Készült: 2020.02.24.18:39:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap (2001.11.06.), 247. felszólalás
Felszólaló Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP)
Beosztás környezetvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:39


Felszólalások:  Előző  247  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA környezetvédelmi miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, 2000 decemberében megvizsgáltuk, hogy mely területek azok az országban, ahol lehetségesnek mutatkozik további nemzeti park létesítése. Lehetőség az Őrségben, a Szigetközben és Szatmár-Beregben mutatkozott nemzeti park létrehozására. Meg kellett vizsgálni és el kellett indítani egy szakmai munkát, hogy hol lehet ezt elsősorban és legelőször teljesíteni. Biztonsággal merem mondani, hogy az Őrségben, igaz, nem 2001 decemberében, hanem várhatóan 2002 kora tavaszán, februárban vagy márciusban megnyílik egy nemzeti park, mert annak minden előfeltételét teljesíteni tudtuk.

Szerettük volna a Szigetközben folytatni úgy a tevékenységet, hogy ott is nemzeti park jöjjön létre. Ennek több szempontból, nemzeti oldalról is nagy fontossága lenne vagy lehetett volna, mindaddig azonban, amíg biztonsággal a szükséges vízmennyiség nem garantált, nem lehet olyan nemzeti parkot létesíteni, amely nemzetközileg is elismert lenne. Ezért ezen a területen folytatjuk az előkészítő munkálatainkat, egy-egy területet kiemelten is igyekszünk támogatni és fejleszteni, de nemzeti parkot akkor hozunk létre, ha az nemzetközi szinten is elismerhető.

Mármost a szatmár-beregi nemzeti parkot, képviselő úr, szívügyemnek tekintettem, és azt hiszem, szívügyének tekintette a tárca minden dolgozója, hogy ezen a területen, különösen a beregi térségben, amely meglehetősen nehéz gazdasági körülmények között létezik, létrejöjjön egy olyan nemzeti park, amely majd támogatásokat vonz erre a területre a meggyőződésünk szerint. Ez a munka azonban nem abból áll és nem az a lényege, hogy hozunk egy döntést, kicseréljük a táblákat, kitesszük, hogy "nemzeti park", és ettől kezdve ez nemzeti park. Itt terület-előkészítést kell folytatni, olyan szakmai felméréseket kell végezni, amelyek a terület egységes kezelését lehetővé teszik, egységes kezelési tervet kell elkészíteni. Szeretném megnyugtatni a képviselőtársamat a tekintetben, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park minden dolgozója, aki itt érdekelt volt, szívügyének tekintette és keményen dolgozott azért, hogy itt megvalósuljon a nemzeti park. Ki merem jelenteni, hogy ha nem is 2002 tavaszán, de 2002 végéig lehetőség van arra, hogy ott valóban nemzeti park nyíljon. Hogy mégis előrelépés legyen - talán a képviselőtársam is tud róla -, Fehérgyarmaton megnyitottunk egy olyan irodát, amely a hatósági munkát már odavitte a területre, és meggyőződésem szerint ezzel már a lakossággal éreztetjük azokat az előnyöket, amelyek egy nemzeti park ottani létesítéséből majd fakadnak.

A kérdés második része a KAC-támogatásokkal függ össze. Hoztam egy hosszú listát, de arra nincs időm, hogy felolvassam, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tárcánk milyen támogatást biztosított az eltelt három esztendő alatt, de különösen az eltelt egy esztendő alatt is. Ön azonban rákérdezett Tiszalök város ügyére. Szeretném elmondani, hogy a mi oldalunkról a KAC-támogatást ez a város a következők szerint nyerte el: 2001-ben 86 millió 725 ezer forint, 2002-ben 346 millió 900 ezer forint, összesen tehát 433 millió 625 ezer forint erejéig van ígérvénye. Azonban az ígérvénynek van egy utolsó záró mondata, amelyet szó szerint szeretnék gyorsan felolvasni: "Amennyiben az önkormányzat céltámogatási igénye elutasításra kerül, a támogatási ígérvényre vonatkozó döntés hatályát veszti." - így szól a jogszabály.

Én megvizsgáltatom azt, hogy az a bizonyos ön által megjelölt és állítólag áldozatra is kész alapítvány miféle háttérrel rendelkezik, milyen módon tud részt venni ennek az egész ügynek a finanszírozásában, és ha nem veszi rossz néven, képviselőtársam, azt is megvizsgáltatom feltétlenül, hogy van-e összefüggése a kivitelezéssel az alapítványnak. Mert ha igen, akkor azt kell mondanom, hogy ez súlyosan összeférhetetlen. Ha nem így van, a magam részéről kész vagyok arra, hogy újra elbíráljuk ezt az ügyet, és egy új elbírálás esetén esetleg kedvező döntés szülessen. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Kérem képviselőtársamat, hogy fogadja el a válaszom. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  247  Következő    Ülésnap adatai