előtti módosító javaslatról az Országgyűlés egyetlen szavazással dönt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6457/20. számú zárószavazás előtti módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a zárószavazás előtti módosító javaslatot 174 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Miután az Országgyűlés elfogadta a zárószavazás előtti módosító javaslatot, az elhalasztott zárószavazás során a módosított egységes javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a módosított T/6457/17. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosított egységes javaslatot 127 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6544. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6544. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 184 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Soron következik az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6545. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6545. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 184 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Soron következik a központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló H/6543. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/6543/5. számon, összegző jelentését pedig H/6543/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság H/6543/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 53 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6543/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 129 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mentelmi ügyek megtárgyalása és határozathozatala.

Tájékoztatom önöket, hogy Demeter Márta, LMP, országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett KSB.5259/2018/7-I. számon a legfőbb ügyésztől közvádas ügyben. Ezt az Országgyűlés elnöke megvizsgálásra átadta a Mentelmi bizottságnak. A Mentelmi bizottság H/6858. számon határozati javaslatot terjesztett elő Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi jogával kapcsolatban, erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

A határozathozatal előtt megadom a szót Hargitai Jánosnak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni ötperces időkeretben. Elnök úr, parancsoljon!

DR. HARGITAI JÁNOS, a Mentelmi bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ahogy elhangzott, a legfőbb ügyész átiratában indítványozza Demeter Márta országgyűlési képviselő asszony mentelmi jogának felfüggesztését hivatali visszaélés bűntette miatt. Az átküldött iratokból megállapítható, hogy Demeter Márta akkor még a Honvédelmi bizottság alelnökeként 2018. szeptember 19-én Kecskeméten belépett a repülőbázisra, és ott a honvédelmi miniszter előzetes tudtával repülési naplóba tekintett bele. Az ott lévő szakreferens tájékoztatta a képviselő asszonyt arról, hogy azok az adatok, amelyekbe betekint, közérdekből nem nyilvánosak. Demeter Márta képviselő asszony ott Kecskeméten megismert egy olyan engedélyokiratot is, amely 2018. szeptember 6-ai keltezésű, és ebben az arra illetékes parancsnok engedélyezi azt, hogy Ciprusról Kecskemétre egy katonai repülőgéppel egy Orbán Flóra nevű fiatal hölgy is utazhasson. Tehát ezeket a tényeket a képviselő asszony megismerte.

(11.50)

Ezt követően október 16-án a képviselő asszony, élve országgyűlési képviselői jogával, Benkő Tibor honvédelmi miniszterhez és Pintér Sándor belügyminiszterhez is írásbeli kérdést intézett, ahol már alap nélkül ezeket a tényeket elferdítve arról érdeklődik, hogy hogyan történhetett meg az, hogy a miniszterelnök lánya utazott egy ilyen katonai repülőgépen. Még aznap, amikor ezeket az iratokat elküldte az Országgyűlés Hivatalának, lefényképezte ezeket, és a saját Facebook-profiljára is feltöltötte ezeket, és ott hasonló tartalmú kommenttel látta el ezeket az adatokat.

A nyomozati iratok alapján az látszik, hogy itt a célzat arra irányult, hogy közérdekből nem nyilvános adatok meghamisításával a képviselő asszony a Magyar Honvédséget és Orbán Viktor miniszterelnök urat szerette volna negatív társadalmi megítélésben feltüntetni, és arra helyezni… (Dr. Vadai Ágnes: Ezek hazugságok!  Közbeszólások az ellenzék soraiból.) A legfőbb ügyész a cselekményt a Btk. 305. § c) pontjába ütközőnek minősíti, hivatali visszaélés bűntettének megalapozott gyanújára alkalmasnak gondolja. A bűncselekmény megalapozott gyanúját tanúvallomások és okiratok támasztják alá.

A mai mentelmi bizottsági ülésen a képviselő asszony megjelent, és ott kifejtette az álláspontját. Az Országgyűlés Mentelmi bizottsága többségi szavazással követte az eddigi gyakorlatát, és 4 igen szavazattal, 2 nem ellenében azt indítványozza az Országgyűlésnek, hogy az adott ügyben a képviselő asszony mentelmi jogát függessze fel az Országgyűlés. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Demeter Márta képviselő asszonyt, kíváne élni a felszólalás lehetőségével. (Demeter Márta szólásra emelkedik.) Igen, megadom a szót ötperces időkeretben.

DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy most már egyikünk számára sem kérdés az, hogy ellenem felségsértési pert indítanak. (Moraj a kormánypártok soraiban.) Teljesen mindegy, hogy ezt milyen köntösbe csomagolják, azt gondolom, hogy ez abszolút nyilvánvaló. (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Törvényességibe!  Dr. Brenner Koloman: Miről beszélsz? Mi a törvényes?!) Viszont senkit nem lephetett meg Magyarországon ez, hiszen 2018. március 15-én meg lett ígérve, hogy minden eszközzel megpróbálnak leszámolni a politikai ellenfeleikkel  teljesen világos, hogy ez is ennek a része , legyen ez az, hogy akár elvonják a szót ellenzéki képviselőktől a parlamentben, terjedjen akár odáig, hogy nem válaszolnak meg bizonyos kérdéseket, próbálják elkerülni a közérdekű adatigénylésekre az információk kiadását, egészen odáig, hogy most már jogi köntösbe is csomagolják ilyen jellegű törekvéseiket, politikai törekvéseiket. (L. Simon László: Be kell tartani a titoktartást!)Bennem azért felmerül az a kérdés, és a társadalom egy részében is  kaptam ilyen visszajelzéseket , hogy mitől félnek ennyire, hiszen pontosan az látszik, hogy az elmúlt hónapokban elindult egy olyan tendencia, amelyben egy egyre erőteljesebb verbális agresszió jellemzi a kormányzatnak a reakcióit bizonyos dolgokra. (Dr. Rétvári Bence: Vadai után ezt mondod te?! Vadai után?!) Azt gondolom, hogy ez teljesen érthetetlen (Dr. Rétvári Bence: Hallgattad Vadai Ágnest?!), és kíváncsiak lennénk rá, hogy mi okozza ezt.

Világosan látszik, hogy a hónapok óta tartó folyamat, amelyben megpróbálják ellehetetleníteni azt, hogy az ellenzéki képviselők tegyék a dolgukat, az odavezet, hogy egyre markánsabb eszközökkel próbálnak fellépni. De szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy minket azért küldtek az emberek a magyar parlamentbe, hogy ellenőrizzük a kormányzatnak a tevékenységét (Szászfalvi László: Ja! Ez nem jött össze! Nem sikerült!), és ezt a fajta ellenőrző funkciót, ellenőrző tevékenységet szeretnék önök minél inkább ellehetetleníteni, az egyre szűkülő ellenőrzési jogosítványokat, nagyon úgy néz ki, tovább korlátozni, és leginkább megfélemlíteni az ellenzéki képviselőket abban, hogy ezt az irányú munkájukat lehetőleg ne is akarják és ne is merjék elvégezni.

Én viszont azt mondom, hogy engedjék meg, hogy egy dolgot még javasoljak, így például a legfőbb ügyész úrnak a figyelmébe, hogy amennyiben marad arra ideje, energiája amellett, hogy egyébként a Fidesz politikai ellenfeleit üldözi, akkor tegye meg, néhány valódi bűncselekmény gyanúja kapcsán indítson eljárást kormányzati szereplők ellen. (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Úgy van!  Dr. Rétvári Bence: Mint a 4-es metró?!) Pár példát szeretnék mondani: jelentős mértékű vagyonosodás eltitkolása, Btk. 396. §, költségvetési csalás; az ügyészség és más állami intézmények működésének politikai befolyásolása, Btk. 305. §, hivatali visszaélés; offshore-ozás, bennfentes információk kiadása, pályázatok befolyásolása, ingatlanok áron aluli értékesítése, Btk. 376. §, hűtlen kezelés és Btk. 399. §, pénzmosás; kormányzati politikusok korrupciós büntetőügyeinek eltusolása, Btk. 282. §, bűnpártolás; a hatvanpusztai kastély ügye, Btk. 305. §, hivatali visszaélés; Elios Zrt. versenyt korlátozó közbeszerzései, Btk. 420. §, versenykorlátozó megállapodás közbeszerzési koncessziós eljárásban. A Gruevszki-ügyben például tettünk is feljelentést, amely jelen pillanatban is folyamatban van, én nagyon remélem, hogy az megfelelően kivizsgálásra fog kerülni.

A magam részéről engedjék meg azt, hogy elmondjam, hogy amennyiben indul eljárás, én természetesen az igazam tudatában állok az eljárás elébe. De szeretném hangsúlyozni, hogy akár tetszik önöknek, akár nem, az ellenzéki képviselőknek az a dolga, hogy ellenőrizzék a kormányzatnak a működését, hogy ellenőrizzék a közpénzeknek a felhasználását (Dr. Rétvári Bence: Ezzel semmi gond nincs! Ezzel semmi gond nincs!  Közbeszólások.), és ez az a munka, amit a jövőben is (Az elnök csenget.) természetesen el fogunk látni, én is a magam részéről el fogok látni. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggesztie Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 131 igen szavazattal, 52 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül Demeter Márta képviselő asszony mentelmi jogát felfüggesztette.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy dr. Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett 18.B.204/2019/81. számon a Fővárosi Törvényszéktől közvádas ügyben. Az Országgyűlés elnöke ezt megvizsgálásra kiadta a Mentelmi bizottságnak. A Mentelmi bizottság H/6859. számon határozati javaslatot terjesztett elő Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló mentelmi jogával kapcsolatban. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

A határozathozatal előtt megadom a szót Hargitai Jánosnak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni ötperces időkeretben. Elnök úr, öné a szó.
Felszólalások:   45   45-49   49-51      Ülésnap adatai