Készült: 2019.10.18.00:04:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

5. ülésnap (2018.06.04.),  213-216. felszólalás
Felszólalás oka Napirend utáni felszólalások
Felszólalás ideje 8:46


Felszólalások:   210-212   213-216   217-220      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Varga-Damm Andrea képviselő asszony, a Jobbik képviselője: „A kormány feladatai a közlekedésben résztvevő veszélyforrások kiemelésére.” címmel. Parancsoljon!

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Való igaz, hogy a nemzeti összetartozás napján, a trianoni gyalázatos döntés évfordulóján valóban elsősorban erről kellene beszélni, de miután nagyon kevés ülésnap van, ide kell hozni a Házba mindazokat a problémákat, amelyek a társadalmunkat általában súlyosan terhelik. Mindannyian tudjuk, hogy a közlekedés veszélyes üzem. Azt is tudjuk, hogy a megnövekedett autóforgalom és a szűk útkeresztmetszetek egymással fordított arányban vannak, és azt is látjuk, és egyre inkább aggasztó statisztikák látnak napvilágot, hogy Magyarországon 800 ezer alkoholista és legalább 700 ezer rendszeres drogfogyasztó van.

(17.40)

Ez azt jelenti, hogy a milliós számú autóvezető-populációban százezres nagyságrendű azoknak a száma, akik nap mint nap a közlekedésben autóvezetőként részt vesznek. A társadalmunkat az érdekli, hogy a parlamentben a döntéshozók, a kormányban a kormánytagok és mindazok a szakemberek, akiknek kötelessége a társadalomban meglévő veszélyforrásokat a minimumra szorítani, ezekben az ügyekben is hathatósan intézkedjenek. Az nem elégséges, hogy alkalmasint, ha a rendőr elkapja az ittas vezetőt, akkor egy eljárás indul, ha egy baleset történik, és ittas vagy drogos az elkövető, akkor őt megbüntetik, mint látjuk, ez nem elégséges prevenciós tényező.

Azt is érzékeljük, hogy a forgalom dinamizmusa, a technológiai fejlődés okán a gépjárművek jóval magasabb teljesítménylehetősége egyértelműen ráveszi a vezetőtársadalom egy részét azokra a deviáns magatartásokra, amelyeket a közlekedésben nap mint nap látunk. Amikor a drogos emberek reakcióit, pszichés állapotát vizsgálják, akkor ezek a megállapítások a jellemzők: idegesség, belső nyugtalanság, koncentrálóképesség zavara, térben-időben tájékozódás zavara, türelmetlenség és mindaz a deviáns következmény, amit az emberek a drogos emberek személyiségében látnak.

Magyarországon is már jelen van, és a hatóságok bírnak azokkal a lehetőségekkel, hogy olyan drogteszteket használjanak a mindennapokban, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy kiszűrjék azokat a vezetőket, akik a drogfogyasztásban a mindennapokban érintettek. Ha bármelyikünk akár az Egyesült Államok valamely repülőterén be kívánna lépni az Egyesült Államokba, megtapasztalhatja, hogy milyen egyszerű eszközökkel végzik el a belépni szándékozókon a drogtesztet. Ezek az eszközök Magyarországon is rendelkezésére állnak a hatóságnak. Elolvastam a neten található összes erről szóló konferenciát, diskurzust, elképzelést; nyolc éve rendelkezésére áll mindaz az eszköz a hatóság számára, amely lehetőséget adna arra, hogy szúrópróbaszerűen a vezetőket igenis akár ellenőrzés során drogteszt alá vegyék. Ezt - feltehetjük a kérdést - miért nem alkalmazzák?

Nekem van egy olyan érzésem, mert elég sok celeb és politikus esne ebbe bele, és nagyon nem tenne jót a társadalomnak, ha ezekkel kellene a sajtóban nap mint nap találkozni, de vegyük komolyan ezt a problémát. Az a mi javaslatunk, és azt kérem a kormánytól e helyütt, hogy legyen szíves az általános, vezetőket érintő drogtesztet bevezetni, és azt is kérjük, hogy az ittas vezetőnek, amikor már háromszor jogerősen elítélik, örökre vegyék el a jogosítványát, és ha bármely vezetőnél a drogteszt pozitív, addig ne kaphassa vissza jogosítványát, amíg az orvosok a gyógyultságot és azt nem igazolják, hogy leszokott mindenről. Magyarországon a polgárok minden egyes szituációban, minden egyes, az életük területén lévő élethelyzetükben biztonságban szeretnének lenni, és nagyon nem szeretjük most már nagyon sokan azt, hogy olyan emberek, akik ilyen káros szenvedélynek élnek, ilyen szűk keresztmetszetű, ilyen iszonyúan terhelt, komoly veszélyes üzem résztvevői, gyakorlatilag bombaként folyamatosan jelen vannak a társadalom mindennapjaiban, minden órájában.

Úgyhogy e helyütt kérem a magyar kormány képviselőit, kérem a belügyminiszter urat, hogy legyen szíves ennek technikai részletét kidolgozni, ezt az eszközrendszert használni. A jogalkotókat pedig arra kérem, hogy azt a javaslatot, amely az ittas járművezetésre és a drogfogyasztó vezetőkre e helyütt elhangzott, a jogalkotásba legyen szíves beiktatni. Köszönöm a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiból.)

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A kormány nevében államtitkár úr reagál. Parancsoljon!

FARKAS SÁNDOR agrárminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Asszony! Az ön által felvetett kérdések, azt hiszem, hogy mindennapos életünkben jelentkeznek, és számtalan tényről kapunk olyan híreket, amelyek valóban alátámasztják az ön által elmondottakat. Ezt nem vitatja el senki sem természetesen, és azt hiszem, hogy azt is elmondhatjuk, hogy valóban ezzel kapcsolatban sokkal hathatósabb és következetesebb intézkedéssorozatot kell a következő időszakban elindítanunk. De én azt hiszem, hogy van egy másik probléma is a közlekedés vonatkozásában, ez pedig a hazai járműparknak az igen-igen elöregedése, ha fogalmazhatok így. Azok a műszaki állapotok, amelyeket tapasztalunk ma, akár a fővárosi, de az országos közúthálózaton is, amit a hazai autóbuszparkban látunk, az 17,5 év, amit kimondani is félelmetes. Ilyen idős korú autókkal vagy autóbuszokkal, amelyek talán már az egymillió kilométert is meghaladják, ilyenekkel közlekedünk, és ezek járják a főváros, a városok, a falvak, a vidék, a távolsági járatok útvonalait. Ezek a problémák felhívják arra a figyelmünket, hogy minden esetben gondoskodni kell arról, hogy ezeknek a járműveknek a karbantartását, a megfelelő műszaki állapotát olyan módon tudjuk biztosítani, ami a közúti járműközlekedésnek a biztonságát szolgálja. Ehhez természetesen kapcsolódik a biztonságos közlekedés, a megfelelő gépjárművezető-állomány pszichikai, lelki és fizikai felkészültsége, és nem utolsósorban a környezetvédelmi szempontoknak is meg kell hogy feleljünk. Éppen ezért rendkívül fontos az is, hogy a műszaki vizsgáztatás olyan előírás szerinti elvégzése kell hogy ösztönzésre kerüljön, amiért a közlekedésért felelős tárca a korábbi években már tett intézkedést: kezdeményezte a vizsgáztatási, technológiai ügyrend megsértése esetén bírság kiszabását is.

Számtalan baleset hívja fel a figyelmünket, sajnos a veronai baleset - ami például felkavarta és megrendítette Magyarország lakóit - is mutatja azt, hogy mennyire fontos, hogy az autóbusz-vezetők, a járművezetők milyen fizikai és milyen stresszállapotban, milyen egyéb gondjaikkal kerülnek a járművek kormányához. Éppen ezért fontos, hogy ebben volt egy komoly intézkedés az elmúlt időszakban, amikor korlátozásra került a gépjárművezetőknek, a buszvezetőknek a tartamteljesítménye, tehát a járművezetésre fordítható idejük. Ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeket a kérdéseket, amelyeket képviselő asszony felvetett - mind aktuális kérdések -, nem csak megfontoljuk, sajnos mi is tudjuk, és ebben biztos, hogy lesznek olyan lépések, intézkedések, amelyekkel az ön kérdésére is választ fogunk tudni adni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:   210-212   213-216   217-220      Ülésnap adatai