Készült: 2019.10.20.17:36:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

5. ülésnap (2018.06.04.), 35. felszólalás
Felszólalás oka A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés
Felszólalás ideje 3:01


Felszólalások:   31-34  35   35      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak az államtitkár asszonyoknak és uraknak, és sok sikert kívánjak munkájukhoz.Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről a Házbizottság javaslata alapján döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Elsőként házszabálytól való eltérésre tett javaslatokról határozunk.

A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló H/359. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a határozati javaslat külön döntés nélkül az Országgyűlés tárgysorozatára kerüljön; a határozati házszabály 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni; a határozati javaslathoz módosító javaslat és bizottsági jelentés benyújtására ne legyen lehetőség; a határozati javaslat elfogadására vita nélkül, 2018. június 4-én kerüljön sor. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot H/359/1. számon a honlapon megismerhetik.

Most szavazásra kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház egyhangúlag, 170 igen szavazattal a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult.

Tisztelt Országgyűlés! A Házbizottság azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerének - rövidítve ParLex - használatával benyújtandó törvényjavaslatok és határozati javaslatok tárgyalása során házszabálytól eltérést fogadjon el. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot H/371. számon a honlapon megismerhetik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház egyhangúlag, 171 igen szavazattal a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Házbizottság napirendi javaslatáról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

(Jelzésre:) Szél Bernadett frakcióvezető asszony gépe ügyrendi felszólalást jelez nekem, úgyhogy parancsoljon, egy perce van a képviselő asszonynak.

(14.40)
Felszólalások:   31-34  35   35      Ülésnap adatai