Készült: 2019.10.19.21:01:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

5. ülésnap (2018.06.04.),  61-69. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 10:47


Felszólalások:   55-61   61-69   69-77      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Képviselő úr nem fogadta el a választ, most önök szavazhatnak, hogyan vélekednek erről. Tessék! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 110 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a választ elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Demeter Márta és Schmuck Erzsébet képviselő asszonyok, az LMP képviselői, interpellációt nyújtottak be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Hogyan védi meg a kormány a magyar családokat a kilakoltatástól?” címmel. Demeter Márta képviselő asszonyt illeti most a szó. Parancsoljon!

DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, önnek teszem föl a kérdést, nagyon sajnálom, hogy miniszter úr nincs bent és nem tud erre válaszolni. Szimbolikus és egyben nagyon szomorú, hogy itt, az újonnan megalakult parlamentben az első interpellációmat pont egy olyan cinikus döntésükkel kapcsolatban kell feltegyem, mint amilyen az a döntés, hogy a kilakoltatási moratóriumot április 30-ig határozták csupán meg, mert önöknek csak a választásokig volt fontos az, hogy mi lesz az emberekkel. Most már nem érdekli önöket az, hogy mi lesz azzal a közel százezer emberrel, akiket most már utcára tehetnek, és nem védi őket semmi.A mi dolgunk az a parlamentben, hogy az érintettek ügyét idehozzuk, és az ő hangjukon szólaljunk meg a parlamentben. Ez az, amire a következő években használni fogjuk a Parlament falai között ezt a platformot, hogy elmondjuk, mégis mi az a magyar valóság, amivel a legtöbb ember szembesül nap mint nap. Nagyon úgy tűnik a kormányzati cselekvésből, hogy önök ezzel nem szembesülnek.

A bizonytalanság és a félelem most már mindenhol megjelenik, és szeretnénk, ha itt és most az Országgyűlésben válaszolnának azoknak az embereknek, akik kilakoltatás előtt állnak, mit tesznek az ő megmentésük érdekében. Csak remélni tudjuk, hogy nem egy hasonló cinikus döntést fognak hozni. A kőbányai Bihari utcában egy olyan épületet ítélt a fideszes vezetés lebontásra, amelynek a felújítására korábban 700 millió forintot fordítottak, ráadásul az ott lakók egyébként minden megtakarításukat arra fordították, hogy ezt a szociális bérlakástömböt jó állapotban tartsák, a számlájukat mindig időben megfizették.

Higgyék el, én magam is nagyon sokat voltam ott, sokat találkoztunk velük, és figyelemfelhívó akciókat szerveztek ők maguk is, civil szervezetek és mi is, és minden propagandalejáratással szemben tisztességes emberekről van szó, olyan kisgyermekes családokról és beteg emberekről, akik most kilakoltatás előtt állnak. A 700 milliós felújítás után pedig a fideszes önkormányzat azt állapította meg, hogy a ház életveszélyes. Azóta egyébként ezt elhárították, az épület jelenleg felújításra vár, így akarják a lakókat kilakoltatni, elhelyezés nélkül.

Mi benyújtottunk határozati javaslatot magához az önkormányzathoz is, de természetesen ott süket fülekre talált ez az egész ügy. Az önkormányzat nem vállalta, hogy cserelakást biztosít ezeknek az embereknek. Pedig ők nem hibáztak semmiben, csak a lakhatási jogukkal próbáltak meg élni, egyébként azzal, amit önök nem raktak be az Alaptörvénybe mint alapvető jogot.

Tehát arra várom a válaszukat, tudják-e a Bihari utcai lakóknak biztosítani, hogy nem veszítik el a lakhatásukat. Tudják-e vállalni a felelősséget azért, hogy a már elindított kilakoltatásokat felfüggesztik? (Az elnök csenget.) És tudnak-e arra választ adni nekik, hogy meglesz-e az a kormányzati akarat, amivel megfelelő elhelyezést biztosítanak ezeknek az embereknek? Várom válaszukat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rétvári Bence államtitkár úr helyett Völner Pál államtitkár úr fog válaszolni. Parancsoljon!

DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselő asszony konkrétan a Bihari utcai lakók ügyében érdeklődött, de nyilvánvalóan a kilakoltatások, amiről beszélnek, a végrehajtási eljárások egészének fogalomkörébe tartoznak. Gyakorlatilag az ön által is említett módon sikerült április 30-ig meghosszabbítanunk azt a korábban rövidebb ideig érvényes kilakoltatási moratóriumot, végrehajtási moratóriumot, ami fennállt.Ugyanakkor szeretném azt is tájékoztatásul elmondani, hogy önök nagyon azonos módon használják a végrehajtás és a kilakoltatás fogalmakat, holott gyakorlatilag a végrehajtási esetek száma és a kilakoltatások száma nincs közvetlen összefüggésben egymással. A kilakoltatások száma elenyésző a végrehajtási ügyek egészéhez képest. Hiszen van, amikor az adós önként teljesít, van, amikor más ingatlana is van, és csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy hatósági közreműködést igénybe véve kelljen kiüríteni egy-egy ingatlant.

Amit el tudunk mondani a 2010 óta eltelt időszakról, az mindenképpen kiemelendő, hogy egyrészt a devizahitelesek tekintetében emberek százezreit sikerült ebből a helyzetből kihoznunk, ami veszélyeztette a lakhatásukat. Sikerült a Nemzeti Eszközkezelőt létrehoznunk, amely már 35 ezer lakást mentett meg az adósok számára úgy, hogy a lakhatásuk továbbra is megoldottnak tekinthető. A végrehajtási eljárásoknál 100 százalékban határoztuk meg azt az értéket, amelyen végrehajtható egy-egy ingatlan.

De visszatérve azokra az ingatlanokra, amelyek önkormányzati tulajdonban állnak és szociális bérlakások, a kőbányai Bihari utcai lakások kapcsán is tájékoztatom, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, az úgynevezett lakástörvény a határozott és a határozatlan időre kötött bérleti szerződések felmondásának jogkövetkezményeit eltérően szabályozza. Az új Ptk. hatálybalépésével a rendes és a rendkívüli felmondás szabályai közeledtek egymáshoz, azonban ezeket a szabályokat kizárólag 2014. március 15-én vagy az ezt követően létrejövő bérleti jogviszonyokban lehet alkalmazni.

Az épület lebontása miatti felmondás az önkormányzat lakásgazdálkodása, illetve életveszély miatt építésügyi hatóság döntése alapján is felmerülhet, mindkettő a rendes felmondás esetkörébe tartozik. A bérlők lakhatásának védelme érdekében a lakástörvény 26. § (7) bekezdése szerint a határozatlan időre szóló, szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés felmondása még megfelelő cserelakás felajánlása esetén is korlátozott. Felmondás jogszerűségének megállapítását, illetve az önkéntes teljesítés hiányában a felmondás jogkövetkezményei foganatosításának elrendelését a felek a bíróságtól kérhetik.

Esetünkben az önkormányzat lakásügyben hozott határozatának végrehajtását kezdeményezi, akkor figyelemmel kell lenni a kilakoltatási moratóriumra, kivéve abban az esetben, ha önkényesen elfoglalt lakás kiürítését kezdeményezi. Az érintett adósoknak van lehetőségük jogi tanácsadásért a területileg illetékes jogi segítségnyújtó szolgálathoz fordulni, amennyiben a törvényben foglalt feltételeknek megfelelnek. Az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat megkeresése is indokolt lehet, hiszen segítséget nyújthatnak akár az ellátás, akár az étkezés tekintetében.

Remélem, sikerült képviselő asszonynak a jogszabályi környezetet feltárnom ebben az ügyben, és remélem, hogy tudnak élni a felkínált segítséggel ezeknél a szolgálatoknál az érintettek. Köszönöm figyelmét. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszonyt megkérdezem, elfogadja-e a választ.

DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm, elnök úr. Nem tudom elfogadni a választ. Itt nem olcsó jogászkodásra van szükség, én is el tudom olvasni a jogszabályokat. (Balla György: Meg is kell érteni.) Egyébként a lakók is elolvasták a jogszabályokat. Itt pusztán arról van szó, hogy ha ezek nem nyújtanak megfelelő garanciát, akkor ezeket igenis meg kell változtatni. Ez semmi máson nem múlik, mint kormányzati akaraton és kormányzati szándékon. Ez érdekelt volna, hogy megvan-e.

(15.20)

Többször nyújtottunk be törvénymódosítási javaslatot és egy komplex törvénycsomagot is, amit kétszer is lesöpört a kormány. A Város Mindenkié csoport is megfogalmazta, hogy mik azok a módosítások, amelyeket ha végrehajtanak, még több garanciális elemet lehetne adni, hogy bizonyos önkormányzatok egyébként ne játszhassák ki még csak véletlenül se a szabályokat, és ne hivatkozhassanak mindenféle kiskapukra. Nagyon sok embert kijátszanak, nagyon sok emberrel akár tudatosan kötnek határozott idejű szerződést csak azért, hogy kipaterolhassák őket.

Államtitkár úr, gondolják át! Olyan családokról van szó, akiknek kisgyermekük van, beteg emberekről van szó, akik utcára kerülhetnek. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Senki nem érdemli meg ezt, és hozzá kell tegyem, hogy bárki bármikor kerülhet ilyen helyzetbe, akár betegség miatt, akár a munkahelye elvesztése miatt.

ELNÖK: Kérem szépen, fejezze be!

DEMETER MÁRTA (LMP): Cselekedjenek az ügyben!

ELNÖK: A képviselő asszony nem fogadta el az államtitkári választ. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 109 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a választ.

Tisztelt Országgyűlés! Dr. Mellár Tamás képviselő úr (Dr. Rétvári Bence: Na, független!), a Párbeszéd képviselője, interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez: „Miért ködösít a kormány? Miért nem hajlandók eltörölni a veszteséges letelepedési kötvényprogramot?” címmel. Mellár képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!
Felszólalások:   55-61   61-69   69-77      Ülésnap adatai