Készült: 2019.10.18.09:32:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

5. ülésnap (2018.06.04.), 1. felszólalás
Felszólalás oka Ülésnap megnyitása
Felszólalás ideje 8:28


Felszólalások:  Előző  1   1-4      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK : (A teremben lévők felállnak, és ezzel köszöntik a választópolgárok közösségét. Amikor az ülést vezető elnök helyet foglal, a teremben lévők is leülnek.) Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 5. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Hiszékeny Dezső jegyző urak lesznek a segítségemre. Köszöntöm kedves vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat.

Tisztelt Ház! Ma június 4-e van. 98 esztendeje, hogy a trianoni békeszerződés aláírásával országunk történelmi területének kétharmada és magyar lakosságának egyharmada idegen hatalmak fennhatósága alá került. Nyolc esztendeje, hogy az Országgyűlés a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény elfogadásával június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

98 esztendeje a korabeli európai nagyhatalmak államunkat életképtelenségre, nemzetünket pedig az önmagától való elidegenedésre ítélték. 1920. június 4-én Rakovszky István házelnök országgyűlési beszédében többek között azt mondta, idézem: „A kényszer hatása alatt ezt az úgynevezett békekötést aláírjuk. De a lehetetlen dolgokra senki sem kényszeríthető.”

A XX. század tragikus lehetetlenségeit a magyarság önmagából erőt merítve élte túl, nemzetünk csak ezáltal tudta megőrizni államát és lelki egységét. Ezen megtartóerő forrása, tisztelt képviselőtársaim, a nemzeti összetartozásunk tudata.

Nyolc esztendeje azért nyilvánítottuk június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává, mert meggyőződésünk, hogy sem a bennünk mások által táplált bűntudatra, sem az önmagunkon elhatalmasodó sérelmi tudatra a XXI. században jövőt építeni nem lehet. Meggyőződésünk, hogy a nemzetét nem kiszolgáltató, hanem szolgáló állam eszménye és a magyarság lelki egységét biztosító nemzeti összetartozás tudata nemcsak a múlt értékes és megszenvedett öröksége, hanem a jövőnk elengedhetetlen biztosítéka is. A múlt és a jövő ugyanis szorosan összefügg.

Trianonban hárommillió magyar embert fosztottak meg azon jogától, hogy eldönthesse, kivel akar együtt élni a szülőföldjén, megkérdezésük nélkül, a fejük fölött léptették át az országhatárokat, és taszították őket az emberi méltóságukat mai napig korlátozó kisebbségi sorba.

Napjainkban vannak, akik Európa minden nemzetét meg akarják fosztani azon joguktól, hogy eldönthessék, kivel akarnak együtt élni a szülőföldjükön. Vannak, akik az európai nemzetek megkérdezése nélkül az illegális migráció eszközével akarják átalakítani az európai térséget.

Trianonban a magyar államot akarták elsorvasztani a győztesek, napjainkban azonban vannak, akik minden európai államot el akarnak sorvasztani, beleértve az egykori győztesek államait is.

Az előttünk álló időkben a nemzeti összetartozás nemcsak a magyarság, hanem minden európai nemzet, ezáltal pedig az egyenjogú európai nemzeti államok együttműködésére épülő Európai Unió számára is nélkülözhetetlen erőforrást jelenthet. Európa nem a nemzeti érdekek és értékek felszámolásával, hanem csak azok harmonizálása révén tud talpon maradni a világhatalmi küzdelmekben.

Mi, magyarok, az első világháború legnagyobb vesztesei, 98 esztendő után ugyanazt kívánjuk az egykori győzteseknek, mint önmagunknak: józan nemzeti öntudatot és nemzetközi együttműködésre nyitott, cselekvőképes nemzeti államot.

Az Országgyűlés nevében ezen a napon hálával, elismeréssel és köszönettel tartozunk és fejezem ki elismerésünket mindazon honfitársainknak, akik az elmúlt évszázadban - éljenek bárhol a Kárpát-medencében vagy a nagyvilágban - életüket áldozták magyarságukért, vagy életük munkáját szentelték a magyar nemzeti összetartozás megőrzésének és erősítésének.

Isten óvja Magyarországot és minden magyar embert a szülőföldjén! (Taps.)

Tisztelt Ház! Ismételten szomorú kötelességemnek teszek eleget azzal, hogy tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést arról, hogy Rozgonyi Ernő volt képviselőtársunk életének 85. évében elhunyt.

A budapesti születésű Rozgonyi Ernő politikai pályafutása során első alkalommal 1998 és 2002 között a MIÉP országos listájáról szerzett mandátummal lett a párt országgyűlési képviselője és frakcióvezető-helyettese. Ezt követően 2010 és 2012 között a Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben, majd 2012-től 2014-ig független képviselőként dolgozott a magyar parlamentben.

Az Országgyűlésben eltöltött idő alatt több bizottság munkájában is szerepet vállalt, többek között a Számvevőszéki és költségvetési bizottság alelnökeként, ellenőrzési feladatot ellátó albizottsága elnökeként, illetve a Gazdasági és informatikai, a Fenntartható fejlődés, a Területfejlesztési és a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjaként dolgozott.

Kérem önöket, hogy néma felállással adózzunk elhunyt képviselőtársunk emlékének. (A teremben lévők néma felállással adóznak az elhunyt emlékének.) Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy Bősz Anett képviselő asszony 2018. május 18-án kilépett a Párbeszéd Magyarországért Párt országgyűlési képviselőcsoportjából. A továbbiakban független képviselőként folytatja munkáját.

Tájékoztatom Önöket, hogy Szabó Timea frakcióvezető asszony, a Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője 2018. május 20-án bejelentette, hogy Mellár Tamás képviselő úr a házszabály 5. § (4) bekezdése szerint meghatározott határidő alatt csatlakozott a Párbeszéd Magyarország párt képviselőcsoportjához. A frakció létszáma így eléri a házszabály 2. § (1) bekezdésében meghatározott minimális létszámot, ezért a képviselőcsoport nem szűnik meg.

Bejelentem továbbá, hogy Karácsony Gergely Szilveszter képviselő úr május 28-án, Gémesi György képviselő úr pedig május 30-án arról tájékoztattak, hogy képviselői mandátumaikról lemondanak.

Bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma jelenleg 197 fő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja Dúró Dóra képviselő asszonyt a képviselőcsoportból kizárta. A továbbiakban független képviselőként folytatja munkáját.

Bejelentem, hogy Fülöp Erik képviselő úr 2018. május 22-én arról tájékoztatott, hogy a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntette, így a képviselői megbízatásából eredő jogait gyakorolhatja, és javadalmazásra is jogosult.

Tájékoztatom Önöket, hogy Hajdu László DK-s képviselő úr 2018. május 30-án bejelentette, hogy a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot június 7-ei hatállyal szünteti meg, így képviselői megbízatásából eredő jogait ettől kezdve gyakorolhatja, továbbá javadalmazására is ettől az időponttól jogosult.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a két azonos taglétszámú képviselőcsoport a felszólalás sorrendjéről az 1/2018-2022. IÜB eseti jellegű állásfoglalásában meghatározott szempontok figyelembevételével megegyezett. Erre tekintettel 2018. július 4-étől 2020. április 8-áig a Demokratikus Koalíció képviselőcsoportjának, 2020. április 9étől a ciklus végéig a Lehet Más a Politika képviselőcsoportjának felszólalni kívánó képviselője kap elsőként szót - mármint egymáshoz viszonyítva.

Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Hiller István képviselő úr, az MSZP részéről: „Emlékezet és jövő június 4-én.” címmel. Parancsoljon, képviselő úr!
Felszólalások:  Előző  1   1-4      Ülésnap adatai