Készült: 2019.10.20.19:41:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

80. ülésnap (2019.07.01.),  67-72. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 8:34


Felszólalások:   61-67   67-72   73-79      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! A képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem önöket, elfogadjáke azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 115 igen szavazattal, 33 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Böröcz László képviselő úr, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez: „Milyen védelemben részesülnek a személyes adatok Magyarországon?” címmel. Böröcz László képviselő úré a szó. Parancsoljon!

BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az ellenzéki összefogáson csüngő Hadházy Ákos nevéhez újabb botrány fűződik. A képviselő úrtól eddig sem volt idegen, hogy politikai haszonszerzés céljából, az eszközök válogatása nélkül bármit megtegyen. Ha a politikai érdeke úgy kívánta, titkos hangfelvételt készített a párttársairól, vagy éppen a párton belüli konfliktusait a párt fegyelmi bizottsága mögé bújva intézte. De a jogszabályok figyelmen kívül hagyása is a portfóliójának a része: mindannyian emlékszünk az agresszív és komikus elemekkel tarkított tévészékház-foglalási kísérleteire. Bár hogyha abból indulunk ki, és az volt a célja, hogy egy ország megismerje a lyukas zokniját, akkor nyilván a képviselő úr akciója eredményesnek mondható.A politikai haszonszerzés gátlástalan érvényre juttatása ismét új állomásához érkezett: a megbukott aláírásgyűjtés során megszerzett több százezer magyar állampolgár személyes adatai tisztázatlan hátterű, illetéktelen külföldi cég birtokába kerülhettek. Már a kezdetektől fogva gyanús volt, hogy valójában adatbázis-építés és politikai haszonszerzés állhat az MSZP és a Momentum által is támogatott aláírásgyűjtés mögött.

Ismét bizonyságot nyert, hogy az ellenzéki oldalon a politikai haszon megkaparintása érdekében az eszközökben való válogatás vagy a károsultak száma egyáltalán nem számít. A Fidesz-KDNP-frakció már többször felszólította Hadházy Ákost, hogy tisztázza a botrányos ügy körülményeit. Ennek ellenére az ellenzéki képviselő továbbra is mellébeszél, és kerüli a konkrét válaszokat az aggasztó ügy részleteivel kapcsolatban.

Most ismét itt, az Országgyűlés nyilvánossága előtt szólítjuk fel Hadházy Ákost, válaszoljon: milyen céllal bízták meg a zavaros hátterű külföldi céget erre az adatfeldolgozásra, illetve milyen egyéb, kétes feladatok elvégzését rendelték meg tőlük? Tegye egyértelművé, hogy hová kerültek a magyar emberek adatai! Felszólítjuk továbbá a Hadházy tevékenységét támogató Momentumot és a szocialistákat, hogy ha bármilyen tudomásuk van az üggyel kapcsolatban, hozzák nyilvánosságra, ne legyenek Hadházy cinkostársai. (Tordai Bence: …kérdezz minket!)

Tisztelt Államtitkár Úr! Az elhangzottakra tekintettel kérdezném az államtitkár urat, hogy milyen védelemben részesülnek a személyes adatok Magyarországon. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A képviselő úr elhangzott interpellációs kérdésére a kormány nevében Völner Pál államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Valamennyien tudjuk, hiszen itt a Házban fogadtuk el 2018. május 25-én a GDPR magyar szabályozását, amely a személyes adatok védelmét szolgálja. A jogi szabályozási környezet megfelelő ma Magyarországon, a legmagasabb fokú védelmi szintet biztosítja. Egyetlen feladata van mindenkinek, aki adatok közelébe kerül: be kell tartania a jogszabályokat.Valóban, azokban az ügyekben, amelyeket itt Hadházy Ákos tájékoztatóként kiadott az aláírásgyűjtés kapcsán, akár az adatkezelési tájékoztató, akár az adatvédelmi tájékoztató adatait tekintjük, számos ellentmondás fedezhető fel. Például szerepel az adatvédelmi tájékoztatóban, hogy az aláírásgyűjtés célja többek között, hogy benyújtsa közjegyző számára. Szeretnék mindenkit megnyugtatni és felvilágosítani itt, a tisztelt Házban, hogy ilyen közjegyzői eljárás ma Magyarországon nem létezik. Mondhatjuk, Hadházy Ákos megtévesztette mindazokat, akiktől a személyes adatait elkérte, azokat rögzítette, és azokra gyakorlatilag mint adatbázisra tekint, hiszen maga is írja, hogy tájékoztatókat kíván küldeni azoknak.

Szerepel továbbá az adatvédelmi tájékoztatóban, hogy a kitöltött és adatkezelőnek leadott ajánlóíveket az adatkezelő a petíció benyújtásáig, de legfeljebb 2019. május 31-éig elzárva őrzi, azokhoz csak az adatkezelő képviselő munkáját segítő munkatársak juthatnak vagy férhetnek hozzá.

(15.20)

Ehhez képest az adatkezelési tájékoztatóban, amelyet szintén ő adott ki, szerepel egy Amerikában bejegyzett cég, amely ezzel a tevékenységgel foglalkozik. Látható, hogy külföldi is hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, tehát megint csak az adatvédelmi tájékoztató adatai nem voltak teljes körűek, nem kellően rendezte ezt, akár mondhatjuk, hogy megtévesztették azokat, akik aláírtak.

Nagyon érdekes például a tájékoztatónak az a kitétele, ahol dr. Hadházy Ákos fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Tehát az is elképzelhető, hogy már olyan formában módosította ezeket az adatkezelői tájékoztató adatokat, ami teljes egészében leírja azt a folyamatot, amit ténylegesen végzett, de kérdés az, hogy a jog talaján állva, amikor egy banki szerződésnél vagy egyéb szerződéseknél az általános szerződési feltételekben ezeket a jogokat korlátozzuk, akkor őt miért illetné meg ez a jog, és miért élhet vele, vagy miért téveszti meg  megint csak azt mondom  a választópolgárokat.

Hadházy Ákosnak természetesen megvan a joga, hogy ebben a kérdésben véleményt nyilvánítson, aláírásokat gyűjtsön, de felhívnánk a figyelmét és a társainak a figyelmét arra, hogy akár gondolhatunk arra, hiszen valami olyasmit is nyilatkozott, hogy a Momentum és az MSZP maga kezeli ezeket az adatokat, ezek nem nála vannak, 130 ezer aláírásról beszélt, ha jól emlékszem, a sajtóban. Ez is egy érdekes fejleménye és leágazása az ügynek, hogy tulajdonképpen a pártok is ugyanilyen lazán kezelik ezt a történetet, mintha a személyes adatok védelme, amelyet itt a parlamentben fennhangon követelnek, hirdetnek és védenek, a valóságban és a gyakorlat talaján nem létezne a számukra.

Összességében elmondható, hogy maga a jogrendszer, mint említettem a bevezetőben is, kellő védelmet nyújt, reméljük, hogy a NAIH vizsgálata teljeskörűen kiterjed majd mindazokra a tevékenységekre, mindazokra a szereplőkre, akik ebben az ügyben eljártak, szerepet vállaltak, és olyan megfelelő megállapítások születnek, amelyek a jövőre nézve kizárják ezeket a kalandor akciókat, és megfelelő formában tartják ezeket a kapcsolatokat a választópolgárokkal.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem Böröcz László képviselő urat, hogy elfogadjae az államtitkári választ. Parancsoljon!

BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Természetesen elfogadom az államtitkár úr válaszát. Azért az mégiscsak nonszensz, hogy Hadházy képviselő úr minden egyes interjújában mást mond, hogy mik az ügy részletei, több céget is megnevezett adatfeldolgozóként  ez sem tisztázott az ügy részletei kapcsán. A magyar emberek, a magyar fiatalok, az idősek és a magyar dolgozó emberek adatainak a védelme érdekében szükség van arra, hogy megnyugtató válaszokat kapjunk ebben az ügyben, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: És járjon a parlamentbe!) És járjon a parlamentbe! Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   61-67   67-72   73-79      Ülésnap adatai