Készült: 2020.01.24.09:39:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

5. ülésnap (2018.06.04.), 37. felszólalás
Felszólalás oka Zárószavazás önálló indítványról
Felszólalás ideje 4:18


Felszólalások:   35-36  37   37      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérem, akkor a Házbizottságban tisztázzuk a kérdéseket. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról… (Moraj az ellenzéki pártok padsoraiból. - Dr. Vadai Ágnes: Ez nem eljárás!) A házbizottsági ülésre a házszabály szerinti időben kerül sor, majd összehívom a Házbizottságot, semmiképpen nem az ülés alatt. (Dr. Szél Bernadett: Elnök úr, legyen kedves válaszolni!) Magyarázatot fog kapni a kérdésére, képviselő asszony. Ön azt mondta, hogy ezt a Házbizottságban tisztázzuk. (Dr. Szél Bernadett: Ez ön szerint rendben van?) Én engedtem az ön kérésének, tisztázni fogjuk a Házbizottságban. Mehetnénk tovább a munkával, ha megengedi! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Dr. Szél Bernadett: Szerintem nincs rendben!)

Tehát soron következik az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslat határozathozatala. A Balla Mihály fideszes, Bartos Mónika fideszes, Gurmai Zita MSZP-s, Latorcai János KDNP-s, Steinmetz Ádám jobbikos, Vadai Ágnes DK-s, Schmuck Erzsébet LMP-s, Szabó Timea Párbeszéd-képviselőcsoporthoz tartozó képviselők által benyújtott előterjesztés H/359. számon a honlapon elérhető. Az elfogadott házszabálytól eltérés alapján most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/359. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a Ház 169 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az Országgyűlés jegyzőjének megválasztása, tisztelt hölgyeim és uraim! Az alakuló ülést előkészítő hétpárti tárgyalásokon megállapodás született abban, hogy e jegyzői hely betöltésére a KDNP képviselőcsoportja tesz javaslatot. Harrach Péter frakcióvezető úr kezdeményezésére a házelnök úr - az én vagyok, bocsánat! (Derültség.) - S/419. számú indítványában azt javasolta, hogy az Országgyűlés Simicskó Istvánt válassza meg az Országgyűlés jegyzőjének. Az indítványhoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, a tisztségviselőről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e Simicskó Istvánt az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 172 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztotta Simicskó István jegyző urat. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a bizottsági tisztségviselők és tagok megválasztása. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az S/418. számú személyi javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 168 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a személyi javaslatot.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most, 14 óra 44 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések, kérdések tárgyalására.

Tisztelt Ház! Tájékoztatom önöket, hogy a határozati házszabályi rendelkezések 121. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörömmel élve Hiller István és Tóth Bertalan képviselő úr K/222. számú írásbeli kérdését visszautasítottam, mivel az indítvány nem tartozik a kormány feladatkörébe.

Tisztelt Ház! Jakab Péter, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz: „A lopott pénz visszajár, ugye?” címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Pénzügyminisztérium államtitkára, Tállai András fog válaszolni. Képviselő úré a szó.
Felszólalások:   35-36  37   37      Ülésnap adatai