Készült: 2020.02.19.15:12:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

251. ülésnap (2002.02.05.), 386. felszólalás
Felszólaló Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP)
Beosztás környezetvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utánihoz hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:19


Felszólalások:  Előző  386  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA környezetvédelmi miniszter: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársam! Súlyos probléma az, amelyet képviselőtársam most érintett. Szeretném egyszerű szavakkal azt mondani, hogy igen, teljes biztonsággal így lesz, és valóban megoldható a szennyvízprobléma. Ezt egyébként nyugodtan mondhatom, hiszen vannak bizonyos kötelezettségvállalásai a kormánynak és az országnak, amelyet a csatlakozás során vállaltunk, de amelyet mi úgy gondolunk, hogy a polgárok felé kell teljesítenünk. Ez a vállalás elsősorban a 2 ezer lélekszámot meghaladó, illetve első ütemben a 10 ezer lélekszámot meghaladó települések irányában helyez kilátásba viszonylag rövidebb, az érzékeny területeken 2008-as, míg az egyéb településeknél 2015-ös határidőt.

El kell mondanom, hogy sajnálatos módon - nevezzük közösen most rövidítve KAC-nak - a KAC-pályázati lehetőségeink erősen behatároltak. A KAC-on belül azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek mutatkoznak, tulajdonképpen mintegy 12,5 milliárd forintból kell hogy megoldjuk. Ebben a 12,5 milliárd forintban azonban értelemszerűen benne van a hulladékkal kapcsolatos ügy, benne van a levegőtisztaság, a zajártalom, és persze benne van közel 7-8 milliárd forinttal, tehát igen nagy súllyal a szennyvízkezelés problémája is.

 

 

(20.30)

 

 

Örömmel mondhatom képviselőtársamnak, hogy a 2 ezer lélekszám feletti lakosságra vonatkozó térségi - és ez már komoly előrelépés lesz - elképzelés és koncepció most már a kormány előtt van - ezt a KÖVIM terjesztette elő, és ez év december végéig a 2 ezer lakos alatti térségekre vonatkozóan térképen pontosan bejelölten tudjuk majd már közölni a polgárokkal -, a mi minisztériumunk által elkészített programon belül jelenik meg.

Mi a megoldás? Ugyanis eddig világosan az történt, hogy ha mi igyekeztünk is nagyvonalúan a lehető legtöbb településnek KAC-támogatási ígérvényt adni, annak reményében, hogy majd elnyerik a cél- vagy a címzett támogatási ígérvényt, ez kétségtelenül számos esetben csalódáshoz vezetett, hiszen a források lekötött volta, azok korlátozott volta miatt nagyon gyakran nem teljesülhetett ez az ígérvény.

Miután nem célunk az, hogy bizonytalanságot keltsünk egy-egy nagyobb beruházásnál, hiszen egy egymilliárd forintos beruházásnál vagy afeletti beruházásnál azért igen jelentős egy térségben, ezért úgy gondoljuk, hogy biztonságot kell nyújtani a pályázóknak. Ezért kell regionális tervekben gondolkodnunk, meghatározni bizonyos prioritásokat, és azokat a pénzeket, amelyek támogatás révén kimehetnek ezeknek a céloknak a megvalósítására, biztonsággal, a teljes állami forrást kell tudjuk garantálni.

Azaz nem sokat ér azzal - azt hiszem, ebben egyet kell értenünk -, ha 20 százalékot mi, netalántán, még 10 százalékot, tehát összességében 30 százalékot tudunk adni egy ilyen beruházáshoz, hiszen akkor jönnek az ilyen pótlólagos megoldások, amit most képviselőtársam elmondott.

Anélkül, hogy a jó szándékot bármilyen irányból is kétségbe vonnám, az ön által említett alapítvány nemcsak az önök térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétől Baranya megyéig, a legkülönbözőbb térségekben tett önkormányzatoknak ajánlatot. Ez önmagában igen jól hangozna. Azonban a helyzet az, hogy ha végiggondolja a képviselőtársam, hogy miről van itt szó, akkor világossá válik, hogy itt nagyon nehéz egyértelműen úgy állást foglalni, hogy ez egy megoldás lehet. Ugyanis az az alapítvány, amely bizonyos pénzügyi fedezeteket nyújt annak érdekében, hogy egyébként a kölcsönt egyértelműen az önkormányzat vegye fel, anélkül, hogy ne tudnánk, hogy mi ennek a fedezete az alapítvány oldalán, ez számomra egy pilótajáték lehetőségét rejti magában.

Miért mondom ezt? Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem az alapítványt kívánom támadni, még azt sem mondom, hogy a tisztességes szándékot, de a rendszerben ez benne rejlik. Miért? Hiszen azt mondja, hogy tulajdonképpen hozzá ez a pénz majd a beruházókon keresztül jön vissza. A beruházóktól hogy tud visszajönni? Úgy tud visszajönni, hogy ha valami x forintba kerülne, az az államnak nem x forintba, hanem x plusz annyi forintba kerül, hogy nyilvánvalóan kiférjen belőle még ez az összeg is, meg netalántán még valami tisztességes haszon is.

Azt gondolom, hogy nekünk azt kell támogatnunk, hogy ahol állami forrásoknak kell megjelenniük, ott az állami források tudjanak ezen a téren egyértelműen részt venni. (Az elnök csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ha magánforrások - bocsánat, rögtön befejezem - jelennek meg, akkor viszont tiszta, világos, átlátható helyzetet kell teremteni. Meg fogjuk teremteni a forrásokat, tárgyaljuk meg külön is együtt, hogy ennek a térségnek megindulhasson a szennyvízelvezetése. (Taps a Fidesz soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  386  Következő    Ülésnap adatai