Készült: 2019.10.14.14:28:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

80. ülésnap (2019.07.01.),  37-43. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 13:28


Felszólalások:   37   37-43   43-49      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.Most házszabálytól való eltérésre tett javaslatról döntünk. A Házbizottság azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló T/6684. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi napon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot T/6684/1. számon a honlapon megismerhetik.

Tisztelt Ház! Kérdezem önöket, hozzájárulnake a házszabálytól való eltéréshez a T/6684/1. számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 165 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárult a házszabálytól való eltéréshez.

Az elfogadott döntésünknek megfelelőn a módosító javaslat benyújtására a mai napon 16 óra 30 percig van lehetőség. A törvényjavaslat összevont vitájára a mai ülésnapon utolsó napirendi pontként, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.

(14.30)

Tisztelt Ház! Most a napirend módosítására tett indítványról döntünk. A kormány azt javasolta, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló T/6684. számú törvényjavaslat tárgyalásával és határozathozatalával. Aki előbbi döntésünknek megfelelően ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, a Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, szintén kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló H/6622. számú határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal során a határozati javaslat benyújtott szövegéről döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy ezt vita nélkül tesszük meg.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6622. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 163 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Ház! Most 14 óra 32 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Brenner Koloman, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Képese még a kormány sikerpropagandán túl a magyar köz- és felsőoktatás valódi problémáiról beszélni?” címmel. A képviselő úré a szó.

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Navracsics Tibor, a Fidesz által delegált uniós biztos, aki egyébként ma már nem lépne be a Fideszbe, a ’18. év végén ismertette az Oktatási és Képzési Figyelő 2018. évi kiadását, amely nagyon részletesen értékelte az Európai Unió tagállamainak oktatási rendszerét.Az Európai Tanács „Európa 2020” programja kettő fő stratégiai célt tűzött ki az Európai Unió tagállamai számára: egyrészt a diplomások számarányának emelését 40 százalékra, ezenkívül a korai iskolaelhagyók számarányának 10 százalékra csökkentését. Magyarország 2020-ig 34 százalékos vállalást tett a diplomások arányának növelése tekintetében.

Nézzük meg, hol tartunk tehát a kitűzött célokhoz képest. A korai iskolaelhagyók aránya folyamatosan növekszik, és a hanyatlás az elmúlt években sem állt meg. A diplomások számarányát tekintve még meredekebb a zuhanás, 2014-ben 34,1 százalékról 32 százalékra csökkent ez az arány, és ez a kétségbeejtő tendencia folytatódni fog, hiszen egy friss közvélemény-kutatás szerint a 14 és 25 éves korosztály egyre nagyobb része, immár 43 százaléka szeretne a magyar helyett a külföldi felsőoktatásban tanulni. Ezt a leszakadást gyorsítja az a tudás- és értelmiségellenes politika a kormánypártok részéről, amely a magyar fiatalok egy jelentős részét ki fogja zárni 2020-tól a felsőoktatásból azzal, hogy a középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötik majd a tehetséges, de szegényebb sorból jövő fiatalok kizárását eredményező felvételi kritériumot.

Ezek a nagyon komoly kihívások tehát, és az a kérdés, hogy hogyan szerezzenek a felsőoktatásban diplomát, versenyképes tudást, hiszen a közoktatásban az alapvető ismeretanyagok és képességek átadása is már hibádzik, és nagyon komoly rendszerszintű problémák terhelik. Ki foglalkozik azzal, hogy az önök oktatáspolitikájának következtében nagyságrendileg 2500-3000 tanár hiányzik a rendszerből, és akkor még a kozmetikázásról szó sem esett?

A több évtizede tanító pedagógusok bére pedig messze elmarad az európai átlagtól, a kezdőké pedig egyenesen siralmas. Ráadásul a pedagógusok fele elmúlt 50 éves, tehát nemsokára egy olyan nyugdíjazási hullám indul el (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), amelynek teljesen beláthatatlanok a következményei a teljes oktatás részére. Tehát nagyon komoly a tét. Milyen intézkedéseket terveznek?

Köszönöm a válaszát. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Válaszadásra Rétvári Bence államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Önök láthatóan nagyon mérgesek a fiatalokra és mérgesek az egyetemistákra, mert az európai parlamenti választásokon már végleg elhagyták önöket a fiatalok, és nem önökre szavaztak. (Zaj, közbeszólások a Jobbik soraiból.) Az önök eredménye 21 százalékról 6,5 százalékra esett vissza, és ennek egyik hibás részét vagy csoportját, úgy látszik, az egyetemistákban találták meg. Ugyanakkor találtak új szövetségeseket, a „Merjünk kicsik lenni!” politikáját vivő baloldalban, és át is veszik ezt, amikor önök folyamatosan becsmérlik a magyar emberek teljesítményét, a magyar diákok teljeítményét.

Ön azt mondja, hogy zuhan a diplomások aránya Magyarországon. Tisztelt Képviselő Úr! Azt vállaltuk, hogy 2020-ra, ezt ön is jól idézte, 34 százalék lesz a 30-34 éves korosztályban a diplomások aránya. 2010-ben 26,1 volt, legutóbb 33,7. No, úgy zuhanunk, hogy 26,1-ről 33,7-re  idézőjelben  „zuhantunk”, és ezzel „rendkívül messzire kerültünk”  idézőjelben ismételten  a 34 százaléktól, háromtized százalékra vagyunk attól 2018-ban, amit 2020-ra elterveztünk. Ez azt jelenti, hogy több mint negyedével nőtt ebben a korosztályban a diplomázók aránya, és ez tovább fog növekedni, hiszen 53 milliárd forintos fejlesztési forrást fordítunk arra, hogy többen férjenek hozzá a felsőoktatáshoz. Nem mellesleg elfelejtette ön említeni, hogy 40 százalékkal növeljük a hallgatói normatívát kettő esztendő alatt.

Szerencsére, tisztelt képviselő úr, azért az egyetemi év, tanév végén másfajta listákat is felsorolhatott volna, hogy mikre vagyunk büszkék. Azért ne felejtse el, hogy az Academic Ranking of World Universities kimutatásban öt magyar egyetem szerepel mint a legjobb egyetemek sorában szereplő egyetem: az ELTE, a Szegedi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Műegyetem, a Debreceni Egyetem. Ha megnézi a Times Higher Education legutóbbi listáját, hét egyetem szerepel rajta: Semmelweis Egyetem, ELTE, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Műegyetem, Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem. Ha megnézi, mert ezekben az is szerepel, hogy mennyivel több külföldi hallgató akar Magyarországra jönni, mert jó minőségű, jó színvonalú a magyarországi képzés, és értékes a magyar diploma, azt látja, hogy másfélszeresére emelkedett a külföldi hallgatók aránya.

És ha megnézi a pár héttel, talán két héttel ezelőtt kijött QS rövidítésű 2019-es felsőoktatási világrangsort, tisztelt képviselő úr, azon hat magyar egyetemet talál: Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, ELTE, Pécsi Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Corvinus Egyetem. Ezek nagyon sokféle mintát vizsgálnak, és tisztelt képviselő úr, ezek többletfinanszírozásának, illetve annak köszönhetően, hogy a kancellárok révén végre anyagi biztonságban tevékenykednek az egyetemek, nemzetközi rangsorokban szebbnél szebb eredményeket hoznak a magyar egyetemek, felsőoktatási intézmények.

Ritkaság, talán még sosem volt ilyen, ha a felsőoktatási különböző versenyeket, nemzetközi megmérettetéseket nézi, hogy ugyanazon évben mindkét nagy nemzetközi perbeszédversenyt, amely nem magyarul zajlik, magyar csapatok nyerték meg. De nyertünk ballonos csapattal Global Space Balloon Challenge versenyt is, az Epson pályázatán ipari robottal nyertek nyereményt magyar diákok, de a Ballet Grand Prix-n is magyarok lettek az elsők. Egy magyar fiatal tervezi a LEGO új kollekciójának egyik darabját, az ifjúsági programozó versenyt a Fazekas csapata nyerte meg egy interaktív közösségi alkalmazással.

Tisztelt Képviselő Úr! Mielőtt eltemetné az egész magyar köznevelési és felsőoktatási rendszert, azért vegye figyelembe, hogy vannak ilyen nagyon szép eredmények. Persze, az önök szövetségesei idejében kevésbé voltak, amikor elvettek a pedagógusoktól egyhavi bért, 15 ezer tanárt elbocsátottak, és tandíjat akartak bevezetni.

Ami pedig ezt a kimutatást illeti, tisztelt képviselő úr (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), ha elolvasta volna, látná, hogy az 50 évesnél idősebb tanárok aránya Németországban 45 százalék, nálunk pedig 37. Tehát előbb kapcsoltunk, mint a németek, hogy Klebelsberg-ösztöndíjjal és béremeléssel fiatalokat kell a pedagóguspályára ösztönözni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Viszonválaszra megadom képviselő úrnak ismét a szót.

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Mindezen nagyon gyönyörű eredményeket többek között az ELTE-s kollégáim az önök politikája ellenére érték el. (Kunhalmi Ágnes, tapsolva: Így van!)

(14.40)

A 2020-as költségvetés nagyon pontosan megmondja, hogy az önök kormánya mit gondol az egyetemi világról és a közoktatásról. Amiről én beszéltem, az az, hogy kilenc éve nagyrészt kétharmaddal kormányoznak, Gyurcsány Ferencet és Farkas Flóriánt még mindig nem börtönben tartják, egyébként (L. Simon László: Ti meg szövetkeztetek vele!) az oktatás helyzetéhez pedig nem nyúltak hozzá. (Zaj.  Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Így van!  Az elnök csenget.) Az általam felvetett problémák kapcsán ahhoz, hogy a költségvetésben hány százalékkal növelik meg az arányokat, azt szeretném hozzáfűzni, hogy Klebelsberg gróf idején GDP-arányosan kicsit magasabban álltunk, mint jelenleg.

A Jobbik mint nemzeti néppárt (Derültség a kormánypárti padsorokból.) mindig ki fog állni az oktatás megújulása érdekében, és nyugodtan a gúnyos mosolyaikat oda rakhatják, ahova én gondolom. Nem fogadom el a válaszát. (Dr. Rétvári Bence: Ez mit jelent?  Taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: A képviselő úr nem fogadta el a választ. Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadjae az államtitkár úr válaszát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)A Ház a választ 122 igen szavazattal, 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Hiszékeny Dezső, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez: „Jogosítvány hosszabbítás” címmel. Képviselő úré a szó. Parancsoljon!
Felszólalások:   37   37-43   43-49      Ülésnap adatai